Partycypacyjny potencjał terenowych rad oświatowych w kreowaniu społeczeństwa obywatelskiego
PDF

Słowa kluczowe

educational policy
decentralization of public educational tasks
education council
civil society

Jak cytować

Kosiorek, M. . (2020). Partycypacyjny potencjał terenowych rad oświatowych w kreowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Studia Edukacyjne, (59), 61–73. https://doi.org/10.14746/se.2020.59.5

Abstrakt

In Poland, since 1989, there have been ongoing processes of decentralization and socialization of state education. One of the fundamental conditions for the democratization of education is the possibility of creating, at various levels of public self-government, advisory, consultative and control authorities in the form of educational councils. Since the 1990s, the legislation has included and described the competences and tasks of educational councils at the level of voivodships, poviats and communes. Unfortunately, the last three decades in educational policy have proved that Polish society cannot create an education policy and build the civil society.

https://doi.org/10.14746/se.2020.59.5
PDF

Bibliografia

Adamowicz M., Skarżyńska P., Rola samorządu lokalnego w realizacji zadań oświatowych na przykładzie samorządu gminy Szelków, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, 2017, 2.

Barber B.R., Dżihad kontra McŚwiat, Wydawnictwo Muza, Warszawa 2007.

Fukuyama F., Budowanie państwa. Władza i ład międzynarodowy w XXI wieku, Wydawnictwo Rebis, Poznań 2005.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, DzU nr 78, poz. 483.

Kosiorek M., Terenowe rady oświatowe w procesie w procesie uspołecznienia edukacji szkolnej, Rocznik Pedagogiczny, 2018, 41.

Przyszczypkowski K., Cytlak I., Partnerstwo w samorządowej polityce oświatowej, Studia Edukacyjne, 2013, 27.

Sasinowski H., Społeczeństwo obywatelskie i jego rola w budowie demokracji, Economy and Management, 2012, 1.

Społeczeństwo obywatelskie i jego instytucje. Opracowanie tematyczne OT-627, Biuro Analiz i Dokumentacji, Kancelaria Senatu, Warszawa 2014.

Strategia wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na lata 2009-2015, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2008.

Szomburg J., Idea partnerskiego Pomorza, Dziennik Bałtycki, https://www.kongresobywatelski.pl/dorobek/materialy-prasowe/idea-partnerskiego-pomorza-dz-b/, [dostęp: 06.05.2019].

Śliwerski B., Jak zmieniać szkołę? Studia z polityki oświatowej i pedagogiki porównawczej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1998.

Śliwerski B., Rada szkoły. Rada oświatowa. Przewodnik dla samorządowych władz oświatowych, dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców i uczniów, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2002.

Śliwerski B., Problemy współczesnej edukacji. Dekonstrukcja polityki oświatowej III RP, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.

Śliwerski B., Analiza polityki oświatowej wobec pozoru demokracji w szkolnictwie publicznym, Rocznik Pedagogiczny, 2015, 38.

Śliwerski B., Edukacja (w) polityce. Polityka (w) edukacji. Inspiracje do badań polityki oświatowej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2015.

Śliwerski B., Meblowanie szkolnej demokracji, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2017.

Uryga D., Gozdowska E., Rada oświatowa w opiniach władz samorządowych i środowisk związanych z lokalną edukacją. Raport z badania, Wydawnictwo Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Łódź 2016.

Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, DzU z 2018 r., poz. 996.

Ustawa z 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, DzU 2017, poz. 1909.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.