O stresie w różnorodnych przestrzeniach życiowych nastolatków w kontekście ich seksualności
PDF

Słowa kluczowe

stress
adolescents
young people’s sexuality
sexual growth

Jak cytować

Rojewska, E. . (2020). O stresie w różnorodnych przestrzeniach życiowych nastolatków w kontekście ich seksualności. Studia Edukacyjne, (59), 249–271. https://doi.org/10.14746/se.2020.59.16

Abstrakt

Bearing in mind the meaning of sexuality for the quality of human life, adolescence as a vulnerable period and the attendant risks, the main issue of interest in this text is stress in various areas of life of adolescents in the context of their sexuality. The first part of the article focuses on young people’s sexuality on the basis of relevant literature, while the further part of the study presents methodological assumptions. The third part of the work is dedicated to the analysis of the examination results. The article ends with the conclusions made on the basis of the research results.

https://doi.org/10.14746/se.2020.59.16
PDF

Bibliografia

Bańka A., Społeczna psychologia środowiskowa, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2002.

Bee H., Psychologia rozwoju człowieka, przekł. A. Wojciechowski, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2004.

Beisert M., Seks twojego dziecka, Wydawnictwo K. Domke, Poznań 1991.

Beisert M., Trud dorastania seksualnego, [w:] Seksualność w cyklu życia człowieka, red. M. Beisert, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

Brannon L., Psychologia rodzaju, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2002.

Czapiński J., Psychologia szczęścia, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2017.

Falewicz A., Psychologiczne koncepcje stresu i radzenia sobie, Studia Paradyskie, 2017, 27.

Giddens A., Przemiany intymności. Seksualność, miłość i erotyzm we współczesnych społeczeństwach, przekł. A. Szulżycka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Grygorczuk A., Pojęcie stresu w medycynie i psychologii, Psychiatria, 2008, 5, 3.

Heszen-Niejodek I., Teoria stresu psychologicznego i radzenia sobie, [w:] Psychologia. Podręcznik akademicki, tom 3, red. J. Streulau, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.

Izdebski Z., Seksualność Polaków w dobie HIV/AIDS. Studium porównawcze 1997-2001-2005, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2006.

Izdebski Z., Seksualność Polaków na początku XXI wieku. Studium badawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.

Kucz E.A., Biologiczne aspekty seksualności człowieka, [w:] Seksualność w cyklu życia człowieka, red. M. Beisert, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

Łapińska R., Żebrowska M., Wiek dorastania, [w:] Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży, red. M. Żebrowska, PWN, Warszawa 1966.

Marszałek L., Kulturowe uwarunkowania roli kobiety we współczesnym społeczeństwie, Seminare. Poszukiwania naukowe, 2008, 25.

Nowosielski K., Identyfikacja i rola płciowa, [w:] Podstawy seksuologii, red. Z. Lew-Starowicz, V. Skrzypulec, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.

Obuchowska I., Jaczewski A., Rozwój erotyczny, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2002.

Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2007.

Ostruch-Kamińska J., Demokratyzacja relacji małżeńskich i rodzicielskich we współczesnych rodzinach, Roczniki Pedagogiczne, 2017, 4.

Smoter B., Tabu seksualne w rodzinie i szkole. W poszukiwaniu (nie)obecnych kategorii, Chowanna, 2013, 2.

Syrek E., Zdrowie psychospołeczne młodzieży czasu współczesnych przemian – konteksty kształtowania umiejętności życiowych, [w:] Młodzież w dobie przemian społeczno-kulturowych, red. K. Segiet, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2015.

Strelau J. (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, tom 1, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.

Waszyńska K., Zielona-Jenek M., Zjawisko seksualizacji jako wyzwanie dla współczesnej edukacji, Studia Edukacyjne, 2016, 39.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.