Ku świadomemu i kompetentnemu ojcostwu – analiza serwisów parentingowych

Main Article Content

Małgorzata Dankowska-Kosman

Abstrakt

As part of this study, an analysis of dynamically developing parenting websites was undertaken. Particular attention was paid to their popularity amongst men. This is both about the receipt of information and the possible participation in discussions or comments on ventures. Research topić has taken the form of a question: What information and where do modern fathers look for? The empirical material was juxtaposed with the findings included in the subject literature.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Dankowska-Kosman , M. (2021). Ku świadomemu i kompetentnemu ojcostwu – analiza serwisów parentingowych . Studia Edukacyjne, (61), 181-192. https://doi.org/10.14746/se.2021.61.10
Dział
Studia i rozprawy

Bibliografia

 1. Bartoszcze R., Rola komunikowania masowego, [w:] Media a integracja europejska, red. T. Sasińska-Klas, A. Hess, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004.
 2. Czaja B., Znaczenie prawidłowych więzi w rodzinie, [w:] Życie rodzinne: wybrane konteksty, red. T. Dyrda, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości, Ostrowiec Świętokrzyski 2006.
 3. Klus-Stańska D., Cyfrowi tubylcy w szkole cyfrowych emigrantów, czyli awatar w świecie Ptysia i Balbinki, Problemy Wczesnej Edukacji, 2013, 4(23).
 4. Kozinets R.V., Netnografia. Badania etnograficzne online, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
 5. Małyska A., Dankowska-Kosman M., O byciu i stawaniu się ojcem w opiniach mężczyzn – czyli o uczeniu się roli ojca, Edukacja Dorosłych, 2014, 2(71).
 6. Melosik Z., Kultura popularna i tożsamość młodzieży. W niewoli władzy i wolności, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2013.
 7. Piątek K., Barabasz A., Zróbmy to razem? Między deklaracją a realizacją obowiązków domowych, [w:] Małżeństwo i rodzina w ponowoczesności. Szanse – zagrożenia – patologie, red. W. Muszyński, E. Sikora, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.
 8. Rubacha K., Metodologia badań nad edukacją, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 9. Ruszkiewicz D., Doświadczanie ojcostwa przed narodzinami dziecka, Pedagogika Rodziny. Family Pedagogy, 2011, 1.
 10. Sikorska M., Nowa matka, nowy ojciec, nowe dziecko. O nowym układzie sił w polskich rodzinach, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
 11. Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2003.
 12. Śliwerski B., Pedagog w blogosferze, [w:] Kultura popularna. Konteksty teoretyczne i społeczno-kulturowe, red. A. Gromkowska-Melosik, Z. Melosik, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010.
 13. Tomanek P., Rola ekspertyzy w praktyce rodzicielskiej, niepublikowana praca doktorska, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2009.
 14. Źródła internetowe
 15. http://www.wstroneojca.pl/
 16. https://pbi.org.pl/
 17. http://www.managernaobcasach.pl/klub-wiedzy/929-wspolczesny-wymiar-ojcostwa.html
 18. http://www.primopsyche.pl/wspolczesne-ojcostwo-tacierzynstwo-1
 19. http://polonisty/blox.pl