Między starym a nowym: źródła wiedzy licealistów o polityce w procesie socjalizacji
PDF

Słowa kluczowe

political socialization
youth
media
social media
internet
political communication

Jak cytować

Jakubowski, J. (2021). Między starym a nowym: źródła wiedzy licealistów o polityce w procesie socjalizacji. Studia Edukacyjne, (61), 113–129. https://doi.org/10.14746/se.2021.61.6

Abstrakt

The process of political socialization takes place on many levels and depends on various factors, such as family, peer group or school. The basic catalog of them includes the media as well. The main ob[1]jective of the article is to diagnose their role in the process of social adjustment in the area of politics of high school youth from the region of Wielkopolska. The surveys conducted among high school students helped examine a number of factors: sources of knowledge about politics, media formats on the Internet as well as the most important actors playing the role of opinion leaders in the process of political socialization of young people. The study proved that young people display features of media use characteristic of “traditional” mass communication tools (such as television), but also a tendency to use new forms of media, characteristic of “generation Z”. At the same time, significant differences in this respect were observed on the grounds of gender and the declared approach to the religion by young people from Wielkopolska region.

https://doi.org/10.14746/se.2021.61.6
PDF

Bibliografia

Average time spent watching television daily in European countries in 2016 and 2017 (in minutes), https://www.statista.com/statistics/422719/tv-daily-viewing-time-europe/

Badanie Polska Blogosfera 2016, http://zblogowani.pl/raport/2016/blogosfera2016.pdf

Co piętnaste dziecko z wczesnych klas podstawówki miało kontakt z pornografią w internecie, https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/co-pietnaste-dziecko-z-wczesnych-klas-podstawowki-mialo-kontakt-z-pornografia-w-internecie, [dostęp: 23.05.2019].

Díaz-Fernández A.M., del Real-Castrillo C., The animated video as a tool for political socialization on the intelligence services, Communication & Society, 2018, 31(3).

Dobrołowicz J., Mediatyzacja współczesności a procesy socjalizacji i wychowania, Paedagogia Christiana, 2014, 2(34).

Dziurzyński K., Postawy polityczne młodzieży a edukacja obywatelska, Wydawnictwo WSGE, Józefów 2012.

Genner S., Süss D., Socialization as media effect, [w:] The international encyclopedia of media effects, red. P. Rössler, C.A. Hoffner, L. van Zoonen, Wiley, Chichester 2017.

Hofstede Insights. Poland, https://www.hofstede-insights.com/country/poland/, [dostęp: 24.05.2019].

Kałzińska E., Echa socjalizacji medialnej. Frazemy telepochodne w wypowiedziach dzieci, Postscriptum Polonistyczne, 2014, 1(13).

Knopczyński M., Socjalizacja i wychowanie w wirtualnej sieci. Pedagogiczne refleksje wokół kreacji tożsamości współczesnej młodzieży, Trendy, 2016, 4.

McLeod J.M., Shah D.V., Communication and Political Socialization: Challenges and Opportunities for Research, Political Communication, 2009, 26.

Moeller J., de Vreese C., The differential role of the media as an agent of political socialization in Europe, European Journal of Communication, 2013, 28(3).

Ӧstman J., Environmental Communication, The Influence of Media Use on Environmental Engagement: A Political Socialization Approach, Environmental Communication, 2014, 8(1).

Owen D., Political Socialization in the Twenty-first Century: Recommendations for Researchers, Paper presented for presentation at “The Future of Civic Education in the 21st Century” conference cosponsored by the Center for Civic Education and the Bundeszentrale fur politische Bildung, James Madison’s Montpelier, September 21-26, 2008.

Pawełczyk P., Jankowiak B., Churska-Nowak K., Zachowania wyborcze młodych dorosłych w wyborach parlamentarnych i prezydenckich. Ocena wpływu podmiotów socjalizacji politycznej – na podstawie badań własnych, Studia Edukacyjne, 2012, 21.

Pawełczyk P., Jankowiak B., Cechy wizerunku politycznego a emocje w głosowaniu na Bronisława Komorowskiego i Jarosława Kaczyńskiego w wyborach prezydenckich w 2010 roku. Raport z badań postaw politycznych studentów, Przegląd Politologiczny, 2013, 2.

Public Knowledge of Current Affairs Little Changed by News and Information Revolutions, https://www.pewresearch.org/wp-content/uploads/sites/4/legacy-pdf/319.pdf, [dostęp: 24.05.2019].

Romer D., Hall Jamieson K., Pasek J., Building Social Capital in Young People: The Role of Mass Media and Life Outlook, Political Communication, 2009, 26.

Sobczak S., Modele socjalizacji stosowane przez wychowawców w placówkach resocjalizacyjnych, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, 2017, 3(30).

Socjalizacja polityczna młodego pokolenia Polaków. Raport z badań kompetencji politycznych, mentalności i postaw politycznych warszawskich licealistów, red. W. Jakubowski, E. Marciniak, P. Załęski, Aspra-Jr, Warszawa 2008.

Turner J.H., Socjologia. Podstawowe pojęcia i ich zastosowanie, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 1994.

Wawrzak-Chodaczek M., Rola gier komputerowych w czasie wolnym młodzieży w wieku adolescencji, Chowanna, 2012, 2.

Zielińska A., Nastoletni uczniowie o demokracji. Uwarunkowania społeczno-demograficzne i edukacyjne poglądów młodzieży, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008.