Wykorzystanie gier komputerowych z czujnikiem ruchu typu Kinect w ćwiczeniach korygujących wady postawy

Main Article Content

Violetta Prusińska
Jan Strugarek
Jakub Wieczorek

Abstrakt

The development of science and technology brings about many advantages for human beings, yet it also creates a risk for their health and correct growth, including problems with right posture among children. The fast pace of life, an increasing number of tasks in- and outside of school, lack of physical activity, bad dietary habits and permanent compression of vertebrae are the main factors responsible for posture problems among child and teenager groups. The ages between 7 and 10 seem to be a critical period for forming the body position and it is connected with changing children’s daily learning routine (from free and loose activity to a few-hour sitting position at school). In effect, about 60% of children suffer from postural problems. This percentage has a rising tendency as such problems increase with age. The prevention and treatment of consequent disorders is based e.g. on physical exercise during corrective gymnastic classes, where a number of new technology solutions to improve standard and quality of such classes are used, e.g. motion sensors (Microsoft Kinect). This article
connects corrective exercises with motion-control-based computer games. This approach uses the natural interest of children for interactive games to improve their engagement in corrective exercises. This new form of health-related activity packed in a “computer driven case” is a real chance to make corrective exercises more children-friendly and thus to stimulate children’s motivation to actively participate in them.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Prusińska, V., Strugarek, J., & Wieczorek, J. (2021). Wykorzystanie gier komputerowych z czujnikiem ruchu typu Kinect w ćwiczeniach korygujących wady postawy. Studia Edukacyjne, (60), 279-292. https://doi.org/10.14746/se.2021.60.15
Dział
Studia i rozprawy

Referencje

 1. Barczyk K., Kształtowanie się krzywizn przednio-tylnych kręgosłupa i asymetrii tułowia u dzieci w młodszym wieku szkolnym, rozprawa doktorska, AWF, Wrocław 2003.
 2. Hagner W., Bąk D., Hagner-Derengowska M., Changes in body posture in children between the 10th and 13th years of age, Pol. Ann. Med., 2011, 18, 1.
 3. Janiszewska R. i wsp., Nieprawidłowości postawy ciała u dzieci 6‑12-letnich – uczniów szkół podstawowych z Radomia – badania pilotażowe, Probl. Hig. Epidemiol., 2009, 90(3).
 4. Kania-Gudzio T., Wiernicka M., Ocena postawy ciała dzieci w wieku 7-15 lat na podstawie wybranej losowo szkoły podstawowej miasta Poznania, Now. Lek., 2002, 71, 2-3.
 5. Kasperczyk T., Wady postawy ciała – diagnostyka i leczenie, Wydawnictwo Kasper, Kraków 2001.
 6. Kopaniarz I.A., Przyczyny powstawania i korekta wad postawy, Lider, 2003, 4.
 7. Mazur J. (red.), Zdrowie i zachowania zdrowotne młodzieży szkolnej w Polsce na tle wybranych uwarunkowań socjodemograficznych, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 2014.
 8. Mikołajewska E., Mikołajewski D., Wykorzystanie robotów rehabilitacyjnych do usprawniania, Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania, 2013, 4(9), 38.
 9. Palczewska I., Niedźwiecka Z., Siatki centylowe do oceny rozwoju somatycznego dzieci i młodzieży, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 1999.
 10. Palczewska I., Niedźwiecka Z., Wskaźniki rozwoju somatycznego dzieci i młodzieży warszawskiej, Medycyna Wieku Rozwojowego, 20015, Supl. I, 2.
 11. Wen Li. i wsp., Characteristics of Internet Addiction/Pathological Internet Use in U.S. University Students: A Qualitative-Method Investigation, PLoS One, 2015, 10(2)
 12. Wilczyński J., Korekcja wad postawy człowieka, Anthropos, Starachowice 2005.
 13. Wojtyła A. i wsp., Aktywność fizyczna młodzieży gimnazjalnej w Polsce, Probl. Hig. Epidemiol., 2011, 92(2).
 14. Yim J., Graham N.T.C., Using games to increase exercise motivation, [w:] Future Play ’07: Proceedings of the 2007 conference on Future Play, ACM, Inc. Toronto 2007.
 15. Zwierzchowska A., Gawlik K., Korektywa dzieci i młodzieży z dysfunkcjami wzroku lub słuchu, AWF, Katowice 2006.
 16. www.Zdrowie 21.edu.pl