Joanna Rajewska de Mezer (red.), Wykluczenie – wymiar jednostkowy i społeczny. Profilaktyka i wsparcie, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2018, ss. 358
PDF

Jak cytować

Włodarczyk, E. . (2018). Joanna Rajewska de Mezer (red.), Wykluczenie – wymiar jednostkowy i społeczny. Profilaktyka i wsparcie, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2018, ss. 358. Studia Edukacyjne, (51), 551–556. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/se/article/view/26254

Abstrakt

Joanna Rajewska de Mezer (red.), Wykluczenie – wymiar jednostkowy i społeczny. Profilaktyka i wsparcie, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2018, ss. 358

PDF