Czy szkoła trwa niezmiennie, czy niezmieniona? Egalitaryzm i elitaryzm w podejściu do edukacji w dobie: globalizacji, technopolizacji, kultury instant
PDF (English)

Słowa kluczowe

education
globalization
technology
IT
instant culture
student and teacher
b-learning

Jak cytować

Przybyła, M. (2018). Czy szkoła trwa niezmiennie, czy niezmieniona? Egalitaryzm i elitaryzm w podejściu do edukacji w dobie: globalizacji, technopolizacji, kultury instant. Studia Edukacyjne, (51), 165–182. https://doi.org/10.14746/se.2018.51.9

Abstrakt

Globalisation and new media have completely changed the living environment of modern humanity. Technologies have entered almost all spheres of human existence. Education also could not (should not) remain unchanged. The presence of electronic media in the educational process forces a thinking pedagogue to ask questions, including the following: Who are the digital natives and the digital immigrants? Is the contemporary school on the verge of a chance that it has not had so far? Is this an opportunity to enrich and develop human cognitive function, using the available technical means, by deliberately influencing the course of a number of human life processes, including our development?

https://doi.org/10.14746/se.2018.51.9
PDF (English)

Bibliografia

Adamczewski P., Z praktyki e-learningu na platformie Moodle, E-mentor, 2008, 4(26).

Bard A., Söderqvist J., Netokracja. Nowa elita władzy i życie po kapitalizmie, Warszawa 2006.

Baudrillard J., The Intelligence of Evil: or, The Lucidity Pact, Bloomsbury, London 2005.

Bołtuć P., Konstruktywizm w e-edukacji oraz jego krytyka, E-mentor, 2011, 4(41); http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/41/id/863.

Cieślik J., E-learning, blended learning – wyzwania techniczne, organizacyjne czy bardziej kulturowe? E-mentor, 2006, 4(16).

Cybal-Michalska A., Gmerek T., Globalizacja – aspekt edukacyjny i socjalizacyjny, [in:] Wychowawcze i społeczno-kulturowe kompetencje współczesnych nauczycieli. Wybrane konteksty, Ed. J. Pyżalski, Łódź 2015.

Czech F., E pluribus unum. Gloss to article by A. Nobis, Kultura – Historia – Globalizacja, 2012, 11.

Ćwikliński A., Zmiany w polskiej edukacji w okresie globalizacji, integracji i transformacji systemowej, Poznań 2005.

Denek K., Dydaktyka akademicka i jej efekty, Poznań 2011.

Denek K., Nauka i edukacja w uniwersytecie XXI wieku, vol. I, Poznań 2011.

Giddens A., Trzecia droga, Warszawa 1999.

Gliniecki M., Maksymowicz L., Cywilizacyjne uzasadnienie zmian w pracy nauczycieli na rzecz rzeczywistego rozwoju wychowanków, Koszalin 1999.

Golka M., Cywilizacja, Europa, globalizacja, Poznań 1999.

Granić A., Ćukušić M., Usability Testing and Expert Inspections Complemented by Educational Evaluation: A Case Study of an e-Learning Platform, Journal of Educational Technology & Society, 2011.

Herbert Z., Kołatka.

http://www.edunews.pl/images/pdf/eid_listopad_2010.pdf

http://www.grailresearch.com/pdf/ContenPodsPdf/Consumers_of_Tomorrow_Insights_and_Observations_About_Generation_Z.pdf

Kawczyński S., Problem plagiatowania w szkolnictwie wyższym. Charakterystyka elektronicznego systemu antyplagiatowego, e-Mentor, 2007, 2(19).

Keen A., Kult amatora. Jak Internet niszczy kulturę, Warszawa 2007.

Klichowski M., Przybyła M., Cyborgization yesterday, today and tomorrow: Selected perspectives and educational contexts, [in:] Lifelong learning for labour market needs, Ed. E. Solarczyk-Ambrozik, Poznań 2016, https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/17226/1/

Cyborgization%20yesterday%2c%20today%20and%20tomorrow.pdf

Kołodziejczyk W., Polak M., Jak będzie zmieniać się edukacja. Wyzwania dla polskiej szkoły, referaty z sesji naukowej, Ed. J. Morbitzer, Człowiek – Media – Edukacja, 2011.

Laub G. (aphorism).

Lem S., Pan Cogito przed monitorem, Polityka.pl kultura, 2006 http://www.polityka.pl/kultura/ludzie/175231,1,lem-stanislaw.read.

Linke A., eSzkoła podbija Wielkopolskę, Portal o nowoczesnej edukacji EduNews.pl, http://www.edunews.pl/narzedzia-i-projekty/projekty-edukacyjne/1836-eszkola-podbija-wielkopolske.

Martin H.P., Schumann H., Pułapka globalizacji. Atak na demokrację i dobrobyt, Wrocław 1999.

Melosik Z., Kultura instant. Paradoksy pop-tożsamości, [in:] Edukacja. Społeczne konstruowanie idei i rzeczywistości, Ed. M. Cylkowska-Nowak, Poznań – Toruń 2000.

Melosik Z., Kultura instant jako czynnik socjalizacji, [in:] Pedagogika. Podręcznik akademicki, tom 2, Eds. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Warszawa 2003.

Melosik Z., Teoria i praktyka edukacji wielokulturowej, Kraków 2007.

Melosik Z., Szkudlarek T., Kultura, tożsamość i edukacja – migotanie znaczeń, Kraków 1998.

Morbitzer J., Jan Paweł II wobec mediów, Wychowawca – miesięcznik nauczycieli i wychowawców katolickich, 2008, 12.

Morbitzer J. (Ed.), Człowiek – Media – Edukacja. Szkoła w pułapce Internetu, Kraków 2012.

Morbitzer J., Świat wartości w internecie, http://www.tuo.agh.edu.pl/Aksjol_Int_AGH_JMorbitzer.pdf 2004 [dostęp: listopad 2017].

Nobis A., O różnych globalnościach, Kultura – Historia – Globalizacja, 2011, 10.

Orwell G., Rok 1984, „Gazeta”, 2004.

Osiński Z., Bariery wykorzystania Internetu w polskiej edukacji, Portal innowacyjnego transferu wiedzy w nauce, 2011.

Pezda A., http://wyborcza.pl/szkola20/1,106745,7891037,Koniec_epokikredy.html 2010.

Polcyn-Matuszewska S., Konstruktywne konteksty wykorzystania gier komputerowych w edukacji – studium przypadku, 2015, http://knm.uksw.edu.pl/konstruktywne-konteksty-wykorzystania-gier-komputerowych-w-edukacji-studium-przypadku/

Postman N., Technopol. Triumf techniki nad kulturą, Warszawa 2004.

Potulicka E., Rutkowiak J., Neoliberalne uwikłania edukacji, Kraków 2010.

Prensky M., Digital Natives Digital Immigrants, On the Horizon, 2001, 9, 5.

Przerwa-Tetmajer K., The End of the 19th Century, transl. J. Zawadzki, Wolne Lektury.

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/przerwa-tetmajer-the-end-of-the-19th-century.html [accesed: 11.11.2018].

Przybyła M., Kształcenie zdalne w szkole wyższej – stan i perspektywy, 2012 https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/2898.

Przybyła M., Polcyn S., Educational contexts of contemporary computer education of tomorrow.

Since education in family to system aspects of education, Sosnowiec 2014.

Przybyła M., Przybyła T., Uzależnienia od nowych mediów – czy wymagają innego podejścia w szkole? [in:] Wychowawcze i społeczno-kulturowe kompetencje współczesnych nauczycieli. Wybrane konteksty, Ed. J. Pyżalski, Łódź 2015.

Rokicki J., O realności i złudzeniu „globalizacji”, „wielokulturowości” i „ponowoczesności”, [in:] Wzory wielokulturowości we współczesnym świecie, Eds. K. Golemo, T. Paleczny, E. Wiącek, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.

Rozmowa z prof. Bogusławem Śliwerskim, Przegląd, 2009, 35; FA 01/2012; http://forumakademickie.pl/fa/2012/01/musimy-wyjsc-z-platonskiej-jaskini/Słowacki J., Beniowski.

Śliwerski B., Czy program polskiej szkoły odpowiada wymogom nowoczesnego świata? Przegląd, 2009, 35; http://www.przeglad-tygodnik.pl/pl/artykul/czy-program-polskiej-szkoly-odpowiada-wymogom-nowoczesnego-swiata

Śliwerski B., Sesja plagiatowa, 2010, http://sliwerski-pedagog.blogspot.com/2010/01/otrzymaem-list-od-mojego-przyjaciela-z.html

Śliwerski B., Musimy wyjść z platońskiej jaskini, Forum Akademickie, 2012.

Thorne K., Blended learning: how to integrate online & traditional learning, pub. Kogan Page 2003.

Underwood J.D.M., Rethinking the Digital Divide: impacts on student-tutor relationships, European Journal of Education, 2007, 42, 2.