Akcja edukacyjna Rok Relacji jako przykład działań oddolnych zmieniających kulturę szkoły
PDF

Słowa kluczowe

school culture
grassroots activity
school culture processes
cooperation

Jak cytować

Rosińska , M. (2021). Akcja edukacyjna Rok Relacji jako przykład działań oddolnych zmieniających kulturę szkoły. Studia Edukacyjne, (61), 193–206. https://doi.org/10.14746/se.2021.61.11

Abstrakt

School culture has recently emerged as a frequent topic of discussion in both academic and quasi-academic circles. It commands attention since educators have realized that the problems that Polish schools face come from a toxic culture in which schools may operate and from the ensuing negative effects of that toxicity. The article has a two-fold aim. First of all, it intends to show the most prominent aspects of school culture in reference to a number of theories. It presents school culture as a critical factor, facilitating school emancipatory processes, particularly in the case of grassroots activities undertaken by the school community. The article states that the awareness of school culture and its processes is a basic condition for any school reforms in Polish education. Secondly, the article describes the nationwide Rok Relacji initiative as an example of a bottom-up project whose goals include promoting the significance of the knowledge of school culture, educating teachers, school heads and parents in this area, and above all encouraging a healthy debate about school culture with a view to sharing experiences regarding grassroots movements in education.

https://doi.org/10.14746/se.2021.61.11
PDF

Bibliografia

Adrjan B., Kultura szkoły. W poszukiwaniu nieuchwytnego, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011.

Babicka-Wirkus A., Kultury oporu w szkole, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2019.

Barth R.S., Improving Schools from within: Teachers, Parents, and Principals Can Make the Difference, Jossey-Bass Publishers, San Francisco 1990.

Bierke B., Kultura a style przywództwa. Zarządzanie w warunkach globalizacji, przekł. B. Nawrot, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.

Boleman L.G., Deal T.E., Reframing Organisations, Artistry, Choice, and Leadership, Jossey-Bass, San Francisco 2017.

Bruner J., Kultura edukacji, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2006.

Czerepaniak-Walczak M., Kultura szkoły – o jej złożoności i wielowymiarowości, Pedagogika Społeczna, 2015, 3(57).

Czerepaniak-Walczak M., Proces emancypacji kultury szkoły, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2018.

Dernowska U., Tłuściak-Deliowska A., Kultura szkoły. Studium teoretyczno-empiryczne, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2015.

Dudzikowa M., Jaskulska S., Twierdza. Szkoła w metaforze militarnej. Co w zamian?, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2016.

EduFactory. Samoorganizacja i opór w fabrykach wiedzy, red. J. Sowa, K. Szadkowski, Korporacja Ha!art, Kraków 2011.

Gruenert S., Shaping a New School Culture, Contemporary Education, 2000, 71(2).

http://pedagogika.uwb.edu.pl/files/file/PDF/rozne/1%20LSMP.pdf

https://e-dos.net/project/rok-relacji/

https://pisa.ibe.edu.pl/wp-content/uploads/2020/03/PISA_2018_wyniki_raport.pdf

https://www.facebook.com/groups/341000519802028/

Kamińska M., Współpraca i uczenie się nauczycieli w kulturze organizacyjnej szkoły. Studium teoretyczno-empiryczne, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2019.

Motyl K., O szkole jako fabryce nudy i śmiechu, [w:] Podstawy edukacji. Trendy cywilizacyjne wobec wiedzy, drugiego człowieka, społeczeństwa, red. M. Piasecka, A. Irasiak, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2014.

Nowosad I., Kultura szkoły w rozwoju szkoły, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2019.

Penc J., Komunikacja i negocjowanie w organizacji, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010.

Pyżalski J., Merecz D., Psychospołeczne warunki pracy polskich nauczycieli. Pomiędzy wypaleniem zawodowym a zaangażowaniem, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010.

Tuohy D., Dusza szkoły. O tym, co sprzyja zmianie i rozwojowi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

Zmyślony I., Kłopoty z wiedzą niejawną (tacit knowledge) w poglądach Michaela Polanyiego, Zagadnienia Naukoznawstwa, 2012, 1(191).