Pedagogiczne i socjologiczne spojrzenie na zdrowie i bezpieczeństwo zdrowotne Polaków
PDF

Słowa kluczowe

health
health safety
health culture
healthy promotion

Jak cytować

Stefańska, A. ., & Marcinkowski, M. . (2018). Pedagogiczne i socjologiczne spojrzenie na zdrowie i bezpieczeństwo zdrowotne Polaków. Studia Edukacyjne, (51), 387–402. https://doi.org/10.14746/se.2018.51.23

Abstrakt

The societies of developed countries, including Poland, are characterized by the dissemination of manifestations of the consumer lifestyle, which leads to a systematic deterioration of health and quality of life. The health and health safety should be systematically monitored and given in-depth scientific analyses, also from the perspective of pedagogy and sociology. In the scientific discourse there are various issues concerning both health hazards (inter alia related to globalization changes and lifestyle) and health promotion (for example, shaping pro-health attitudes and dissemination of participation in physical culture). Promoting a healthy lifestyle must be accompanied by investments in the material cultural-educational and sports-recreational base as well as by educational influences shaping the necessary level of knowledge and skills in the field of health.

https://doi.org/10.14746/se.2018.51.23
PDF

Bibliografia

Ameljańczyk A., Ameljańczyk T., System monitorowania bezpieczeństwa zdrowotnego w państwie i jego zagrożeń, Roczniki KAE, 2012, 25.

Fromm E., Zerwać okowy iluzji, Dom Wydawniczy „Rebis”, Poznań 2000.

Fromm E., Ucieczka od wolności, Warszawa 1993.

Gaś Z.B., Młodzieżowe programy wsparcia rówieśniczego, Wydawnictwo Śląsk, Warszawa 1999.

Giddens A., Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.

Lorenz K., Regres społeczeństwa, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1986.

Narodowy Program Zdrowia (1996-2005), Warszawa: Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, 1996.

Narodowy Program Zdrowia na lata 2007-2015. Załącznik do Uchwały Nr 90/2007 Rady Ministrów z 15 maja 2007 roku.

Ostrowska A., Profilaktyka zdrowotna: interpretacje, definicje sytuacji, racjonalności (Przypadek profilaktyki ginekologicznej kobiet), Studia Socjologiczne, 2011, 3.

Poznańska A., Rabczenko D., Wojtyniak B., Wybrane czynniki ryzyka zdrowotnego związane ze stylem życia, [w:] Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania, red. B. Wojtyniak, P. Goryński, B. Moskalewicz, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Warszawa 2012.

Ruszkowski J., Zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego. Ekspertyza finansowana ze środków projektu nr POPT.03.04.00-00-019/07, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013, na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa

Słońska Z., Promocja zdrowia w chorobach układu krążenia, [w:] Zdrowie Publiczne. Wybrane zagadnienia, t. I, red. J. Opolski, Szkoła Zdrowia Publicznego CMKP w Warszawie, Warszawa 2011.

Woźniak Z., W stronę zdrowia społeczności – socjologiczny kontekst nowej polityki zdrowotnej, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2004, 1.