O degradacji pedagogiki i konieczności sięgania do źródeł. Na marginesie ostatniego seminarium – kolokwium toruńskie

Main Article Content

Zbigniew Rudnicki
Sławomir Futyma

Abstrakt

In 2019, one of the publishing houses published a book by Professor Aleksander Nalaskowski entitled: Kwieciński The Last Thursday Seminar. This publication is a record of a conversation between two important representatives of Polish science. It can become an inspiration for a change in Polish pedagogy. Professors Aleksander Nalaskowski and Zbigniew Kwieciński formulate a diagnosis of its current state and indicate new directions of development of this socially important scientific discipline. Interesting for the future functioning of this discipline seems to be the foundation of decency and quot; love and quot; understood as unconditional kindness, which is a constitutive feature of humanity.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Rudnicki, Z., & Futyma, S. (2020). O degradacji pedagogiki i konieczności sięgania do źródeł. Na marginesie ostatniego seminarium – kolokwium toruńskie . Studia Edukacyjne, (59), 17-29. https://doi.org/10.14746/se.2020.59.2
Dział
Studia i rozprawy

Bibliografia

 1. Baczko B., Hiob, mój przyjaciel. Obietnice szczęścia i nieuchronność zła, Warszawa 2002.
 2. Eliade M., Sacrum – mit – historia, Warszawa 1993.
 3. Eliade M., W poszukiwaniu historii i znaczenia religii, Warszawa 1997.
 4. Guardini R., Gesammelte Aufsatze zur Religionssoziologie, tom 1, Tubingen 1978.
 5. Habela J., Słowniczek muzyczny, Kraków 1977.
 6. Korczak J., Pamiętnik, Wrocław 1998.
 7. Korolko M., Słownik kultury śródziemnomorskiej w Polsce, Warszawa 2004.
 8. Kubiak Z., Literatura Greków i Rzymian, Warszawa 2003.
 9. Kunzman P., Burkard F-P., Weidman F., Atlas filozofii, Warszawa 1999.
 10. Kwieciński Z., Tropy – Ślady – Próby. Studia i szkice z pedagogii pogranicza, Poznań – Olsztyn 2000.
 11. Kwieciński Z., Dylematy. Inicjatywy. Przebudzenia, Wrocław 2011.
 12. Lewicka M., Czy jesteśmy racjonalni? [w:] Złudzenia, które pozwalają nam żyć. Szkice z psychologii społecznej, red. M. Kofta, T. Szustrowa, Warszawa 1991.
 13. Nalaskowski A., Ortodoksja i chaos, Kraków 2013.
 14. Nalaskowski A., Pedagogiczne zwierzątko. Fenomen niewiedzy, Kraków 2015.
 15. Nalaskowski A., Kwieciński Z., Ostatnie seminarium, Kraków 2019.
 16. Piszcz E., Collegium Charitativum, Znak, 1966, 11(150).
 17. Romanowski A., Uniwersytet na wolnym rynku. Rozmowa z rektorem UJ, prof. Franciszkiem Ziejką, „Tygodnik Powszechny”, 1999, 41.
 18. Śnieżko D., Mit wieku złotego w literaturze polskiego renesansu: wzory – warianty – zastosowania, Warszawa 1996.
 19. Weber M., Wissenschaft als Beruf, Berlin 1975.
 20. Wittlin J., Przedmowa tłumacza do trzeciego wydania, [w:] Homer, Odyseja, przekł. z greckiego Józefa Wittlina, Warszawa 1982.