Dyskretny urok władzy – czyli kilka słów o tym dlaczego ulegamy wpływowi populistów? Perspektywa krytyczna
PDF

Słowa kluczowe

power
identity
critical perspective
populism
agency

Jak cytować

Karkowska, M. (2021). Dyskretny urok władzy – czyli kilka słów o tym dlaczego ulegamy wpływowi populistów? Perspektywa krytyczna. Studia Edukacyjne, (61), 77–100. https://doi.org/10.14746/se.2021.61.4

Abstrakt

The book Critical Theory and Authoritarian Populism edited by Jeremiah Morelock was published by University of Westminster Press in 2018. It is not only a recent, but also an extremely up-to-date pu[1]blication due to the subject matter. The 299-page volume is divided into three chapters: “Theories of Authoritarianism”, “Foundations of Authoritarianism”, and “Digital Authoritarianism.” Within each of these, three, or in the case of the first chapter, four sections can be distinguished. Below, I will present the main themes of the book with reference to the political situation in Poland and Europe. From the pedagogical point of view, the developmental and educational implications of the issues discussed seem particularly important.

https://doi.org/10.14746/se.2021.61.4
PDF

Bibliografia

Adorno T., Osobowość autorytarna, przekł. M. Pańków, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

Bruford W.H., The German Tradition of Self-Cultivation: Bildung from Humboldt to Thomas Mann, Cambridge University Press, New York – London 2007.

Czerepaniak-Walczak M., Między dostosowaniem a zmianą. Elementy emancypacyjnej teorii, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 1995.

Fromm E., Anatomia ludzkiej destrukcyjności, przekł. J. Karłowski, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2016.

Girard R., Kozioł ofiarny, przekł. M. Goszczyńska, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1987.

Karkowska M., Terapeutyczne aspekty wywiadu narracyjnego w perspektywie prowadzenia badań biograficznych, Studia Edukacyjne, 2018, 50(1).

Kosiński J., Malowany ptak, Wydawnictwo Albatros, Warszawa 2016.

Kunowski S., Podstawy współczesnej pedagogiki, Wydawnictwo Salezjańskie, Łódź 1981.

Miller A., Czarownice z Salem, przekł. A. Bańkowska, Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa 2019.

Morelock J. (red.), Critical Theory and Authoritarian Populism, Westminster University Press, London 2018.

Reich W., Psychologia mas wobec faszyzmu, przekł. E. Drzazgowska, M. Abraham-Diefenbach, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2020.

Reitz Ch., Opposing Authoritarian Populism: The Challenge and Necessity of a New World System [w:] Critical Theory and Authoritarian Populism, red. J. Morelock, Westminster University Press, London 2018.

Reisigl M., Wodak R., Discourse and discrimination: Rhetorics of racism and antisemitism, Routledge, London 2001.

Suchodolski B., Wychowanie dla przyszłości, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1968.

Śliwerski B., Współczesne nurty i teorie wychowania, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1997.

Weber M., Gospodarka i społeczeństwo, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

Strona internetowa

https://plato.stanford.edu/entries/habermas/, [dostęp: 10.12.2020].