Technologiczne wspomaganie uczenia się matematyki
PDF

Słowa kluczowe

ICT
children
mathematical education
technology enhanced education

Jak cytować

Przybyła, T. (2021). Technologiczne wspomaganie uczenia się matematyki. Studia Edukacyjne, (61), 101–11. https://doi.org/10.14746/se.2021.61.5

Abstrakt

The use of Information and Communication Technology (ICT) in education during a pandemic has become a fact and a must. Before COVID-19 (for decades), the need to use ICT in education was po[1]stulated and suggested. Research carried out in this area resulted from the need to understand what technologies are potentially available for use in education, including the teaching and learning of mathematics. One important issue still to be resolved is whether and how to support children in their mathematical education using technology. This publication, referring to selected recent studies con[1]ducted worldwide, gives examples and arguments for technological support of mathematics learning.

https://doi.org/10.14746/se.2021.61.5
PDF

Bibliografia

Borba M.C., Askar P., Engelbrecht J., Gadanidis G., Llinares S., Aguilar M.S., Digital technology in mathematics education: Research over the last decade, [w:] Proceedings of the 13th International Congress on Mathematical Education, Springer, Cham 2017.

Bugajska-Jaszczołt B., Czajkowska M., Nabywanie i doskonalenie matematycznych umiejętności złożonych w klasach I-III, [w:] Matematyczna edukacja wczesnoszkolna. Teoria i praktyka, red. Z. Semadeni, E. Gruszczyk-Kolczyńska, G. Treliński, B. Bugajska-Jaszczołt, M. Czajkowska, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce 2015.

Bugajska-Jaszczołt B., Czajkowska M., Wielowymiarowość kompetencji arytmetycznych – między teorią a praktyką, [w:] Liczby w cyfrowym świecie. Rozmowy o współczesnej edukacji matematycznej dziecka, red. T. Przybyła, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2021.

Chauhan S., A meta-analysis of the impact of technology on learning effectiveness of elementary students, Computers & Education, 2017, 105.

Cheung A.C., Slavin R.E. The effectiveness of educational technology applications for enhancing mathematics achievement in K-12 classrooms: A meta-analysis, Educational Research Review, 2013, 9; http://dx.doi.org/10.1016/j.edurev.2013.01.001.

Christodoulou J., Lac A., Moore D.S., Babies and math: A meta-analysis of infants’ simple arithmetic competence, Developmental Psychology, 2017, 53.

Clemens D.H., Sarama J., Young children and technology: what does the research say, Young Children, 2003, 58(6).

Clements D.H., Sarama J., Myths of early math, Education Sciences, 2018, 8(2).

Copley V., Padrón Y., Preparing teachers of young learners: Professional development of early childhood teachers in mathematics and science, [w:] Dialogue on Early Childhood Science,

Mathematics, and Technology Education, red. G.D. Nelson, American Association for the Advancement of Science, 1998.

Crompton H., Traxler J. (Eds.), Mobile learning and mathematics: foundations, design, and case studies, Routledge, New York 2015.

Czajkowska M., Przyczyny niepowodzeń w nauce matematyki. Jak szkoła może wspierać rozwój dziecka w zakresie rozwijania zdolności myślenia i nabywania kompetencji matematycznych, [w:] Szkoła w sytuacji trudnej. Zdążyć z pomocą, red. B. Szurowska, Wydawnnictwo Difin, Warszawa 2020.

Dąbrowski M., (Za)trudne, bo trzeba myśleć? O efektach nauczania matematyki na I etapie kształcenia, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2013.

Demir S., Basol G., Effectiveness of Computer-Assisted Mathematics Education (CAME) over Academic Achievement: A Meta-Analysis Study, Educational Sciences: Theory and Practice, 2014, 14(5).

Drigas A., Kokkalia G., Lytras M.D., ICT and collaborative co-learning in preschool children who face memory difficulties, Computers in Human Behavior 2015, 51; http://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2015.01.019.

Drijvers P., Digital tools in Dutch mathematics education: a dialectic relationship. In National Reflections on the Netherlands Didactics of Mathematics, Springer, Cham 2020.

Duncan G.J., Dowsett C.J., Claessens A., Magnuson K., Huston A.C., Klebanov P., ... Sexton H., School readiness and later achievement, Developmental Psychology, 2007, 43(6); http://dx.doi.org/10.1037/0012-1649.43.6.1428.

Ebsco, http://web.a.ebscohost.com/ehost/search/basic?vid=13&sid=a01dbeeb-b1d0-41fb-bd26-9056a6cc441e%40sessionmgr4006, [dostęp: 10.06.2021].

Es-Sajjade A., Paas, F., Educational theories and computer game design: lessons from an experiment in elementary mathematics education, Educational Technology Research and Development, 2020, 68(5).

Fraillon J., Ainley J., Schulz W., Duckworth D., Friedman T., IEA international computer and information literacy study 2018 assessment framework, Springer Nature, 2019.

Griffith S.F., Hagan M.B., Heymann P., Heflin B.H., Bagner D.M., Apps as learning tools: a systematic review, Pediatrics 2020, 145(1); http://dx.doi.org/10.1542/peds.2019-1579.

Gruszczyk-Kolczyńska E., Na czym polega intensywne wspomaganie rozwoju umysłowego oraz edukacja matematyczna dzieci, [w:] Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz edukacja matematyczna dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego i w pierwszym roku szkolnej edukacji, red. E. Gruszczyk-Kolczyńska, Wydawnictwo Edukacja Polska, Warszawa 2009.

Hardman J., Pedagogical variation with computers in mathematics classrooms: a Cultural Historical Activity Theory analysis, PINS, 2015, 48.

Hardman J., Towards a pedagogical model of teaching with ICTs for mathematics attainment in primary school: A review of studies 2008–2018, Heliyon, 2019, 5(5).

Hillmayr D., Ziernwald L., Reinhold F., Hofer S.I., Reiss K.M., The potential of digital tools to enhance mathematics and science learning in secondary schools: A context-specific meta-analysis, Computers & Education, 2020, 103(897).

Houde O., Tzourio-Mazoyer N., Neural Foundations of Logical and Mathematical Cognition, Nature Reviews Neuroscience, 2003, 4.

Johnson E.S., Clohessy A.B., Chakravarthy P., A Self-Regulated Learner Framework for Students with Learning Disabilities and Math Anxiety, Intervention in School and Clinic, 2021, 56, 3.

Juskowiak E., O tym, jak przyszli nauczyciele matematyki (nie)korzystają z nowych technologii w procesie rozwiązywania zadań, [w:] Liczby w cyfrowym świecie. Rozmowy o współczesnej edukacji matematycznej dziecka, red. T. Przybyła, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2021.

Kalinowska A., Pozwólmy dzieciom działać – mity i fakty o rozwoju myślenia matematycznego, Centralna Komisja Egzaminacyjna, Warszawa 2010.

Kalinowska A., Zjawisko ukrytej przemocy wobec najmłodszych uczniów na zajęciach matematycznych, Problemy Wczesnej Edukacji, 2019, 15(4).

Klibanoff R.S., Levine S.C., Huttenlocher J., Vasilyeva M., Hedges L.V. Preschool children’s mathematical knowledge: The effect of teacher “math talk”, Developmental Psychology, 2006, 42(1); http://dx.doi.org/10.1037/0012-1649.42.1.59.

Klichowski M., Learning in CyberParks. A theoretical and empirical study, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2017.

Klichowski M., Przybyla T., Does cyberspace increase young children’s numerical performance? A brief overview from the perspective of cognitive neuroscience, [w:] Świat małego dziecka. Przestrzeń instytucji, cyberprzestrzeń i inne przestrzenie dzieciństwa, red. H. Krauze-Sikorska, M. Klichowski, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2017.

Kolczyńska-Przybycień K., Przybycień H., Zastosowania prostych narzędzi informatycznych do wspomagania rozwiązywania problemów, również całkiem niebanalnych w procesie kształcenia matematycznego, [w:] Liczby w cyfrowym świecie. Rozmowy o współczesnej edukacji matematycznej dziecka, red. T. Przybyła, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2021.

Kowalska K., Klichowski M., „Interferencje języka”: przegląd doniesień dotyczących pochodzenia i dynamiki związków języka z praksją i liczbami, [w:] Dziecko w przestrzeniach języka. Wybrane konteksty teoretyczne – wybrane perspektywy praktyczne, red. K. Kuszak, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2018.

Kurvinen E., Kaila E., Laakso M.J., Salakoski T., Long Term Effects on Technology Enhanced Learning: The Use of Weekly Digital Lessons in Mathematics, Informatics in Education, 2020, 19(1).

Lameras P., Moumoutzis N., Towards the gamification of inquiry-based flipped teaching of mathematics a conceptual analysis and framework, [w:] 2015 International Conference on Interactive Mobile Communication Technologies and Learning (IMCL), IEEE, 2015.

Larkin K., Calder N., Mathematics education and mobile technologies, Mathematics Education Research Journal, 2016, 28(1).

Li Q., Ma X., A meta-analysis of the effects of computer technology on school students’ mathematics learning, Educational Psychology Review, 2010, 22(3); http://dx.doi.org/10.1007/s10648-010-9125-8.

MacDonald A., Murphy S., Mathematics education for children under four years of age: A systematic review of the literature, Early Years, 2019, 1-18; http://dx.doi.org/10.1080/09575146.2019.1624507.

Melosik Z., Piękno i estetyka w matematyce, Studia Edukacyjne, 2021, 60.

Mulenga E.M., Marbán J.M., Is COVID-19 the Gateway for Digital Learning in Mathematics Education?, Contemporary Educational Technology, 2020, 12(2); https://doi.org/10.30935/cedtech/7949

Oates G., Sustaining integrated technology in undergraduate mathematics, International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 2011, 42(6); http://dx.doi.org/10.1080/0020739x.2011.575238.

Oszwa U., Rola emocji w edukacji matematycznej: lęk przed matematyką a osiągnięcia uczniów, [w:] Liczby w cyfrowym świecie. Rozmowy o współczesnej edukacji matematycznej dziecka, red. T. Przybyła, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2021.

Piasta S.B., Pelatti C.Y., Miller H.L., Mathematics and science learning opportunities in preschool classrooms, Early Education and Development, 2014, 25(4); http://dx.doi.org/10.1080/10409289.2013.817753.

Przybyła T., Basińska A., Klichowski M., Smartphones and children’s mathematics, [w:] Children in the postmodern world. Culture – media – social inequality, red. H. Krauze-Sikorska, M. Klichowski, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2014.

Przybyła, T., Klichowski M., „Cyfrowe liczby”: Przykłady narzędzi ICT służących kształtowaniu kompetencji matematycznych ucznia poprzez stymulację praksji, [w]: Psychoedukacyjne problemy młodzieży, czyli jak być świadomym wychowawcą, Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Poznań 2018.

Przybyła T., Bronikowski M., Bzdęga B., Cichy I., Hofman J., Hrybiuk O., Kaiser I., Kolczyńska-Przybycień K., Rokita A., Klichowski M., Dziecięca matematyka, [w:] Pedagogika dziecka, red. H. Krauze-Sikorska, M. Klichowski, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2020.

Przybyła T., Duszczak M., Kruszwicka A., Rochatka W., Klichowski M., Zastosowania neurofeedbacku w edukacji matematycznej: eksperyment SpeedMath z udziałem uczniów wyższych klas szkoły podstawowej, [w:] Liczby w cyfrowym świecie. Rozmowy o współczesnej edukacji matematycznej dziecka, red. T. Przybyła, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2021.

Szczygieł M., The relationship between math anxiety and math achievement in young children is mediated through working memory, not by number sense, and it is not direct, Contemporary Educational Psychology, 2021, 65.

Tomasetto C., Morsanyi K., Guardabassi V., O’Connor P.A., Math anxiety interferes with learning novel mathematics contents in early elementary school, Journal of Educational Psychology, 2021, 113, 2.

Vanbecelaere S., Van den Berghe K., Cornillie F., Sasanguie D., Reynvoet B., Depaepe F., The effects of two digital educational games on cognitive and non-cognitive math and reading outcomes, Computers & Education, 2020, 143.

Verbruggen S., Depaepe F., Torbeyns J., Effectiveness of educational technology in early mathematics education: A systematic literature review, International Journal of Child-Computer Interaction, 2020, 100(220).

Walerzak-Więckowska A., Lipowska M., Jurek P., Dyskalkulia rozwojowa – deficyt wiadomości matematycznych czy umiejętności arytmetycznych – od rozważań terminologicznych do praktyki diagnostycznej, Polskie Forum Psychologiczne, 2018, 23.

Young J., Technology-enhanced mathematics instruction: A second-order meta-analysis of 30 years of research, Educational Research Review 2017, 22; http://dx.doi.org/10.1016/j.edurev [dostęp: 2017.07.01].

Żytko M., Aktywność matematyczna dzieci – odkrywanie czy odtwarzanie?, [w:] Liczby w cyfrowym świecie. Rozmowy o współczesnej edukacji matematycznej dziecka, red. T. Przybyła, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2021.