(Nie)skuteczność instytucjonalnego wsparcia udzielanego osobom wykolejającym się w trajektorii ich przestępczej kariery
PDF

Słowa kluczowe

juvenile delinquency
anti-social behavior
institutional care
social reaction

Jak cytować

Noszczyk-Bernasiewicz , M. (2018). (Nie)skuteczność instytucjonalnego wsparcia udzielanego osobom wykolejającym się w trajektorii ich przestępczej kariery. Studia Edukacyjne, (51), 83–97. https://doi.org/10.14746/se.2018.51.5

Abstrakt

The article contains an in-depth qualitative analysis of 60 biographies of juvenile offenders in terms of the institutional (in)effectiveness of counteracting crime in the period before being placed in a closed facility. The analysis of the data shows that placement in a correctional facility is preceded by the application of many educational measures from supervision order to the decision to place a minor in an educational facility. Based on the collected data, it is possible to find a bad way of exercising parental care over the delinquents, and especially the ineffectiveness of the reactions undertaken by state institutions - remedial actions – including the family court.

https://doi.org/10.14746/se.2018.51.5
PDF

Bibliografia

Gromkowska-Melosik A., Elitarne szkolnictwo średnie. Między reprodukcją społeczno-kulturową a ruchliwością konkurencyjną, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2015.

Harasimiak G., Problem zachowań przestępczych dzieci i młodzieży, Opieka – Wychowanie – Terapia, 2005, 3-4.

Kalinowski M., Z praktyki i teorii pracy profilaktycznej w środowisku wychowawczym, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 1986.

Kubinowski D., Jakościowe badania pedagogiczne. Filozofia-metodyka-ewaluacja, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010.

Noszczyk-Bernasiewicz M., Nieletni przestępcy w percepcji personelu i nadzoru resocjalizacyjnego oraz studentów resocjalizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2010.

Noszczyk-Bernasiewicz M., Płynna struktura rodziny pochodzenia w biografiach nieletnich przestępców, [w:] Sociální pedagogika v kontextu životních etap člověka, red. M. Bargel, E. Janigová, E. Jarosz, M. Jůzl, Institut Mezioborovẏch Studií, Brno 2013.

Noszczyk-Bernasiewicz M., Demoralizacja i czyny karalne wśród nieletnich – dynamika i rozmiary, Resocjalizacja Polska, 2016, 11.

Nowak A., Młodzież o przyczynach, przejawach, skutkach i profilaktyce przestępczości nieletnich, [w:] Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży i jego zagrożenia, red. K. Czarnecki, W. Kojs, M. Rozmus, Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Mysłowice 2001.

Ostaszewski K., Skuteczność profilaktyki używania substancji psychoaktywnych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2003.

Ostrihanska Z., Wójcik D., Zasady odpowiedzialności nieletnich wobec kodyfikacji karnej, Państwo i Prawo, 1998, 9-10.