Nuda szkolnego wychowania do życia w rodzinie
PDF

Słowa kluczowe

sexual education at school
boredom

Jak cytować

Buchnat, M. ., Chmura-Rutkowska, I. ., & Gulczyńska, A. . (2018). Nuda szkolnego wychowania do życia w rodzinie. Studia Edukacyjne, (51), 127–152. https://doi.org/10.14746/se.2018.51.7

Abstrakt

Despite a lot of scientific research and study, sexual education issues as an element of formal education are still considered to be a controversial subject. Those challenges, dilemmas, controversies or difficulties relate to many areas, connected both with form and organization of classes, teachers, and also (at more general level) with some ministerial indications or school management. All the above matters directly influence what sexual education classes look like and what the students’ experience is. It is disturbing that the sexual education subject at school was generally considered to be boring according to the respondents. Therefore, it has been decided to analyze why classes which are non-obligatory but important and wanted by students are considered boring and out of touch with life.

https://doi.org/10.14746/se.2018.51.7
PDF

Bibliografia

Belton T., Priyadharshini E., Boredom and schooling: a crossdisciplinary exploration, Cambridge Journal of Education, 2007, 37(4).

Bernstein H., Boredom and the Ready-made Life, Social Research, 1975, 42(3).

Chruszczewski M.H., Psychologiczne koncepcje nudy, Ruch Pedagogiczny, 2015, 86(2).

Dudzikowa M., Wawrzyniak-Beszterda R., Doświadczenia szkolne pierwszego rocznika reformy edukacji. Studium teoretyczno-empiryczne, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010.

Fahlman S.A., Development and validation of the Multidimensional State Boredom Scale, 2009

(Doctoral dissertation, York University, Ottawa, Canada). Available from ProQuest Dissertations and Thesis. Retrieved from http://www.todmanpsychology.org/ [dostęp: 03.09.2018].

Finkielsztein M., Nuda w środowisku uniwersyteckim, Edukacja, 2017, 1(140).

Gayle L. Macklem, Boredom in the Classroom Addressing Student Motivation, Self–Regulation, and Engagement in Learning, Springer, Switzerland 2015.

Goetz T., Frenzel A.C., Hall N.C., Nett U., Pekrun R., Lipnevich A., Types of Boredom: an Experience Sampling Approach, Motivation and Emotion, 2014, 38(3).

Grunseit & Kippax, Wpływ edukacji seksualnej na zachowanie seksualne młodzieży, WHO/GPA, Genewa 1993.

Grzegorzewska I., Emocje w procesie uczenia się i nauczania, Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, 2012, 1(57).

Izdebski Z., Ryzykowna dekada. Seksualność Polaków w dobie HIV/AIDS. Studium porównawcze 1997-2005, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2006.

Korzeniecka-Bondar A., Lepsze to niż zamulanie w domu? Krótka rzecz o wyćwiczeniu ucznia w kulturze pozoru, [w:] Sprawcy i/lub ofiary działań pozornych w edukacji, red. M. Dudzikowa, K. Knasiecka-Falbierska, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2013.

Komorowska-Pudło M., Seksualność młodzieży przełomu XX i XXI wieku, Wydawnictwo WAM, Kraków 2013.

Lew-Starowicz Z., Szczerba K., Nowoczesne wychowanie seksualne, Polska Oficyna Wydawnicza BGW, Warszawa 1995.

Macklem G.L., Boredom in the Classroom. Addressing Student Motivation, Self–Regulation, and Engagement in Learning, Springer, Switzerland 2015.

Motyl K., O szkole jako fabryce nudy i śmiechu, Podstawy Edukacji, 2014, 7.

Neu J., Boring from within. Endogenous versus Reactive Boredom, [w:] Emotions and Psychopathology. Theory and Research, red. W.F. Flack, J.D. Laird, Oxford University Press, Oxford 1998.

Pekrun R., The control-value theory of achievement emotions: Assumptions, corollaries, and implications for educational research and practice, Educational Psychology Review, 2006, 18(4).

Pekrun R., Goetz T., Daniels L.M., Stupnisky R.H., Perry R.P., Boredom in achievement settings: Exploring control-value antecedents and performance outcomes of a neglected emotion, Journal of Educational Psychology, 2010, 102(3).

Raport Grupy Edukatorów Seksualnych PONTON, Sprawdzian (z) WDŻ, czyli jak wygląda edukacja seksualna w polskich szkołach? Warszawa 2014.

Raport IBE, Opinie i oczekiwania młodych dorosłych (osiemnastolatków) oraz rodziców dzieci w wieku szkolnym wobec edukacji dotyczącej rozwoju psychoseksualnego i seksualności, IBE, Warszawa 2015.

Szmidt K.J., Nuda jako problem pedagogiczny, Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, 2013, 3(63).

Todman M., Boredom and Psychotic Disorders, Cognitive and Motivational Issues, Psychiatry, 2003, 66(2).

Vodanovich S.J., Psychometric Measures of Boredom. A Review of the Literature, Journal of Psychology, 2003, 137(6).

Vodanovich S.J., Watt J.D., Self-Report Measures of Boredom. An Updated Review of the Literature, The Journal of Psychology, 2016, 150(2).

Wysocka E., Tomiczek K., Szkoła jako środowisko życia i codzienność ucznia – analiza teoretyczna i empiryczne egzemplifikacje percepcji i sposobu wartościowania szkoły przez uczniów, Przegląd Pedagogiczny, 2014, 1.

Zielonka-Jenek M., Chodecka A., Jestem dziewczynką, jestem chłopcem. Jak wspomagać rozwój seksualny dziecka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2010.