Metody i narzędzia kształcenia zdalnego w polskich uczelniach w czasie pandemii COVID-19 – Część 2, Dyskusja 2020
PDF

Słowa kluczowe

higher education
e-learning
distant education
COVID-19
coronavirus
pandemic

Jak cytować

Topol, P. . (2020). Metody i narzędzia kształcenia zdalnego w polskich uczelniach w czasie pandemii COVID-19 – Część 2, Dyskusja 2020. Studia Edukacyjne, (59), 103–117. https://doi.org/10.14746/se.2020.59.8

Abstrakt

The coronavirus disease forced a completely new situation in Polish education. All, or nearly all traditional forms of teaching and learning had to be transformed into remote and virtual ones. In the first half of this year (2020), an extensive discussion at the SEA Forum (the Academic E-learning Association) took place. Scientists and educators from various academic centers spoke about the methods and tools implemented in their institutions. Besides, another topic was launched on the SEA Forum simultaneously, devoted to possible recommendations regarding the planning and handling of e-learning methods, strategies and tools by Polish universities. This article is a certain synthesis of that discussion, i.e. how selected Polish universities, or rather their experts, perceive the next steps to make the distant teaching and learning process more successful and easier to handle by educators and students. The article is based on selected fragments and quotes of the debate. Many of them are commented on shortly by the author.

https://doi.org/10.14746/se.2020.59.8
PDF

Bibliografia

Gmiterek A., Studenci narzekają na zdalną naukę i... wykładowców. „Wstyd, kpina i dziwne maile”. https://www.tokfm.pl/Tokfm/7,103085,26064896,studenci-narzekaja-na-zdalna-nauke-i-wykladowcow-wstyd.html [dostęp: 11.08.2020].

Hwang G.J. i in., Criteria, Strategies and Research Issues of Context-Aware Ubiquitous Learning, Educational Technology and Society, 2008, 11(2).

Ocena zajęć dydaktycznych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, praca zbiorowa SEA: https://sea.edu.pl/pliki/SEA_ocena-zajec-dla-PKA_zatwierdzony.pdf [dostęp: 20.08.2020].

Poradnik dla osób przygotowujących zajęcia/kursy w formie zdalnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie: https://moodle1.up.krakow.pl/pluginfile.php/127096/mod_page/content/2/poradnik.pdf [dostęp: 5.10.2020].

Pyżalski J., Zdalna edukacja – gdzie byliśmy i dokąd idziemy?, Zdalne nauczanie.org, Warszawa 2020: https://ug.edu.pl/news/sites/ug.edu.pl.news/files/2020-06/Badanie%20zdalnenauczanie_prezentacja_1.pdf [dostęp: 11.10.2020].

Pyżalski J., Zmiany w zakresie czasu poświęconego wybranym aktywnościom w czasie pandemii, [w:] Edukacja zdalna: co stało się z uczniami, ich rodzicami i nauczycielami? red. G. Ptaszek i in., Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2020.

Raport Ministra Edukacji Narodowej. Zapewnienie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w okresie epidemii COVID-19 z czerwca 2020: http://ko.poznan.pl/wp-content/uploads/2020/07/raport_ministra_edukacji_narodowej_covid-19.pdf [dostęp:12.08.2020].

Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego – Informacja prasowa, E-mentor, 2006, 4(16).

Sysło M.M., Jak przyciągnąć ucznia… na odległość. Biblioteka cyfrowa Kometa: https://kometa.edu.pl/uploads/publication/945/3540_A_Uczeń_MMSyslo-mod-Rada.pdf?v2.8 [dostęp 22.09.2020].

Topol P., SLOODLE, czyli e-learning 2 w 1, E-mentor, 2012, 3(45).

Topol P., Wszechobecne środowiska uczenia się, Studia Edukacyjne, 2012, 20.

Topol P., Metody i narzędzia kształcenia zdalnego w polskich uczelniach w czasie pandemii COVID-19 – Cz. 1, Dyskusja 2020, Studia Edukacyjne, 2020, 58.

Walter N., Mamy (za) duży wybór – jak nie zgubić się wśród narzędzi cyfrowych? [w:] Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19, red. J. Pyżalski, EduAkcja, Warszawa 2020.

Netografia

CX – Transition to E-Learning During Lockdown: https://www.3cx.com/phone-system/e-learning-software/ [dostęp: 15.07.2020].

„E-nauczanie. Strefa nowoczesnej edukacji” Politechniki Gdańskiej: https://pg.edu.pl/enauczanie [dostęp 21.09.2020].

“Edukacja w czasach pandemii” – strona prezentująca e-book: https://amu.edu.pl/dlamediow/komunikaty-prasowe/edukacja-w-czasach-pandemii-e-book-dla-nauczycieli-na-nietypowe-czasy [dostęp: 2.09.2020].

Free LMS Software: What Are The Top Solutions For 2020?: https://financesonline.com/free-lms-software-what-are-the-top-solutions-for-2018/ [dostęp: 15.07.2020].

Fundacja „Świat możliwości”: https://www.fundacja-swiat-mozliwosci.pl/ [dostęp:12.09.2020].

Porównanie funkcjonalności różnych platform e-learningowych (2020): https://www.elearninglearning.com/comparison/platform/ [dostęp: 15.07.2020].

Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego, strona główna: https://sea.edu.pl/ [dostęp:15.07.2008].

The 11 Best Online Learning Platforms (for 2020) – Learnworlds: https://www.learnworlds.com/online-learning-platforms/ [dostęp: 15.07.2020].

“Zdalni i zdolni” – kurs e-learningowy na Moodle Politechniki Warszawskiej: https://pele.il.pw.edu.pl/moodle/course/view.php?id=441 [dostęp: 1.09.2020].