Percepcja ryzyka niepowodzenia zawodowego wśród studentów
PDF

Słowa kluczowe

luck
failure
student
occupation job

Jak cytować

Wódz, J. ., & Szczepańska-Woszczyna, K. (2018). Percepcja ryzyka niepowodzenia zawodowego wśród studentów . Studia Edukacyjne, (51), 287–308. https://doi.org/10.14746/se.2018.51.17

Abstrakt

The author reflects on the risk of professional failure among students. He believes that in this case we have a vague definition of professional failure. He indicates both causes, those independent of humans and those related to their own actions or negligence. Then he refers to the category of occupation and its place in times of uncertainty. Pointing to the factors determining the perception of the risk of professional failure, he emphasizes the role of the University, which gives support to its students in the process of their professional risk assessment.

https://doi.org/10.14746/se.2018.51.17
PDF

Bibliografia

Adamski A., Gawroński S., Szewczyk M., Nauki o mediach i komunikacji społecznej, Rzeszów 2017.

Argyle M., Psychologia stosunków międzyludzkich, Warszawa 1991.

Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków 2000.

Bańka A., Psychologia pracy, [w:] Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 2: Psychologia ogólna, red. J. Strelau, Gdańsk 2000.

Bańka D., Wybory zachowań w warunkach ograniczania podmiotowości człowieka w pracy zawodowej, [w:] Psychologiczne problemy funkcjonowania człowieka w sytuacji pracy, t. 10: Podmiotowość człowieka. Szanse rozwoju i zagrożenia, red. Z. Ratajczak, Katowice 1992.

Bauman Z., Płynna nowoczesność, Kraków 2006.

Bauman Z., Płynne czasy: życie w epoce niepewności, Warszawa 2007.

Beck U., Społeczeństwo ryzyka, Warszawa 2004.

Bendix R., Max Weber: An Intellectual Portrait, California 1977.

Dacko-Pikiewicz Z., Szczepańska-Woszczyna K., Absolwenci wyższych uczelni ekonomicznych na rynku pracy Unii Europejskiej, Dąbrowa Górnicza 2007.

Domański H., Klasy społeczne, grupy zawodowe, organizacje gospodarcze. Struktura społeczna w krajach rozwiniętego kapitalizmu, Warszawa 1991.

Fielding Ogburn W., Social Change with Respect to Culture and Original Nature, New York 1922.

Franken R.E., Psychologia motywacji, Gdańsk 2000.

Gliński P., Organizacje pozarządowe, [w:] Encyklopedia socjologii. Suplement, Warszawa 2005.

http://www.wsb.edu.pl/index.php?p=m&idg=rada,2096 [dostęp: 10.11.2018].

http://www.wsb.edu.pl/partnerzy,m,mg,381 [dostęp: 10.11.2018].

Kromolicka B., Wolontariat w obszarze humanistycznych wyzwań opiekuńczych, Toruń 2005.

Mehdizadeh S., Self-Presentation 2.0; Narcissism and Self-Esteem, Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 2010, 13, 4.

Melosik Z., Kryzys męskości w kulturze współczesnej, Poznań 2002.

Melosik Z., Edukacja uniwersytecka i stratyfikacja społeczna, [w:] Edukacja akademicka. Między oczekiwaniami a rzeczywistością, red. A. Ćwikliński, Poznań 2014.

Morbitzer J., Globalna wioska, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. II, red. T. Pilch, Warszawa 2003.

Nowacki T., Podstawy dydaktyki zawodowej, wyd. 1. Warszawa 1977.

Paszkowska-Rogacz A., Doradztwo zawodowe. Wybrane metody badań, Warszawa 2009.

Przyszczypkowski K., Edukacja dla demokracji. Strategie zmian a kompetencje obywatelskie, Toruń – Poznań 1999.

Radziewicz-Winnicki A., Pedagogika społeczna, Warszawa 2008.

Reykowski J., Zadowoleni i niezadowoleni a wyniki w pracy, [w:] Problematyka i metody badań nad zadowoleniem z pracy. Materiały z konferencji z 24-26 III 1972, red. A. Sarapata, Wrocław 1972.

Rubin G.C., Projekt Szczęście, przekł. M. Walendowska, Warszawa 2011.

Sarapata A., Socjologia zawodów, Warszawa 1965.

Sarapata A., Problematyka i metody badań nad zadowoleniem z pracy. Materiały z konferencji z 24-26 III 1972, red. A. Sarapata, Wrocław 1972.

Sarapata A., Zadowolenie i niezadowolenie z pracy, Warszawa 1977.

Schultz D.P., Schultz S.E., Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy, Warszawa 2002.

Strelau J., Psychologia. Podręcznik akademicki. Psychologia ogólna, t. 2, Gdańsk 2003.

Szczepański J., Zagadnienia wykształcenia ogólnego i zawodowego w szkolnictwie wyższym, Studia Socjologiczne, 1970, 3.

Szymański M.J., Zmiana społeczna i zmiana edukacyjna, [w:] Szkoła wyższa w toku zmian, red. J. Kostkiewcz, A. Domagała-Kręcioch, M.J. Szymański, Kraków 2011.

Tatarkiewicz W., O szczęściu, Warszawa 1979.

Walancik M., Chmiel M., Security as goal of the state existence – conditions, Forum Scientiae Oeconomia, 2014, 2.

Weber M., Racjonalność, władza, odczarowanie, Poznań 2011.

Wiatrowski Z., Powodzenia i niepowodzenia zawodowe pracujących w świetle badań empirycznych, Studia Pedagogiczne, 1982, 8.

Wiatrowski Z., Myśli i działania pedagogiczne, Włocławek 2001.

Wiatrowski Z., Wykład monograficzny, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, Włocławek 2002.

Wiatrowski Z., Podstawy pedagogiki pracy, Bydgoszcz 2005.

Wódz J., Życie społeczne w czasach niepewności, [w:] Nauki o mediach i komunikacji społecznej, red. A. Adamski, S. Gawroński, M. Szewczyk, Rzeszów 2017.

Zagórna-Goplańska M., Zachowania na rynku pracy jako element nowego stylu życia, [w:] Przemiany społeczne. Poszukiwanie nowego stylu życia, red. S. Zagórny, Opole 2004.

Zalewska A.M., Zadowolenie z pracy w zależności od reaktywności i wartości stymulacyjnej pracy, Przegląd Psychologiczny, 2006, 49, 3.

Zimbardo P.G., Psychologia i życie, Warszawa 1994.