Rola kultury hip-hop w kształtowaniu się tożsamości młodzieży – wybrane konteksty
PDF

Słowa kluczowe

identity
hip-hop culture
subculture
rap music
express themselves
adolescent

Jak cytować

Bieńkowska, M. . (2018). Rola kultury hip-hop w kształtowaniu się tożsamości młodzieży – wybrane konteksty. Studia Edukacyjne, (51), 457–467. https://doi.org/10.14746/se.2018.51.27

Abstrakt

This article was developed on the basis of my master’s thesis on hip-hop culture as a factor shaping young people’s identity. In today’s world, young people are increasingly looking for ways to express themselves and their values, which may be associated with belonging to different types of subcultures. Growing individuals manifest their independence by disagreeing with the surrounding reality and defying the prevailing social principles. It seems appropriate to belong to a chosen youth subculture. I will devote my attention to the subculture originating among the black Americans, namely the hip-hop subculture. The rap environment is very often associated with a pejorative phenomenon, vulgarisms, blockers derived from the social margin. In today’s times, in the era of ubiquitous openness and availability of mass media, in the consumer-oriented environment, hip-hop has become a part of the lives of most young, adolescent audiences. The article will also present the development of hip-hop culture in Poland and around the world, as well as the effects that it brought in the process of shaping the identity of young people.

https://doi.org/10.14746/se.2018.51.27
PDF

Bibliografia

Badora S., Zięba-Kołodziej B., Pedagogika opiekuńcza. Perspektywa myślenia o rodzinie, Warszawa 2014.

Bąk T., Współczesne uwarunkowania subkultur młodzieżowych, Warszawa 2008.

Bee H., Psychologia rozwoju człowieka, Poznań 2004.

Buda A., Historia kultury hip-hop 1997-2002, Głogów 2001.

Buda A., Encyklopedia hip-hopu, Głogów 2005.

Jędrzejewski M., Młodzież a subkultury, Warszawa 1999.

Jędrzejewski M., Subkultura hip-hopu, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 2002, 10.

Kołodziejek E., Człowiek i świat w języku subkultur, Szczecin 2005.

Kowalewski Z., Rap między Malcolmem X a subkulturą gangową, Warszawa 1994.

Lis S., Hip-hop w Polsce: ogólna charakterystyka subkultury, Tarnobrzeg 2014.

Łukaszewski B., Warszawski hip-hop w kontekście środowiska rodzinnego, Toruń 2015.

Melosik Z., Kultura popularna i tożsamość młodzieży. W niewoli władzy i wolności, Kraków 2013.

Miszczak R., Cała A., Beaty, rymy, życie. Leksykon muzyki hip-hop, Poznań 2005.

Pawlak R., Polska kultura hip-hopowa, Poznań 2004.

Rychła J., Ucieczka. Bunt. Twórczość. Subkultura hip-hopowa w poszukiwaniu autentycznego stylu życia, Kraków 2005.

Southern E., The music of black Americans, a history third edition, New York – London 1997.

Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2007.

Wycisk J., Ziółkowska B., Młodzież przeciwko sobie. Zaburzenia odżywiania i samouszkodzenia – jak pomóc w szkole, Warszawa 2010.

Wrzesień W., Krótka historia młodzieżowej subkulturowości, Warszawa 2013.

Źródła internetowe

Eldo, Nie pytaj mnie o nią, http://www.tekstowo.pl/piosenka,eldo,nie_pytaj_o_nia.html [dostęp: 16.02.2018].

http://colemizestudios.com/how-did-rap-start/ [dostęp: 20.02.2019].

https://www.plasticlittleraps.com/history-of-rap-music.html [dostęp: 20.02.2019].

http://plhhfestival.pl/ [dostęp: 20.02.2019].

K.A.S.T.A. Squad, Peryferie, http://www.tekstowo.pl/piosenka,k_a_s_t_a__squad,peryferie.html [dostęp: 16.02.2018].

Kękę, Smutek, http://www.tekstowo.pl/piosenka,keke,smutno.html [dostęp: 20.02.2018].

Malik Montana, Róże z betonu, https://genius.com/Malik-montana-x-diho-roze-z-betonu-lyrics [dostęp: 20.02.2018].

Małolat/Ajron , Rodzice, http://teksty.org/malolat-ajron,rodzice,tekst-piosenki [dostęp: 20.02.2018].

Miuosh, Pamiętaj skąd jesteś, http://www.tekstyhh.pl/index.php/Miuosh/Nie-zapomnij-skad-jestes-feat.Paluch-Jr.Stress.html [dostęp: 16.02.2018].

O.S.T.R., Kochana Polsko, http://www.polskirap.net/o.s.t.r.__kochana_polsko,61850.html [dostęp: 16.02.2018].

Paktofinika, Jestem Bogiem, http://www.tekstowo.pl/piosenka,paktofonika,jestem_bogiem.html [dostęp: 19.02.2018].

Proceente, Trzeba wierzyć, http://www.tekstowo.pl/piosenka,proceente,trzeba_wierzyc.html [dostęp: 19.11.2017].

Tau, Jestem z Tobą, http://www.tekstowo.pl/piosenka,tau,jestem_z_toba.html [dostęp: 31.05.2018].

Zeus, Z żoną, http://www.tekstowo.pl/piosenka,zeus,z_zona.html [dostęp: 20.02.2018].