Inetta Nowosad, Katarzyna Tomasik-Abdelsamie Przedszkola w Niemczech. Między siłą tradycji a wyzwaniami przyszłości, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2020, ss. 432
PDF

Jak cytować

Kabacińska-Łuczak, K. ., & Nawrot-Borowska, M. . (2020). Inetta Nowosad, Katarzyna Tomasik-Abdelsamie Przedszkola w Niemczech. Między siłą tradycji a wyzwaniami przyszłości, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2020, ss. 432. Studia Edukacyjne, (59), 340–346. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/se/article/view/26859

Abstrakt

.

PDF