Nabywanie kompetencji komunikacyjnych jako niezbędny element rozwoju człowieka w okresie dzieciństwa i adolescencji
PDF

Słowa kluczowe

assertiveness
empathy
emotional intelligence
communication competencies

Jak cytować

Borda , M. ., & Knapik , M. (2021). Nabywanie kompetencji komunikacyjnych jako niezbędny element rozwoju człowieka w okresie dzieciństwa i adolescencji. Studia Edukacyjne, (61), 145–158. https://doi.org/10.14746/se.2021.61.8

Abstrakt

Gaining communication competencies is a very important part of the development of young people. Such skills like emotional intelligence, empathy and assertiveness are in the scope of interest of catechists and catechetics. First, the authors of the article try to define communication competence. Then they point at emotional intelligence, empathy and assertiveness as essential elements in the process of education and upbringing of children and youth. Defining and elaborating on these skills showed their importance in the process of education. Numerous practical hints contained in the article may become an inspiration for parents and teachers to search new ways of educational activity.

https://doi.org/10.14746/se.2021.61.8
PDF

Bibliografia

Davis M.H., Empatia. O umiejętności współodczuwania, Gdańsk 1999.

Dobek-Ostrowska B., Podstawy komunikowania społecznego, Wrocław 1999.

Dziewiecki M., Psychologia porozumiewania się, Kielce 2000.

Dziewiecki M., Sztuka rozmawiania. Słowo jako nośnik miłości, Szczecinek 2012.

Gillen T., Asertywność, Warszawa 2005.

Głodowski W., Komunikowanie interpersonalne, Warszawa 1994.

Goleman D., Inteligencja emocjonalna, Poznań 1997.

Gulin W., Empatia dzieci i młodzieży, Lublin 1994.

Hartley M., Asertywność. Sztuka umiejętnej stanowczości, Łódź 2012.

Hoffmann M.L., Empatia i rozwój moralny, Gdańsk 2006.

Knopp K., Inteligencja emocjonalna a temperament studentów oraz postawy rodzicielskie ich matek i ojców, Roczniki Psychologiczne, 2007, X.

Koper M., Inteligencja emocjonalna w zarządzaniu, [w:] Inteligencja emocjonalna. Fakty, mity, kontrowersje, red. M. Śmieja, J. Orzechowski, Warszawa 2008.

Kurcz I., Psychologia języka i komunikacji, Warszawa 2000.

Madalińska-Michalak J., Góralska R., Kompetencje emocjonalne nauczyciela, Warszawa 2012.

Malinowska J., Kompetencje komunikacyjne nauczycieli jako wyznacznik poczucia podmiotowości uczniów w szkole. Diagnoza – biograficzny wymiar ich u/formowania, Wrocław 2008.

Nielsen L., Adolescence: a contemporary view, College Publishers, Fort Worth 1996.

Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 1998.

Schaffer H.R., Rozwój społeczny. Dzieciństwo i młodość, Kraków 2006.

Stachowski R., Wizerunek współczesnego ucznia, [w:] Uczeń w centrum działań edukacyjnych katechety, red. D. Jackowiak, J. Szpet, Poznań 2000.

Stasiakiewicz M., Twórczość i edukacja, Poznań 1999.

Szorc K., Inteligencja emocjonalna nauczycieli gimnazjów, Kraków 2013.

Szpringer M., Horecka-Lewitowicz A., Laurman-Jarząbek E., Mazur E., Zaburzenia emocjonalne rozpoczynające się w dzieciństwie, [w:] Oblicza dojrzałości emocjonalnej, red. K. Franczak, M. Szpringer, Warszawa 2009.

Szymczak M. (red.), Słownik języka polskiego, t. 1, Warszawa 1998.

Śmieja M., Orzechowski J., Wprowadzenie, [w:] Inteligencja emocjonalna. Fakty, mity, kontrowersje, red. M. Śmieja, J. Orzechowski, Warszawa 2008.

Wiszniewski A., Jak przekonująco mówić i przemawiać, Warszawa – Wrocław 1994.

Wojnarska A., Kompetencje komunikacyjne nieletnich, Lublin 2013.

Wójcik E., Potrzeby psychiczne dziecka, [w:] Jak sobie z tym poradzić? Dla rodziców, nauczycieli, katechetów, wychowawców, red. W. Szewczyk, Tarnów 1994.

Zubrzycka-Maciąg T., Kirenko J., Asertywność nauczycieli. Badania empiryczne, Lublin 2015.