Media społecznościowe w rękach młodych ludzi
PDF

Słowa kluczowe

social media
media education
participation in culture

Jak cytować

Konieczna, E. . (2020). Media społecznościowe w rękach młodych ludzi. Studia Edukacyjne, (58), 247–262. https://doi.org/10.14746/se.2020.58.13

Abstrakt

Popular media culture has been a vital resource through which youth generations have defined themselves, their desires, and their hopes and dreams. This continues to be reflected in the dynamic ways that the youth are using digital media to shape their everyday lives. As a result, young people are constantly creative; they acquire new skills and make up groups and communities in the media culture. The purpose of the reflections in the article is a look at the media practices of young people and an attempt to find an answer to the question how the young generation uses social media for communication and participation in culture and how social media change media culture.

https://doi.org/10.14746/se.2020.58.13
PDF

Bibliografia

Broch A., Smartfon w klasie: od zabawki do narzędzia edukacyjnego, Studia Edukacyjne, 2018, 48.

Creswell J.W., Projektowanie badań naukowych, Metody jakościowe, ilościowe i mieszane, przekł. J. Gilewicz, Kraków 2013.

Edukacja medialna jako kapitał społeczno-kulturowy w społeczeństwach wiedzy. Wnioski i rekomendacje po I Kongresie Edukacji Medialnej (Kraków 25-26 września 2014), [w:] Edukacja medialna w dobie współczesnych zmian kulturowych, społecznych i technologicznych, red. A. Ogonowska, G. Ptaszek, Kraków 2015.

Fatyga B., Rekonstrukcja sensu kategorii uczestnictwo w kulturze, [w:] Praktyki kulturalne Polaków, red. R. Drozdowski, B. Fatyga, M. Filiciak, M. Krajewski, T. Szlendak, Toruń 2014.

Filiciak M., Danilewicz M., Halawa M., Mazurek P., Nowotny A., Młodzi i media. Nowe media a uczestnictwo w kulturze. Raport Centrum Badań nad Kulturą Popularną SWPS, Warszawa 2010.

Fiske J., Zrozumieć kulturę popularną, Kraków 2010. https://socialpress.pl/2018/06/15-najpopularniejszych-portali-spolecznosciowych-na-swiecie# [dostęp: 11.12.2018].

Jakubowski W., Aktywność kulturalna w świecie popkultury, Studia Edukacyjne, 2010, 11.

Krajewski M., W kierunku relacyjnej koncepcji uczestnictwa w kulturze, Kultura i Społeczeństwo, 2013, 1.

Krajewski M., Uczestnictwo w kulturze, [w:] Praktyki kulturalne Polaków, red. R. Drozdowski, B. Fatyga, M. Filiciak, M. Krajewski, T. Szlendak, Toruń 2014.

Lisowska-Magdziarz M., Edukacja medialna w kontekście praktyk twórczych i interpretacyjnych, [w:] Edukacja medialna w dobie współczesnych zmian kulturowych, społecznych i technologicznych, red. A. Ogonowska, G. Ptaszek, Kraków 2015.

Ogonowska A., Edukacja medialna. Klucz do rozumienia społecznej rzeczywistości, Kraków 2003.

Ogonowska A., Telewizja w edukacji medialnej, Kraków 2009.

Ogonowska A., Współczesna edukacja medialna: teoria i rzeczywistość, Kraków 2013.

Poyntz S.R., Pedri J., Youth and Media Culture, Online Publication Date Jan, Oxford 2018;

http://oxfordre.com/education/view/10.1093/acrefore/9780190264093.001.0001/acrefore-9780190264093-e-75 [dostęp: 10.12.2018].

Smartfon jako osobiste narzędzie edukacyjne ucznia. Analiza i rekomendacje ekspertów Sieci Edukacji Cyfrowej KOMET@, Warszawa 2018; http://presscafe.eu/assets/img/smartfon_ w_szkole.pdf [dostęp: 03.12.2018)].

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.