Nr 51 (2018)

Studia i rozprawy

Barbara Kromolicka
7-21
W meandrach akademickiej wspólnoty – (za)myślenie
https://doi.org/10.14746/se.2018.51.1
PDF
Ewa Solarczyk-Ambrozik
23-37
Całożyciowe uczenie się jako idea edukacyjna, polityka, strategie działań i zmieniający się krajobraz edukacyjny rzeczywistości
https://doi.org/10.14746/se.2018.51.2
PDF
Beata Jachimczak
39-52
Kształcenie ponadgimnazjalne/ponadpodstawowe uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pomiędzy edukacją ogólnokształcącą a zawodową – na przykładzie miasta Łodzi
https://doi.org/10.14746/se.2018.51.3
PDF
Justyna Nowotniak
53-82
„Fotoobrazy”, „fotogłosy” i „fotonarracje” w badaniach pedagogicznych
https://doi.org/10.14746/se.2018.51.4
PDF
Monika Noszczyk-Bernasiewicz
83-97
(Nie)skuteczność instytucjonalnego wsparcia udzielanego osobom wykolejającym się w trajektorii ich przestępczej kariery
https://doi.org/10.14746/se.2018.51.5
PDF
Katarzyna Kabacińska-Łuczak
99-126
Gry patriotyczne w II połowie XIX i na początku XX wieku na przykładzie gry „Piast”
https://doi.org/10.14746/se.2018.51.6
PDF
Marzena Buchnat, Iwona Chmura-Rutkowska, Anna Gulczyńska
127-152
Nuda szkolnego wychowania do życia w rodzinie
https://doi.org/10.14746/se.2018.51.7
PDF
Anna Sobczak
153-163
Ideologia merytokracji w edukacji – społeczne rekonstrukcje (nie)równości
https://doi.org/10.14746/se.2018.51.8
PDF (English)
Mariusz Przybyła
165-182
Czy szkoła trwa niezmiennie, czy niezmieniona? Egalitaryzm i elitaryzm w podejściu do edukacji w dobie: globalizacji, technopolizacji, kultury instant
https://doi.org/10.14746/se.2018.51.9
PDF (English)
Joanna Rajewska de Mezer
183-200
Rola asystenta rodziny we wspieraniu rodzin z ograniczonymi prawami rodzicielskimi
https://doi.org/10.14746/se.2018.51.10
PDF (English)
Bożena Kanclerz, Agnieszka Konarczak
201-210
Młodzieżowe rady miast i gmin – model działania i znaczenie dla rozwoju aktywności obywatelskiej młodego pokolenia
https://doi.org/10.14746/se.2018.51.11
PDF
Arkadiusz Żukiewicz
211-226
Podstawowe zagadnienia polskiej pedagogiki społecznej u progu procesu dyscyplinaryzacji
https://doi.org/10.14746/se.2018.51.12
PDF
Patrycja Brudzińska
227-236
Światowe reperkusje badań PISA. Wokół nowej kontroli edukacji
https://doi.org/10.14746/se.2018.51.13
PDF
Hanna Miler-Slawiczek
237-249
Przemiany wzorów osobowych żołnierzy w świetle procesu profesjonalizacji Wojska Polskiego
https://doi.org/10.14746/se.2018.51.14
PDF
Agnieszka Steur
251-267
Szkoły polskie i polonijne w Holandii – próba kategoryzacji
https://doi.org/10.14746/se.2018.51.15
PDF
Magdalena Pluta
269-286
Doświadczenia adolescentów chorujących na raka – przegląd tekstów anglojęzycznych
https://doi.org/10.14746/se.2018.51.16
PDF
Jacek Wódz, Katarzyna Szczepańska-Woszczyna
287-308
Percepcja ryzyka niepowodzenia zawodowego wśród studentów
https://doi.org/10.14746/se.2018.51.17
PDF
Anna Ratajczak
309-316
O potrzebie wspomagania rozwoju małego dziecka. Wyzwania dla praktyki pedagogicznej
https://doi.org/10.14746/se.2018.51.18
PDF
Monika Nawrot-Borowska
317-343
„W krainę dziecka. Rzecz o uroku dziecięctwa” na materiałach ikonograficznych z II połowy XIX i początku XX wieku – wybrane problemy
https://doi.org/10.14746/se.2018.51.19
PDF
Tomasz Fetzki
345-358
Fałszywa alternatywa, czyli meandry edukacji niesegregacyjnej
https://doi.org/10.14746/se.2018.51.20
PDF
Agata Strzelczyk
359-372
Wróg dla syna, matka dla wnuka – caryca Katarzyna II i jej relacje z synem i wnukiem
https://doi.org/10.14746/se.2018.51.21
PDF
Anna Basińska
373-386
Poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań w edukacji przedszkolnej. Doświadczenia nauczycielek pracujących na podstawie programu wychowania przedszkolnego Tablit
https://doi.org/10.14746/se.2018.51.22
PDF
Anita Stefańska, Marian Marcinkowski
387-402
Pedagogiczne i socjologiczne spojrzenie na zdrowie i bezpieczeństwo zdrowotne Polaków
https://doi.org/10.14746/se.2018.51.23
PDF
Wanda Baranowska, Justyna Leszka
403-425
Agresywne zachowania uczniów ze SPE jako źródła lęków nauczycieli. Korelacja osłabiająca sukces edukacji włączającej
https://doi.org/10.14746/se.2018.51.24
PDF
Radosław Nawrocki
427-436
O osobliwościach dyskursów w edukacji
https://doi.org/10.14746/se.2018.51.25
PDF
Robert Poklek
437-456
Grupowe oddziaływania penitencjarne na przykładzie programu dla skazanych młodocianych „Efekt motyla”
https://doi.org/10.14746/se.2018.51.26
PDF
Monika Bieńkowska
457-467
Rola kultury hip-hop w kształtowaniu się tożsamości młodzieży – wybrane konteksty
https://doi.org/10.14746/se.2018.51.27
PDF
Joanna Nowak
469-478
Nadmierne korzystanie z urządzeń mobilnych wśród dzieci
https://doi.org/10.14746/se.2018.51.28
PDF
Orit Haller-Hayon
479-490
Wyzwania globalizacji w XXI w. – wykorzystanie strategii wierzchołka góry lodowej, efektu motyla i inteligencji wielorakiej w tworzeniu nowego modelu uczenia się
https://doi.org/10.14746/se.2018.51.29
PDF (English)
Rowaidah Alayan
491-502
Wpływ praktyki szkolnej na kształtowanie samodzielnego osiągania sukcesów w matematyce
https://doi.org/10.14746/se.2018.51.30
PDF (English)
Tamar Feingold Enav
503-513
Grupa społeczna jako obraz własnej tożsamości: spektrum autyzmu w zwierciadle – układanka tożsamości
https://doi.org/10.14746/se.2018.51.31
PDF (English)
Idit Perelmuter
515-522
Sytuacja edukacyjna dwujęzycznych uczniów z trudnościami w uczeniu się w szkole Hand in Hand w Jerozolimie
https://doi.org/10.14746/se.2018.51.32
PDF (English)
Marzena Buchnat
523-539
Trudności nauczycieli szkół ogólnodostępnych w ocenianiu uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną
https://doi.org/10.14746/se.2018.51.33
PDF