Nr 59 (2020)

Studia i rozprawy

Agnieszka Gromkowska-Melosik
7-16
Doktorat honoris causa i tradycja uniwersytecka
https://doi.org/10.14746/se.2020.59.1
PDF
Zbigniew Rudnicki, Sławomir Futyma
17-29
O degradacji pedagogiki i konieczności sięgania do źródeł. Na marginesie ostatniego seminarium – kolokwium toruńskie
https://doi.org/10.14746/se.2020.59.2
PDF
Zbyszko Melosik
31-48
Kradzież dla przyjemności: „shoplifting” i „joyriding”
https://doi.org/10.14746/se.2020.59.3
PDF
Łukasz P. Ratajczak
49-60
Rodzina i jej znaczenie w uczeniu się roli ojca przez współczesnych mężczyzn. Biograficzne konteksty
PDF
Małgorzata Kosiorek
61-73
Partycypacyjny potencjał terenowych rad oświatowych w kreowaniu społeczeństwa obywatelskiego
https://doi.org/10.14746/se.2020.59.5
PDF
Joanna Kowalczyk
75-90
Pozaszkolna edukacja prawna dorosłych a komunikacja między urzędem a obywatelem
https://doi.org/10.14746/se.2020.59.6
PDF
Agnieszka Gromkowska-Melosik
91-102
Doktorat jako stopień naukowy: geneza, znaczenie, kontrowersje
PDF
Paweł Topol
103-117
Metody i narzędzia kształcenia zdalnego w polskich uczelniach w czasie pandemii COVID-19 – Część 2, Dyskusja 2020
https://doi.org/10.14746/se.2020.59.8
PDF
Izabela Kochan
119-132
Nauczanie zdalne w opinii uczniów szkół średnich w czasie trwania pandemii COVID-19
https://doi.org/10.14746/se.2020.59.9
PDF
Hubert Kaszyński, Olga Maciejewska
133-149
Niebezpieczeństwo. Odpowiedzialność. Przebudzenie. Wspomnienia z getta w Krakowie i z KL Płaszów
https://doi.org/10.14746/se.2020.59.10
PDF
Sonia Wawrzyniak
151-172
Rola współczesnej szkoły w zakresie profilaktyki uzależnień od substancji szkodliwych
https://doi.org/10.14746/se.2020.59.11
PDF
Katarzyna Tomaszek
173-200
Zaangażowanie w aktywności szkolne a funkcjonowanie w roli ucznia – wyniki badań przeprowadzonych na grupie młodzieży gimnazjalnej
https://doi.org/10.14746/se.2020.59.12
PDF
Joanna Skibska
201-213
Typy uczniów w młodszym wieku szkolnym a ich strategie uczenia się i preferencje – doniesienia z badań
https://doi.org/10.14746/se.2020.59.13
PDF
Aneta Sylwia Baranowsk
215-236
Bariery integracji uczniów cudzoziemskich ze środowiskiem szkolnym
https://doi.org/10.14746/se.2020.59.14
PDF
Anna Turowska
237-248
Stres i emocje studentów zarządzania
https://doi.org/10.14746/se.2020.59.15
PDF
Ewa Rojewska
249-271
O stresie w różnorodnych przestrzeniach życiowych nastolatków w kontekście ich seksualności
https://doi.org/10.14746/se.2020.59.16
PDF
Agnieszka Rumianowska
273-284
The Quest for Authenticity and Self-discovery in Education with Special Attention Paid to Language Education
https://doi.org/10.14746/se.2020.59.17
PDF
Edyta Wójcicka
285-310
Przestrzeń literacka jako nośnik wartości w perspektywie edukacyjnej na przykładzie powieści J.R.R. Tolkiena Hobbit, czyli tam i z powrotem
https://doi.org/10.14746/se.2020.59.18
PDF
Lukáš Stárek, Eliška Buchtová
311-334
Inclusion in Kindergarten, with An Aspect on Social Disadvantage
https://doi.org/10.14746/se.2020.59.19
PDF