(Nie)rozumienie zjawiska przywództwa w przestrzeni edukacyjnej
PDF

Słowa kluczowe

educational space
wisdom
leadership
upbringing process
upbringing influences
interpersonal relations
pragmatism
values

Jak cytować

Ptak, M. M. ., & Śmiałek, M. J. . (2021). (Nie)rozumienie zjawiska przywództwa w przestrzeni edukacyjnej. Studia Edukacyjne, (61), 131–143. https://doi.org/10.14746/se.2021.61.7

Abstrakt

In the contemporary and dynamic educational reality, also known as socialization, a young person (or is it just a young one [sic!]) in a process of gaining experience, instead of understanding the environment better with time, gets lost, has problems with self-determination, struggles between the important and the irrelevant, the desired and the redundant, good and harmful. The wisdom and educational experience, the educational process and recognized educational influences should become helpful. The pragmatism of the theory of cognition often allows for conclusions and reflections on every process of scientific cognition. In the area of axiology, it may constitute a “pillar of pedagogical initiation”. In view of the holistic format of the majority of educational phenomena, the subject as a balanced dialogue and consistent in the autonomy of leadership (especially educational!) fits perfectly well the latest theories and trends of modern pedagogical, psychological and social knowledge as well as theories of inter-/intrapersonal management. The above indications are the basis for a wise leadership in education and an upbringing in leadership. Knowledge of leadership issues, understood as the process of socialization, may wisely support and strengthen educational influences. Otherwise, by unwise influences, from the pedagogical point of view, something can be irretrievably lost and wasted. To understand the phenomenon of leadership, you must first thoroughly analyze the issue of leadership in groups, trying to show relationships with other people in the process. This is vital due to the frequent confusion of the concepts of leadership and management, or leadership and command. Leadership is often recognized via its chief attribute by e.g. persistence of community, debates, personalization of tasks and actions, bonds of belonging, dynamisms of interpersonal relations (atmosphere and culture in task situations) and roles as an axiom of task decision-making.

https://doi.org/10.14746/se.2021.61.7
PDF

Bibliografia

Adair J., Być liderem, przekł. G. Waluga, Wydawnictwo Petit, Warszawa 1998.

Adair J., Anatomia biznesu. Budowanie zespołu, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2001.

Adams K., Galanes G.J., Komunikacja w grupach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Apanowicz A., Dowodzenie, Ministerstwo Obrony Narodowej, Warszawa 1961.

Borkowski J., Podstawy psychologii społecznej, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2003.

Buber M., Ja i Ty. Wybór pism filozoficznych, Wydawnictwo PAX, Warszawa 1992.

Buckingham M., Coffman C., Po pierwsze: złam wszelkie zasady. Co najwięksi menedżerowie robią inaczej, 3 wyd., Wydawnictwo MT-Biznes, London 1998.

Carnegie D., I ty możesz być liderem, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 1993.

Cialdini R., Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1999.

Covey S.R., Zasady działania skutecznego przywódcy, Wydawnictwo Medium, Czarnów 1991.

Frąckowiak T. (red.), Przemiana, myśl i poznanie, Wydawnictwo Naukowe PTP, Poznań 2003.

Goleman D., Inteligencja emocjonalna, Media Rodzina, Poznań 1997.

Goleman D., Boyatzis R., McKee A., Naturalne przywództwo. Odkrywanie mocy inteligencji emocjonalnej, Jacek Santorski – Wydawnictwa Biznesowe, Wrocław – Warszawa 2002.

Gnitecki J., Wstęp do metod w naukach pedagogicznych, Wydawnictwo Naukowe PTP, Poznań 1999.

Gnitecki J., Zarys pedagogiki ogólnej, Wydawnictwo RODN „WOM”, Gorzów Wielkopolski 1999.

Katzenbach J.R., Smith D.K., Siła zespołów, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.

Kouzes J.M., Posner B.Z., Wzmocnić ducha, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2003.

Kouzes J.M., Posner B.Z., Przywództwo i jego wyzwania, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.

Kożusznik B., Zachowania człowieka w organizacji, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2007.

Krames J., Jacka Welcha leksykon przywództwa, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2003.

Kwiatkowski S.M., Michalak J.M., Nowosad I. (red.), Przywództwo edukacyjne w szkole i jej otoczeniu, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011.

Maxwell J.C., Być liderem, czyli jak przewodzić innym, Wydawnictwo Medium, Warszawa 1999.

Mazurkiewicz G., Przywództwo edukacyjne. Odpowiedzialne zarządzanie edukacją wobec wyzwań współczesności, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.

McGinnis A., Sztuka motywacji, Wydawnictwo VOCATIO, Warszawa 1992.

Menkes J., Inteligencja przywódcza, przekł. E. Czerwińska, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2007.

Michalak J.M. (red.), Przywództwo w szkole, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2006.

Obłój K., Mikroszkółka zarządzania, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1994.

Pasterniak W., Przestrzeń edukacyjna, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków – Zielona Góra 1995.

Reznitskaya A., Sternberg R.J., Jak nauczyć podopiecznych mądrego myślenia: program „Edukacja dla mądrości“, [w:] Psychologia pozytywna w praktyce, red. P.A. Linley, S. Joseph, przekł. A. Jaworska-Surma (red. nauk. wyd. polskiego J. Czapiński), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Scott W.E., Cummings L.L. (red.), Zachowanie człowieka w organizacji, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1983.

Welch S., Winning znaczy zwyciężać, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2005.

von Schoenebeck H., Jaka może być szkoła?, przekł. A. Murzyn, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2009.

Zimbardo P.G., Ruch F.L., Psychologia i życie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.