Stres i emocje studentów zarządzania
PDF

Słowa kluczowe

students of management
stress
positive
negative and ambivalent emotions

Jak cytować

Turowska, A. . (2020). Stres i emocje studentów zarządzania . Studia Edukacyjne, (59), 237–248. https://doi.org/10.14746/se.2020.59.15

Abstrakt

The subjects were 196 final-year students of The Warsaw School of Economics Faculty of Management. The purpose of the study was to measure the dominant strategy of coping with stress moderated by positive, negative and ambivalent emotions. This can be of significance in the management of staff and organizations under often unpredictable economic conditions.

https://doi.org/10.14746/se.2020.59.15
PDF

Bibliografia

Cacioppo J.T., Berntson G.G., Relationship between attitudes and evaluative space: A critical review, with emphasis on the separability of positive and negative substrates, Psychological Bulletin, 1994, 115.

Cacioppo J.T., Gardner W.L., Berntson G.G., Beyond bipolar conceptualizations and measures: The case of attitudes and evaluative space, Personality and Social Psychology Review, 1997, 1.

Cacioppo J.T., Gardner W.L., Berntson G.G., The affect system has parallel and integrative processing components: From follows function, Journal of Personality and Social Psychology, 1999, 76.

Carver C.S., Scheier M.F., Weintraub J.K., Assessing Coping Strategies: A Theoretical Based Approach, Journal of Personality and Social Psychology, 1989, 2.

Clark D., Zachowania prospołeczne i antyspołeczne, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.

Damasio A.R., Descarte’s error: Emotion, reason and the human brain, Avon Books, New York 1994.

Endler N.S., Parker J.D.A., Assessment of multidimensional coping: Task, emotion and avoidance strategies, Psychological Assessment, 1994, 6.

Folkman S., Lazarus R.S., Stress, appraisal and coping process, McGraw-Hill, New York 1984.

Folkman S., Lazarus R.S., The relationship between coping and emotion. Implication and research, Social Science and Medicine, 1988, 26.

Folkman S., Lazarus R.S., Coping as a mediator of emotion, Journal of Personality and Social Psychology, 1988, 54.

Folkman S., Moskowitz J.T., Stress, positive emotion, and coping, Current Directions in Psychological Science, 2000, 9.

Fredrickson B.L., Joiner T., Reflections on Positive Emotions and Upward Spirals, Perspective on Psychological Science, 2018, 13(2); https://doi.org/10.1177/1745691617692106

Fredrickson B.L., Cultivating positive emotions to optimize health and well-being, Prevention and Treatment, 2000, 3; http://journals.apa.org.prevention [30.06.2018].

Fredrickson B.L., Positivity, Crown Publishers, New York 2009.

Grinker R.R., Spiegel J.P., Men under stress, McGraw-Hill, New York 1945.

Gollan J.K., Hoxha D., Hunnicut-Ferguson K., Norris C.J., Rosebrock L., Sankin L., Cacioppo J., Twice the negativity bias and half the positivity offset: Evaluative responses to emotional information in depression, Journal of Behaviour Therapy and Experimental Psychiatry, 2016, 52.

Kiken L.G., Fredrickson B.L., Cognitive Aspects of Positive Emotions: A Broader View for Well-Being, [w:] The Happy Mind: Cognitive Contributions to Well-Being, red. M. Robinson, M. Eid, Springer, Cham, Switzerland 2017.

Krejtz K., Dynamika Ja. Regulacyjne funkcje globalnych własności Ja w strumieniu autorefleksji, (praca doktorska) Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski, 2003.

Larsen J.T., McGraw P., The Case for Mixed Emotions, Social and Personality Psychology Compass, 2014, 8(6).

Larsen J.T., Hemenover S.H., Norris C.J., Cacioppo J.T., Czerpanie korzyści z niepowodzenia: o zaletach współpobudzania emocji pozytywnych i negatywnych, [w:] Psychologia pozytywna, red. J. Czapiński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

Lazarus R.S., Psychological stress and the coping proces, McGraw-Hill, New York 1966.

Lazarus R.S., The stress and coping paradigm, [w:] Competence and coping during adulthood, red.

L.A. Bond, J.C. Rosen, University Press of New England, Hanover 1980.

Lazarus R.S., Coping theory and research: Past, present and future, Psychosomatic Medicine, 1993, 55.

Lazarus R.S., From psychological stress to the emotions: A history of changing outlooks, Annual Review of Psychology, 1993, 44.

Lazarus R.S., Folkman S., Stress, appraisal and coping, Springer, New York 1984.

Reykowski J., Funkcjonowanie osobowości w warunkach stresu psychologicznego, PWN, Warszawa 1966.

Reykowski J., Eksperymentalna psychologia emocji, Książka i Wiedza, Warszawa 1968.

Reykowski J., Osobowość a trwały stres, PZWL, Warszawa 1971.

Rivkin I.D., Taylor S.E., The effects of mental simulation on coping with controllable stressful events, Personality and Social Psychology Bulletin, 1999, 25.

Schwartz N., Clore G.L., Mood, misattribution and judgements of well-being: Informative and directive functions of affective states, Journal of Personality and Social Psychology, 1984, 45.

Strelau J., Temperament a stres. Temperament jako czynnik moderujący stresory, stan i skutki stresu oraz radzenie sobie ze stresem, [w:] Człowiek w sytuacji stresu. Problemy teoretyczne i metodologiczne, red. I. Heszen-Niejodek, Z. Ratajczak, Wydawnictwo Uniwersytetu

Śląskiego, Katowice 1996.

Terelak J., Stres organizacyjny: koncepcje, przyczyny, symptomy i sposoby radzenia sobie, Oficyna Wydawnicza WSM, Warszawa 2005.

Turowska A., Radzenie sobie ze stresem u progu samodzielności życiowej osób kończących studia wyższe (praca doktorska), Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski, 2013.

Vallacher R.R., Read S.I., Nowak A., The dynamic perspective in personality and social psychology, Personality and Social Psychology Review, 2002, 6(4).

Wrześniewski K., Styl życia a zdrowie. Wzór zachowania, Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN, Warszawa 1993.

Wrześniewski K., Pomiar radzenia sobie ze stresem – wybrane zagadnienia, Promocja Zdrowia. Nauki Społeczne i Medycyna, 1996, III, 8-9.

Wrześniewski K., Style a strategie radzenia sobie ze stresem. Problemy pomiaru, [w:] Człowiek w sytuacji stresu. Problemy teoretyczne i metodologiczne, red. I. Heszen-Niejodek, Z. Ratajczak, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1996.

Wrześniewski K., Psychologiczne uwarunkowania powstawania i rozwoju chorób somatycznych, [w:] Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 3, red. J. Strelau, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000.

Wrześniewski K., Opracowanie i adaptacja polskiej wersji kwestionariusza CISS-S N.S. Endlera i J.D.A. Parkera, Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski, 2002.

Wrześniewski K., Guzowska M., Mechanizm obronny wyparcia a radzenie sobie ze stresem. Wybrane zagadnienia teorii i pomiaru, [w:] Teoretyczne i kliniczne problemy radzenia sobie ze stresem, red. I. Heszen-Niejodek, Stowarzyszenie Psychologia i Architektura, Poznań