O potrzebie wspomagania rozwoju małego dziecka. Wyzwania dla praktyki pedagogicznej

Main Article Content

Anna Ratajczak

Abstrakt

The subject of the article is the concept of supporting the development of a small child, as this action, which taken by significant people, can significantly contribute to the optimization of development. The article consists of three main issues. In the first of them, the concept of development support will be subject to the characteristics. Subsequently, selected results of own research will be presented, and ultimately the author will attempt to indicate specific implications for pedagogical practice related to the topic being undertaken.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Ratajczak, A. (2018). O potrzebie wspomagania rozwoju małego dziecka. Wyzwania dla praktyki pedagogicznej. Studia Edukacyjne, (51), 309-316. https://doi.org/10.14746/se.2018.51.18
Dział
Studia i rozprawy
Biogram autora

Anna Ratajczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Anna Ratajczak, dr, Wydział Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Bibliografia

  1. Garbula-Orzechowska J., Kowalik-Olubińska J., Od wizerunku uniwersalnego dzieciństwa do uznania jego różnorodności, [w:] Pedagogika wczesnej edukacji. Dyskursy, problemy otwarcia, red. D. Klus-Stańska, D. Bronk, A. Malenda, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2011.
  2. Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci starszych wolniej rozwijających się. Książka dla rodziców, terapeutów i nauczycielek przedszkola, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2000.
  3. Kaja B.M., Psychologia wspomagania rozwoju. Zrozumieć świat życia człowieka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2010.
  4. Kielar-Turska M., Białecka-Pikul M., Wczesne dzieciństwo, [w:] Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka, red. B. Harwas-Napierała, J. Trempała, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
  5. Marynowicz-Hetka E., Pedagogika społeczna. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
  6. Obuchowska I., Wokół „wspomagania rozwoju” – poszukiwanie terminologicznej jasności, Rewalidacja, 2003, 2.
  7. Piszczek M., Ocena funkcjonowania dziecka i zasady prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju, [w:] Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w szkole, red. T. Serafin, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 2005.
  8. Vico G., Nauka Nowa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1966.
  9. Winiarski M., Rodzina – szkoła – środowisko lokalne. Problemy edukacji środowiskowej, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2000.
  10. Wojtkiewicz D., Wspieranie rozwoju dziecka w perspektywie rodziców, [w:] Dziecko i dzieciństwo. Wybrane konteksty badań, red. M. Nawrot-Borowska, D. Zając, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2017.