Próba nakreślenia teorii konferencji jako pedagogiczno-artystycznego widowiska kulturowego. Na przykładzie przebiegu konferencji „Od inspiracji do kreacji. Wyzwania edukacyjne i artystyczne”

Main Article Content

Mariusz Dembiński

Abstrakt

The aim of the article is an attempt to outline the theory of the conference (scientific), taking into account its actual course, including the reported content, as the ontic basis of its real structure. At the heart of this concept is a myth whose stories form the basis for the emergence of cultural spectacles. In the case of a conference conceived as a spectacle, the founding form (myth) is skholé. The conference itself is shaped in two overlapping areas: firstly, it is subject to the process of ritualization, and secondly, it is subject to the coexistence of universal praxis. In view of the subject of the conference mentioned and analyzed here, this theory takes into account aesthetic and pedagogical interactions (principles), ignoring others (ethics, economy, politics, religion). The conference theory should contribute to the understanding of its coherent thinking and operation structure; the importance of its impact on its participants, the legitimacy of its organization and study; the possibility of consciously shaping its course, in the cognitive - methodological context (I omit the otherwise important socio-cultural aspects).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Dembiński , M. (2021). Próba nakreślenia teorii konferencji jako pedagogiczno-artystycznego widowiska kulturowego. Na przykładzie przebiegu konferencji „Od inspiracji do kreacji. Wyzwania edukacyjne i artystyczne”. Studia Edukacyjne, (60), 51-70. https://doi.org/10.14746/se.2021.60.3
Dział
Studia i rozprawy

Referencje

 1. Benner D., Pedagogika ogólna: Wprowadzenie do myślenia i działania pedagogicznego w ujęciu systemowym i historyczno-problemowym, przekł. D. Stępkowski, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2015.
 2. Buchowski M., Burszta J.W., O założeniach interpretacji antropologicznej, Instytut Kultury, Warszawa 1992.
 3. Czyżewski M., Kowalski S., Piotrowski A., Rytualny chaos. Studium dyskursu publicznego, Aureus, Kraków 1997.
 4. Dudzik W. (red.), Karnawał. Studia historyczno-antropologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Warszawa 2011.
 5. Foucault M., Trzeba bronić społeczeństwa. Wykłady w Collège de France, 1976, przekł. M. Kowalska, Wydawnictwo KR, Warszawa 1998.
 6. Frege G., Myśl – studium logiczne. Pisma semantyczne, przekł. B. Wolniewicz, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1977.
 7. Frye N., Mit, fikcja, przemieszczenie, przekł. E, Muskat-Tabakowska, Pamiętnik Literacki, 1969, 2.
 8. Geertz C., O gatunkach zmąconych (nowe konfiguracje myśli społecznej), przekł. Z. Łapiński, Teksty Drugie, 1990, 2.
 9. Genette G., Discours du récit, [w:] G. Genette, Figures III, Éditions du Seuil, Paris 1972.
 10. Gielarowski A., Grzywacz R. (red.), Michel Henry – fenomenolog życia, Wydawnictwo WAM, Kraków 2010.
 11. Goffman E., Człowiek w teatrze życia codziennego, przekł. H. Datner-Śpiewak, P. Śpiewak, Wydawnictwo KR, Warszawa 2000.
 12. Grotowski J., Performer, [w:] J. Grotowski, Teksty zebrane, Instytut im. J. Grotowskiego, Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego, Krytyka Polityczna, Warszawa 2012.
 13. Henry M., O fenomenologii, przekł. M. Drwięga, IFiS PAN, Warszawa 2007.
 14. Huet-Brichard M.-C., Littérature et mytos et logos, Hachette, Paris 2001.
 15. Innis H., Empire and communications, Dundurn Press, Toronto 2007.
 16. Kennedy D., An Archetypal Phenomenology o Skholé, Educational Theory, 2017, 67.
 17. Klik M., Teorie mitu. Współczesne literaturoznawstwo francuskie (1969-2010), Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016.
 18. Lévi-Strauss C., Z bliska i z daleka, przekł. L. Kołakowski, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1993.
 19. MacAloon J.J., Wstęp: widowiska kulturowe, teoria kultury, [w:] Rytuał, dramat, święto, spektakl. Wstęp do teorii widowiska kulturowego, przekł. K. Przyłuska-Urbanowicz, red. J.J. MacAloon, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009.
 20. McKenzie J., Performuj albo … Od dyscypliny do performansu, przekł. T. Kubikowski, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2011.
 21. McLaren P., Edukacja jako system kulturowy, [w:] Nieobecne dyskursy, cz. IV, red. Z. Kwieciński, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 1994.
 22. Nancy J-L., Przerwany mit, [w:] J-L. Nancy, Rozdzielona wspólnota, przekł. M. Gusin, T. Załuski, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2010.
 23. Popper K.P., W poszukiwaniu lepszego świata, przekł. A. Malinowski, Wydawnictwo: Książka i Wiedza, Warszawa 1997.
 24. Ricoeur P., Mythes et mythologies dans la literature française, [w:] Encyclopædia Universalis, t. XI, Encyclopædia Britannica, Paris 1971.
 25. Rosner K., Narracja jako pojęcie filozofii współczesnej, [w:] Narracja i tożsamość. Część I – Narracje w kulturze, red. W. Bolecki, R. Nycz, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2004.
 26. Stiegler B., Wstrząsy. Głupota i wiedza w XXI wieku, przekł. M. Krzykowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017.
 27. Szakolczai A., In liminal tension towards giving birth: Eros, the educator, History of the Human Sciences, 2013.
 28. Turner V., Liminalność i gatunki performatywne, [w:] Rytuał, dramat, święto, spektakl. Wstęp do teorii widowiska kulturowego, przekł. K. Przyłuska-Urbanowicz, red. J.J. MacAloon, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009.
 29. Turner V., Teatr w codzienności, codzienność w teatrze, przekł. P. Skurowski [w:] Antropologia widowisk. Zagadnienia i wybór tekstów, oprac. A. Chałupnik, W. Dudzik, M. Kanabrodzki, L. Kolankiewicz, wstęp L. Kolankiewicz, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010.
 30. van Gennep A., Rites of passage, Routledge and Kegan Paul, London 1977.