Podstawowe zagadnienia polskiej pedagogiki społecznej u progu procesu dyscyplinaryzacji

Main Article Content

Arkadiusz Żukiewicz

Abstrakt

The article presents the basic issues of social pedagogy presented by Helena Radlińska in 1908 during a meeting at the Krakow Circle of Teachers of Higher Schools in Krakow. In her talk, she presented issues of education and social development in a wider historical background. She made reference to international and national experiences. In the conclusion of her speech, she called for the dissemination and socialization of upbringing and social assistance for the poorest social groups.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Żukiewicz, A. (2018). Podstawowe zagadnienia polskiej pedagogiki społecznej u progu procesu dyscyplinaryzacji . Studia Edukacyjne, (51), 211-226. https://doi.org/10.14746/se.2018.51.12
Dział
Studia i rozprawy
Biogram autora

Arkadiusz Żukiewicz, Uniwersytet Opolski

Arkadiusz Żukiewicz, prof. UO dr hab., Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Opolski

Bibliografia

  1. Davies N., Boże igrzysko. Historia Polski, przekł. E. Tabakowska, Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak”, Kraków 1992.
  2. Orsza H. (Radlińska), Dzieje społeczne Polski, Towarzystwo Wydawnicze Ignis, Warszawa 1921.
  3. Radlińska H., Z zagadnień pedagogiki społecznej (maszynopis), 1908.
  4. Radlińska H., Stosunek wychowawcy do środowiska społecznego. Szkice z pedagogiki społecznej, Nasza Księgarnia, Warszawa 1935.
  5. Radlińska H., Nasz udział w budowaniu nowego życia, Zakłady Drukarskie Wacława Piekarniaka, Warszawa 1937.
  6. Radlińska H., Pedagogika społeczna, Ossolineum, Wrocław 1961.
  7. Radlińska H., Zagadnienia bibliotekarstwa i czytelnictwa, Ossolineum, Wrocław 1961.
  8. Radlińska H., Z dziejów pracy społecznej i oświatowej, Ossolineum, Wrocław 1964.
  9. Radlińska H., Oświata i kultura wsi polskiej, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1979.
  10. Strumińska J. (H. Radlińska), Posiew wolności: listy Joasi Strumińskiej z etapów i zesłania, Zakład Graficzny „Nasza Księgarnia”, Warszawa 1935.