Nr 60 (2021)

Studia i rozprawy

Aleksandra Boroń
7-30
Polityka językowa i tożsamość kulturowa mniejszości
https://doi.org/10.14746/se.2021.60.1
PDF
Aneta Bołdyrew , Paulina Pająk
31-49
Perspektywy, możliwości i ograniczenia badań łączących psychologię i historię nad edukacją i wychowaniem dzieci i młodzieży u progu nowoczesności
https://doi.org/10.14746/se.2021.60.2
PDF
Mariusz Dembiński
51-70
Próba nakreślenia teorii konferencji jako pedagogiczno-artystycznego widowiska kulturowego. Na przykładzie przebiegu konferencji „Od inspiracji do kreacji. Wyzwania edukacyjne i artystyczne”
https://doi.org/10.14746/se.2021.60.3
PDF
Agnieszka Gromkowska-Melosik
71-86
Geneza i rozwój rankingów uczelni wyższych
https://doi.org/10.14746/se.2021.60.4
PDF
Przemysław Gąsiorek
87-101
Od małego „Dyzia” do dorosłego „rycerza z La Manchy”. Analiza problemu marzycielstwa u dzieci i młodzieży z perspektywy kulturowo-historycznej teorii rozwoju
https://doi.org/10.14746/se.2021.60.5
PDF
Zbyszko Melosik
103-112
Piękno i estetyka w matematyce
https://doi.org/10.14746/se.2021.60.6
PDF
Grzegorz Karwasz
113-134
Strategie dydaktyki kognitywistycznej: hyper-konstruktywizm i neo-realizm. Podstawy teoretyczne
https://doi.org/10.14746/se.2021.60.7
PDF
Joanna Michalak-Dawidziuk
135-160
Zawód nauczyciela w Polsce – wybrane aspekty
https://doi.org/10.14746/se.2021.60.8
PDF
Wiesław Żardecki
161-175
Edukacja obywatelska przez sztukę – rola teatru polskiego
https://doi.org/10.14746/se.2021.60.9
PDF
Ewa Johnsson
177-197
Dzieciństwo w Maroku
https://doi.org/10.14746/se.2021.60.10
PDF
Arleta Suwalska
199-211
Ostatnia zmiana edukacyjna w Finlandii – jej zakres i nauczanie wielostronnej alfabetyzacji
https://doi.org/10.14746/se.2021.60.11
PDF
Małgorzata Cichecka-Wilk
213-229
Anoreksja niemowlęca – kryteria rozpoznania, etiologia, sposoby leczenia
https://doi.org/10.14746/se.2021.60.12
PDF
Małgorzata Gumper
231-261
Polsko-litewskie dziedzictwo kulturowe – różnice w świadomości społecznej. Perspektywy zbliżenia dzięki wspólnym bohaterom narodowym na przykładzie Michała Kleofasa Ogińskiego
https://doi.org/10.14746/se.2021.60.13
PDF
Jowita Janicka
263-278
„Lubiły szczególniej muzykę, która część ich wychowania stanowiła”. Domowa edukacja muzyczna polskich szlachcianek epoki oświecenia
https://doi.org/10.14746/se.2021.60.14
PDF
Violetta Prusińska, Jan Strugarek, Jakub Wieczorek
279-292
Wykorzystanie gier komputerowych z czujnikiem ruchu typu Kinect w ćwiczeniach korygujących wady postawy
https://doi.org/10.14746/se.2021.60.15
PDF