Rozwiązywa(nie) zadań tekstowych – stare wyzwania i nowe potrzeby edukacji wczesnoszkolnej
PDF

Słowa kluczowe

problem solving
text tasks
early school education

Jak cytować

Nawolska, B. ., & Żądło-Treder, J. . (2020). Rozwiązywa(nie) zadań tekstowych – stare wyzwania i nowe potrzeby edukacji wczesnoszkolnej. Studia Edukacyjne, (58), 213–232. https://doi.org/10.14746/se.2020.58.11

Abstrakt

Every human needs the ability to solve problems. In early childhood education, the development of this skill can and should be implemented by solving text tasks. Meanwhile, according to a variety of analyses, a significant number of students are unable to solve these tasks. This is most likely the result of insufficient mathematical competencies of teachers in early school education and related teaching errors, mainly involving calculating exercises and solving tasks according to patterns. At the same time, students who are in fact unable to solve tasks but only limit themselves to the use of learned patterns, in non-standard task situations (not practiced at school) do quite well.

https://doi.org/10.14746/se.2020.58.11
PDF

Bibliografia

Dąbrowski M., (Za) trudne, bo trzeba myśleć. O efektach nauczania matematyki na I etapie kształcenia, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2013.

Dąbrowski M., Wiatrak E., Umiejętności matematyczne trzecioklasistów, [w:] Ogólnopolskie Badanie Umiejętności Trzecioklasistów, Raport z badań OBUT 2011, red. A. Pregler, E. Wiatrak, Centralna Komisja Egzaminacyjna, Warszawa 2011.

Dąbrowski M., Wiatrak E., Umiejętności matematyczne trzecioklasistów, [w:] Ogólnopolskie Badanie Umiejętności Trzecioklasistów, Raport z badania OBUT 2012, red. A. Pregler, E. Wiatrak, Centralna Komisja Egzaminacyjna, Warszawa 2012.

Karpiński M., Nowakowska A., Orzechowska M., Sosulska D., Zambrowska M., Raport z ogólnopolskiego badania umiejętności trzecioklasistów OBUTm 2014, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2014.

Kozielecki J., Myślenie i rozwiązywanie problemów, [w:] Psychologia ogólna, tom I, red. T. Tomaszewski, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1992.

Nawolska B., Żądło J., Jakie monety ma w skarbonce Agatka? Czyli jak studenci pedagogiki rozwiązywali pewne zadanie, [w:] Vyučovani matematice z pohledu kompetenci žaka a učitele 1. stupnĕ základniho vzdéláváni – Srni 2007 sbornik z konference s mezinárodni účasti věnované počátečnimu vyučováni matematiky na 1. stupni základni školy, Zapadočeska Univerzita v Plzni, Srni 2007.

Nawolska B., Żądło J., Rôzne spôsoby riešenia netypickej slovnej úlohy deväť– až desaťročnými žiakmi, [w:] Matematika v škole dnes a zajtra, Zbornik 7. ročnika konferencje s medzinarodnou účast’ou, Ružomberok 2007.

Nawolska B., Żądło J., Ile kropek ma dalmatyńczyk? – czyli jak można rozwiązywać pewne zadanie, [w:] Matematika 3. Mathematical Education from Pupil’s and Primary School Teacher’s view, Olomouc 2008.

Nawolska B., Żądło J., Dziecięca koncepcja matematyki tworzona przez zadania z podręczników szkolonych, [w:] Wizja świata – wizja dziecka w przestrzeni podręczników do edukacji wczesnoszkolnej, red. I. Czaja-Chudyba, B. Pawlak, J. Vaškevič-Buś, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Kraków 2017.

Nawolska B., Żądło J., Dziwny jest ten świat, czyli o wizji świata w zadaniach matematycznych, [w:] Wizja świata – wizja dziecka w przestrzeni podręczników do edukacji wczesnoszkolnej, red. I. Czaja-Chudyba, B. Pawlak, J. Vaškevič-Buś, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Kraków 2017.

Nawolska B., Żądło-Treder J., Matematyczne zadania tekstowe a rozwija(nie) twórczego myślenia dzieci, [w:] Edukacja dziecka. Różnorodność perspektyw i działań, red. E. Rostańska, B. Marzec, K. Wójcik, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu, Dąbrowa Górnicza 2017.

Nawolska B., Żądło-Treder J., Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej a matematyka, Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna, 2017, 1.

Nowakowska A., Sosulska D., Sułowska A., Zambrowska M., Umiejętności matematyczne trzecioklasistów, [w:] Ogólnopolskie badanie umiejętności trzecioklasistów, Raport z badania OBUT 2013, red. A. Pregler, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2013.

Polya G., Jak to rozwiązać?, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1993.

Wnioski z badań i dyskusji dotyczące nauczania matematyki, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2015, http://www.ibe.edu.pl/images/materialy/Matematyka-wnioski-z-badan-i-dyskusji.pdf [dostęp: 13.02.2018].