Szkoły polskie i polonijne w Holandii – próba kategoryzacji
PDF

Słowa kluczowe

education
migration
emigration
Polish language
bilingualism
multilingualism
Polish as a foreign language
Polish language abroad
Polish schools
Polish diaspora schools
identity
Polish language learning
educational institutions

Jak cytować

Steur, A. . (2018). Szkoły polskie i polonijne w Holandii – próba kategoryzacji. Studia Edukacyjne, (51), 251–267. https://doi.org/10.14746/se.2018.51.15

Abstrakt

According to unofficial data from the Polish Consulate in The Hague, there are currently around 30 Polish and Polonia’s schools in the Netherlands. The way they operate, both in legal and educational terms, are different. This article is an attempt to categorize them. In addition, this article characterizes the existing schools by dividing them into four categories – school consultation points linked with Polish diplomatic missions, schools associated in the Polish Schools’ Forum in the Netherlands, schools operating at parishes and non-affiliated ones. According to the Dutch Planning Office, there are currently 250,000 Poles in the Netherlands. The representatives of the Polish Consulate in The Hague estimate that there may be up to 40,000 children among people of Polish descent who live in the Netherlands. Only about 2,000 of them attend Polish and Polonia’s schools. This article is the beginning to understand why only 5% of children of Polish origin who live in the Netherlands attend schools that look after Polish language.

https://doi.org/10.14746/se.2018.51.15
PDF

Bibliografia

Podstawy prawne

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, 11 stycznia 2017 r., poz. 59, USTAWA z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, 31 sierpnia 2017 r., poz. 1648, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2017 r., §4, p. 3.

Raport: Poolse en Bulgaarse ouders en kinderen in Nederland belangrijke kwesties volgens vrijwilligers, Februarie 2016, s. 3.

Publikacje zwarte

Dyczewski L., Tożsamość emigranta w nowym społeczeństwie–państwie: pomiędzy trwałością i zmianą [w:] Pogranicze, Studia Społeczne, 2011, XVII.

Gijsberts M., Andriessen I., Nicolaas H., Huijnk W., Bouwend aan een toekomst in Nederland. De leefsituatie van Poolse migranten die zich na 2004 hebben ingeschrevens, Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag, april 2018.

Kozerska A., Proces uczenia się osób starszych, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas, red. A. Kamińska, Pedagogika, 2016, 13.

Miodunka W., Nauczanie języka polskiego w świecie, [w:] Encyklopedia polskiej emigracji i Polonii, t. 3, red. K. Dopierała, Oficyna Wydawnicza Kucharski, Toruń 2004.

Sękowska E., Język emigracji polskiej w świecie. Bilans i perspektywy badawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.

Wojciechowski F., Voor brood en vrijheid, Honder jaar Polen in zuid Limburg, 1900 - 2000, Van Horen, Heerlen 2000.

Netografia

http://groningen.org.pl/ [dostęp: 11.01.2019].

http://lokomotywa.nl/FAQ_022013.pdf [dostęp: 11.01.2019].

http://niedziela.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=18874:cae-ycie-jest-szko--rozmowa-z-agnieszk-lonsk&catid=77:holandia&Itemid=128 [dostęp: 09.02.2019].

http://nowinki.com.nl/node/402 [dostęp: 09.02.2019] oraz http://niedziela.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=18874:cae-ycie-jest-szko--rozmowa-z-agnieszk-lonsk&catid=77:holandia&Itemid=128 [dostęp: 09.02.2019].

http://osstoja.nl/O-nas--Over-ons.php [dostęp: 11.01.2019].

http://parafiapolska.nl/grupy/szkolka/ [dostęp: 11.01.2019].

http://szkolabreda.nl/historia-szkoly/ [dostęp: 11.01.2019].

http://www.faustyna.nl/ [dostęp: 11.01.2019].

http://www.faustyna.nl/katecheza/katecheza-dla-dzieci/ [dostęp: 11.01.2019].

http://www.fpsn.nl/pl/ [dostęp: 11.02.2019].

http://www.fpsn.nl/pl/category/aktualnosci [dostęp: 12.01.2019].

http://www.haga.orpeg.pl/sites/www.haga.orpeg.pl/files/zalaczniki/Statut%20SPK%20w%20Hadze.pdf s.30. [dostęp: 10.02.2019].

http://www.orpeg.pl/index.php/home/aktualnosci/9-aktualnosci/202-informacja-natemat-swiadectw-szkolnych-wydawanych-przez-spki-oraz-szkoly-spoleczne [dostęp: 11.01.2019].

http://www.orpeg.pl/index.php/nadzor-pedagogiczny1 [dostęp: 09.02.2019].

http://www.parafia.nl/ [dostęp: 11.01.2019].

http://www.parafia.nl/?q=pl/node/253 [dostęp: 11.01.2019].

http://www.parafia-rotterdam.nl/?q=pl/node/274 [dostęp: 10.02.2019].

http://www.pmkamsterdam.nl/html_pl/index.html [dostęp: 11.01.2019].

http://www.pmkamsterdam.nl/szkola/html/szkola.html [dostęp: 09.02.2019].

http://www.polska-szkola.pl/db/web/database/115?field%5B1578%5D=Holandia&queryString=&dateFrom=&dateTo= [dostęp: 10.02.2019].

https://haga.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/zycie_i_praca/szkoly_polskie/ [dostęp: 12.01.2019].

https://haga.msz.gov.pl/pl/p/haga_nl_a_pl/informacje_konsularne/zycie_i_praca/legitymacje_szkolne/ [dostęp: 10.02.2019].

https://haga.msz.gov.pl/pl/p/haga_nl_a_pl/informacje_konsularne/zycie_i_praca/legitymacje_szkolne/ [dostęp: 10.02.2019].

https://haga.msz.gov.pl/pl/wspolpraca_dwustronna/wspolpraca_kulturalna/szkoly_jezyka_polskiego_w_holandii/ [dostęp: 09.02.2019].

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/wspomaganie-nauczania-jezyka-polskiego-i-w-jezyku-polskim-za-granica-informator-men.html [dostęp: 10.02.2019].

https://polskaszkolaamersfoort.nl/info/dla-rodzicow-i-opiekunow/[dostęp: 11.01.2019].

https://polskaszkolaamersfoort.nl/info/kalendarz-zajec-i-imprez/#item-19[dostęp:12.01.2019].

https://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/Holandia-czy-Niderlandy;1831.html [dostęp: 09.02.2019].

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/migracje-zagraniczne-ludnosci/informacja-o-rozmiarach-i-kierunkach-emigracji-z-polski-w-latach-20042016,2,10.html [dostęp: 09.02.2019].

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/migracje-zagraniczne-ludnosci/informacja-o-rozmiarach-i-kierunkach-czasowej-emigracji-z-polski-w-latach-2004-2017,2,11.html [dostęp: 09.02.2019].

https://www.kreda.nl/index.php/pl/ [dostęp: 10.02.2019].

https://www.kreda.nl/index.php/pl/edukacja-informacje-i-porady/o%C5%9Bwiata [dostęp: 12.01.2019].

https://www.kreda.nl/index.php/pl/o-kredzie/zapisy-do-szko%C5%82y [dostęp: 09.02.2019].

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/basisonderwijs/vraag-en-antwoord/wanneer-mag-mijn-kind-naar-de-basisschool [dostęp: 09.02.2019].

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/basisonderwijs/vraag-en-antwoord/hoe-regelen-basisscholen-de-schooltijden-en-lesuren [dostęp: 09.02.2019].

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/basisonderwijs/vraag-en-antwoord/hoe-legt-de-basisschool-de-prestaties-van-mijn-kind-vast [dostęp: 10.02.2019].

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/basisonderwijs/vraag-en-antwoord/mag-ik-mijn-kind-buiten-de-schoolvakanties-mee-op-vakantie-nemen [dostęp: 09.02.2019].

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/basisonderwijs/vraag-en-antwoord/kan-mijn-kind-tussen-de-middag-overblijven-op-de-basisschool [dostęp: 09.02.2019].

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/basisonderwijs/vraag-en-antwoord/welke-vakken-krijgt-een-kind-op-de-basisschool [dostęp: 09.02.2019].

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/basisonderwijs/vraag-en-antwoord/waarom-is-er-geen-maximum-voor-de-groepsgrootte [dostęp: 09.02.2019].

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/basisonderwijs/vraag-en-antwoord/hoe-kan-ik-als-ouder-bij-de-school-betrokken-zijn [dostęp: 09.02.2019].

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/leerplicht-en-kwalificatieplicht [dostęp: 10.02.2019].

https://www.schoolvakanties-nederland.nl/schoolvakanties-2019.html [dostęp: 9.02.2019].

https://www.scp.nl/Nieuws/Veel_Poolse_migranten_blijven_in_Nederland [dostęp: 09.02.2019].

https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2018/Bouwend_aan_een_toekomst_in_Nederland [dostęp: 09.02.2019].

https://www.telegraaf.nl/nieuws/1953752/kwart-miljoen-polen-in-nederland [dostęp: 09.02.2019].