Międzypokoleniowe zróżnicowania w doświadczaniu konsekwencji pandemii COVID-19
PDF

Słowa kluczowe

COVID-19 pandemic
generations
areas of support/intervention

Jak cytować

Barczykowska, A., & Pawełek, K. (2021). Międzypokoleniowe zróżnicowania w doświadczaniu konsekwencji pandemii COVID-19. Studia Edukacyjne, (62), 7–48. https://doi.org/10.14746/se.2021.62.1

Abstrakt

The aim of the article is to present the characteristics of modern generations (Builders, Baby Boomers, Generation X, Millennials – Generations Y, Z and Alpha) and their divergent experience of the COVID-19 pandemic. The methodology involved a review and critical analysis of Polish and English literature of the subject and available reports. The analyses indicate that each generation, to varying degrees, has faced the problem of coping with losses in behavioral, biological, psychosocial, and material terms.

https://doi.org/10.14746/se.2021.62.1
PDF

Bibliografia

Ambroziak A., Alarm dla oświaty. Nauka zdalna pogłębia nierówności. Nawet jedna trzecia uczniów jest wykluczona, OKO.press, 24 kwietnia 2020, https://oko.press/alarm-dla-oswiaty-nauka-zdalna-poglebia-nierownosci-nawet-jedna-trzecia-uczniow-jest-wykluczona/, [dostęp: 25.05.2021].

Avishai B., The Pandemic ins’t a Black Swan but a Portent of a More Fragile Global System, The New Yorker, April 21, 2020, https://www.newyorker.com/news/daily-comment/the-pandemic-isnt-a-black-swan-but-a-portent-of-a-more-fragile-global-system, [dostęp: 5.05.2020].

Babicki M., Masztalerz-Migas A., Występowanie zaburzeń lękowych wśród Polaków w dobie pandemii COVID-19, Psychiatria Polska, 2020, 188, http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/onlinefirst/Babicki_PsychiatrPolOnlineFirstNr188.pdf, [dostęp: 6.05.2021].

Badanie “Edukacja zdalna w czasie pandemii”, Projekt Centrum Cyfrowego, 2020, https://centrumcyfrowe.pl/edukacja-zdalna/, [dostęp: 25.05.2021].

Bartodziej M., Seniorzy pukają do e-sklepów, „Puls Biznesu”, 20.12.2020, https://www.pb.pl/seniorzy-pukaja-do-e-sklepow-1103786, [dostęp: 24.05.2021].

Białecka B., Kidults – życie pasożyta, Polonia Christiana, 2017, 57.

Black T.C., Just a Robot Keeping it Real, Journal of Art, Media, and Visual Culture, 2020, 1, 1, https://ojs.lib.uwo.ca/index.php/tba/issue/view/892, [dostęp: 6.05.2021].

Body-Gendrot S., Urban violence in France and England: comparing Paris (2005) and London (2011), Policing and Society: An International Journal of Research and Policy, 2013, 23(1).

Borkowska A., Młodzież bez szans, Trendy, 2013, 2, http://www.bc.ore.edu.pl/Content/534/T032013_A.+Borkowska.pdf, [dostęp: 17.06.2021].

Brooks S.K., Webster R.K., Smith L/E., Woodland L., Wessley S., Greenberg N., Rubin G.J., The psychological impact of quarantine and how to reduce it: rapid review of the evidence, The Lancet, 2020, 395, 10227, p. 912-920, https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30460-8/fulltext, [dostęp: 16.06.2021].

Brooks-Hay O., Burman M, Mirza N., Reed D., Saunders K., Shaw A., Wiseman P., Domestic Abuse & Sexual Violence, w: Left Out and Locked Down. Impact of Covid-19 Lockdown for Marginalized Groups in Scotland. Report of the Scotland in Lockdown Study, December, University of Glasgow, 2020, https://scotlandinlockdown.files.wordpress.com/2020/12/scotlock_project_report_full_dec2020-2.pdf , [dostęp: 25.05.2021].

Chodkiewicz J., Raport z pierwszej części badań: ŻYCIE W DOBIE PANDEMII, Łódź, 2020, http://psych.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2020/05/RAPORT-PIERWSZY-ETAP.pdf [dostęp: 25.05.05.2021].

Chodkowska M., Kazanowski Z., Znaczenie zmiany pokoleniowej dla ocen konsekwencji polskiej transformacji, Lubelski Rocznik Pedagogiczny, 2018, XXXVII, 4, http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2018_37_4_129-142/c/7082-6302.pdf, [dostęp: 24.05.2021].

Covid-19: Wielka Brytania wprowadza surowe ograniczenia. „Wojenne” orędzie premiera Johnsona, https://www.medexpress.pl/wielka-brytania-wprowadza-surowe-ograniczenia-wojenne-oredzie-premiera-johnsona/76902, [dostęp: 6.12.2020].

Czapniewska G., Solidarność pokoleniowa z perspektywy ekonomii i polityki społecznej, Nierówności społeczne a wzrost Gospodarczy, 2020, 61, http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-72e7f72a-2d03-4c33-bc32-113da61517cc/c/tekst_6_Gabriela_Czapiewska.pdf, [dostęp: 13.05.2021].

Daszykowska J., Od kultu młodości do stylu życia kidult, Społeczeństwo i Rodzina, 2018, 54, 1, https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/16091/SiR_54_4.pdf?sequence=1&isAllowed=y, [dostęp: 6.05.2021].

Długosz P., Trauma pandemii koronawirusa wśród krakowian, 2020, https://ifis.up.krakow.pl/wp-content/uploads/sites/9/2020/05/Trauma-koronawirusa-wśrod-krakowian.pdf, [dostęp: 18.05.2021].

Dragan M., Grajewski P., Shevlin M., Adjustment disorder, traumatic stress, depression and anxiety in Poland during an early phase of the COVID-19 pandemic, European Journal of Psychotraumatology, 2021, 12: https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/20008198.2020.1860356?needAccess=true, [dostęp: 24.05.2021].

El-Gabalawy R., Sommer J.L., “We Are at Risk Too”: The Disparate Mental Health Impacts of the Pandemic on Younger Generations, The Canadian Journal of Psychiatry, 2021, 1, https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0706743721989162, [dostęp: 29.07.2021].

Europejski raport narkotykowy. Najważniejsze kwestie 2020, https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/13238/TD0420439PLN.pdf, [dostęp: 25.05.2021].

Federacja Konsumentów, Wykluczenie cyfrowe podczas pandemii. Dostęp oraz korzystanie z Internetu i komputera w wybranych grupach społecznych, Warszawa 2021.

Feuer W., At Least 24 million students could drop out of school due to the coronavirus pandemic, UN says, Sep 15 2020, https://www.cnbc.com/2020/09/15/at-least-24-millionstudents-could-drop-out-of-school-due-to-the-coronavirus-un-says.html, [dostęp: 17.06.2021].

Field A., The Lasting Impact of COVID-19 by Generation, Brown & Brown Insurance, Daytona Beach 2021.

Firlej M., Józefiak B., Kowalska K., Łach O., Łukasik M., Pałka M., Pęczek R., Piskorz K., Przybył A., Woleck P., Raport o samotności 2021. Pierwszy rok pandemii, Szlachetna Paczka, Warszawa 2021, https://www.szlachetnapaczka.pl/raport-o-samotnosci/, [dostęp: 24.05.2021].

First Day of Stay at Home Order in the United States, https://www.timeanddate.com/holidays/us/lockdown-day-1, [dostęp: 30.04.2021].

Gałuszka M., Medykalizacja w kulturze strachu: przykład medialnej ekspozycji grypy A/H1N1, Przegląd Socjologiczny, 2017, LXVI, 1, http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-407a8231-401c-4b1a-be1a-942a1f3999cf/c/03_Galuszka.pdf, [dostęp: 18.05.2021].

Generation Q(uarantine): Children of The Pandemic, The Medical Futurist, 18 February 2021, https://medicalfuturist.com/generation-q-children-and-the-pandemic/, [dostęp: 25.05.2021].

Giddens A., Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

Gliński Z., Żmuda A., Epidemie i pandemie chorób zakaźnych, Życie Weterynaryjne, 2020, 95.

Gnaulati E., To normalne!, Wydawnictwo Znak, Kraków, 2016.

Godawa G., “A Forced, Necessary Inconvenience” – Distance Learning in the Covid-19 Pandemic Situation from the Parent’s Perspective, Konteksty Pedagogiczne, 2020, 2, 15, https://kontekstypedagogiczne.pl/kp/article/view/278/225, [dostęp: 24.05.2021].

Gorynia M., COVID-19 i nowa normalność, „Rzeczpospolita”, 28.01.2018, https://www.rp.pl/Opinie/301289882-Marian-Gorynia-Covid-19-i-nowa-normalnosc.html, [dostęp: 17.06.2021].

Grzelak Sz., Żyro D., Jak wspierać uczniów po roku pandemii? Wyzwania i rekomendacje z obszaru wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego. Raport oparty na wynikach badań naukowych przeprowadzonych wśród uczniów, rodziców i nauczycieli w okresie 04.2020-01.2021,

Instytut Profilaktyki Zintegrowanej, Warszawa, 28.02.2021, https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/program-wsparcia-psychologiczno-pedagogicznego-dla-uczniow-i-nauczycieli-w-pandemii, [dostęp: 17.06.2021].

Hanushek E.A., Woessmann L., The economic impacts of learning losses, OECD, September 2020, https://www.oecd.org/education/The-economic-impacts-of-coronavirus-covid-19-learning-losses.pdf, [dostęp: 17.06.2021].

Hazlitt H., Ekonomia w jednej lekcji, Instytut Ludwika von Misesa, Warszawa 2012.

Heitzman J., Wpływ pandemii COVID-19 na zdrowie psychiczne, Psychiatria Polska, 2020, 54.

Hoffower H., The coronavirus pandemic has fragmented Gen Z into 4 distinct groups – and each one is dealing with different set of challenges, Business Insider, 4 May 2020, https://www.businessinsider.com/coronavirus-pandemic-effects-dividing-gen-z-into-four-groups-2020-5?IR=T, [dostęp: 24.05.2021];

Honoré C., Pod presją. Dajmy dzieciom święty spokój!, Wydawnictwo Drzewo Babel, Warszawa 2011.

Hysa B., Zarządzanie różnorodnością pokoleniowa, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie, 2016, 1964, 97.

ILO, ILO Monitor: COVID-19 and the world of work. Seventh edition, 25 January, 2021, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/briefingnote/wcms_767028.pdf, [dostęp: 17.06.2021].

Kabali H., Irigoyen M.M., Nunez-David R., Budacki J.G., Mohanty S.H., Leister K.P., Bonner R.L., Exposure and Use of Mobile Media Devices by Young Children, Pediatrics, 2015 December, 136, 6, https://pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/early/2015/10/28/peds.2015-2151.full.pdf, [dostęp: 6.05.2021].

Koh D., Covid-19 lockdowns throughout the world, Occupational Medicine, 2020 July, 70, 5, https://academic.oup.com/occmed/article/70/5/322/5828239, [dostęp: 30.04.2021].

Kowalczyk-Anioła J., Szafrańska E., Włodarczyk B., Dialog międzypokoleniowy w turystyce, [w:] Międzypokoleniowe aspekty turystyki, red. J. Śledzińska, B. Włodarczyk, Wydawnictwo PTTK „Kraj”, Warszawa 2014.

Kubacka-Jasiecka D., Interwencja kryzysowa. Pomoc w kryzysach psychologicznych, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010.

Kutwa K. (współpr. A. Kubisiak, J. Suwalski), Corona Generation. Growing up in a Pandemic, Polish Economic Institute, Warsaw 2021, https://pie.net.pl/wp-content/uploads/2021/03/PIE-Corona-Generation.pdf, [dostęp: 16.06.2021].

Lecocq T. i in., Global quieting of high-frequency seismic noise due to COVID-19 pandemic lockdown measures, Science, 2020, 369, https://science.sciencemag.org/content/369/6509/1338, [dostęp: 6.05.2021].

Lee J., Mental health effect of school closures during COVID-19, The Lancet, 2020 June, 4, 6, https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S2352-4642%2820%2930109-7, [dostęp: 31.05.2021].

Lewis S.J., Munro A.P.S., Smith G.D., Pollock A.M., Closing schools is not evidence based and harms children, British Medical Journal, 2021, https://www.bmj.com/content/bmj/372/bmj.n521.full.pdf, [dostęp: 25.05.2021].

Lotzin A. i in., Stressors, coping and symptoms of adjustment disorder in the course of the COVID-19 pandemic – study protocol of the European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS) pan-European study, European Journal of Psychotraumatology, 2020, 11, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/20008198.2020.1780832, [dostęp: 24.05.2021].

Łaska-Formejster A., Messyasz K., Youtuberzy kreujący styl życia i zdrowia młodzieży. Nowe media jako narzędzie indywidualizacji odpowiedzialności za zdrowie, [w:] Internet, zdrowie i choroba – powiązania społeczne, kulturowe i edukacyjne. Kultura medialna i komunikacja społeczna, tom 2, red. P. Siuta, M. Pluta, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2020.

Łukaszewski W., Koncepcje sytuacji trudnych: krok naprzód czy krok wstecz?, Czasopismo Psychologiczne, 2015, 21, 1, http://www.czasopismopsychologiczne.pl/files/articles/2015_PDF_1/04-KA-LUKASZEWSKI_str_33-38.pdf, [dostęp: 6.05.2021].

Mackay H., Three Generations: The Changing Values and Political Outlook of Australians, Papers on Parliament, 1998, 31.

Majewska M., Śmiertelność COVID-19 w Polsce i na świecie, „Puls Medycyny”, 12.11.2020, https://pulsmedycyny.pl/smiertelnosc-covid-19-w-polsce-i-na-swiecie-1006754, [dostęp: 24.05.2021].

Marczewski P., Epidemia nierówności w edukacji. Komentarz, Forum Idei, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 2020, https://www.batory.org.pl/wp-content/uploads/2020/10/Nierownosci_Edukacja_Komentarz.pdf, [dostęp: 25.05.2021].

Mari J.J., Oquendo M.A., Menthal health consequences of COVID-19: the next global pandemic, Trends Psychiatry and Psychotherapy, 2020, 42(3), https://www.scielo.br/j/trends/a/q9fnk8tTB3PsJxnX5qkGjQj/?lang=en&format=pdf, [dostęp: 16.06.2021].

Mazur J., Oblicze fenomenu kidults, Tarnowskie Studia Teologiczne, 2016, 35, 2, http://bc.upjp2.edu.pl/Content/3683/mazur_art_tst_35_2_2016.pdf, [dostęp: 6.05.2021];

McCrindle M., Wolfinger E., The ABC of XYZ: Understanding the Global Generations, UNSW Press, Sydney 2011.

Mielczarek-Żejmo A., Pojęcie traumy w naukach społecznych, Kultura i Edukacja, 2005, 1.

Mihashi M., Otsubo Y., Yinjuan X., Nagatomi K., Hoshiko M., Ishitake T., Predictive Factors of Psychological Disorder Development During Recovery Following SARS Outbreak, Health Psychology, 2009, 28, 1.

Peszat K., Cybulska M., Murawska E., Nowakowska G., Pokolenie gniazdowników w Polsce, GUS, Warszawa 2020.

Petrobelli A. i in., Effects of COVID-19 Lockdown on Lifestyle Behaviors in Children with Obesity Living in Verona, Italy: A Longitudinal Study, Obesity August, 2020, 28, 8, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/oby.22861, [dostęp: 25.05.2021].

Piekutowski J., Mapa różnic Polski, Laboratorium Więzi, Warszawa 2020, https://projektoczyszczalnia.wiez.pl/download/mapa-polskich-roznic.pdf, [dostęp: 13.05.2021]

Pikuła N.G., Aktywność osób starszych w sytuacji pandemii, [w:] Wyzwania dla polityki społecznej w kontekście pandemii koronawirusa, red. N.G. Pikuła, M. Grewiński, E. Zdebska, W. Glac, Wydawnictwo „scriptum”, Kraków 2020.

Potrzeby i zdrowie Seniorów podczas pandemii COVID-19. Raport z badania przeprowadzonego przez Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej na zlecenie programy społecznego Adamed dla Seniora, Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej, Warszawa 2020.

Procontent, Zdalne wizyty lekarskie. Raport opinii, 2020, https://www.procontent.pl/wpcontent/uploads/2020/05/Raport-Procontent_Zdalne_wizyty_lekarskie.pdf, [dostęp: 31.05.2021].

Pyrć K., Ludzkie koronawirusy, Postępy Nauk Medycznych, 2015, XXVIII, 4B, http://www.pnmedycznych.pl/wp-content/uploads/2015/04/pnm_2015_048-054b.pdf, [dostęp: 6.05.2021].

Raport. Bezpieczeństwo w Internecie wśród dzieci 8-16 lat, TREND MICRO, czerwiec 2020, https://resources.trendmicro.com/rs/945-CXD-062/images/RAPORT_trend%20micro_PL.pdf, [dostęp: 25.05.2021].

Romanowska D., Lis E., Tabletowe dzieci, „Newsweek”, 27.07.-2.08.2015.

Rosja rozpoczyna dni wolne od pracy w związku z koronawirusem, „Gazeta Prawna”, 28.03.2020, https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1464643,rosja-dni-wolne-od-pracy-koronawirus.html, [dostęp: 30.04.2021].

Santini Z.I., Jose P.E., Cornwell E.Y., Koyangi A., Nielsen L., Hinirichsen C., Meilstrup Ch., Madsen K.R., Koushede V., Social disconnectedness, perceived isolation, and symptoms of depression and anxiety among older Americans (NSHAP): a longitudinal mediation analysis, The Lancet, January, 2020, 5, 1, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2468266719302300, [dostęp: 31.05.2021].

Siemaszko A., Granice tolerancji. O teoriach zachowań dewiacyjnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1993.

Sokół-Szawłowska M., Postęp telepsychiatrii związany ze stanem pandemii COVID-19, Psychiatria, (Ahead of print) 2021, https://journals.viamedica.pl/psychiatria/article/view/PSYCH.a2021.0018, [dostęp: 16.06.2021].

Soland J., Kuhfeld M., Tarasawa B., Johnson A., Ruzek E., Liu J., The impact of COVID-19 on student achievement and what it may mean for educators, May 27, 2000, https://www.brookings.edu/blog/brown-center-chalkboard/2020/05/27/the-impact-of-covid-19-onstudent-achievement-and-what-it-may-mean-for-educators/,[dostęp: 25.05.2021].

Solar O., Irwin A., A conceptual framework for action on the social determinants of health, Social Determinants of Health Discussion, 2010, Paper 2 (Policy and Practice), WHO, Geneva, https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44489/9789241500852_eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y, [dostęp: 24.05.2021].

Stasiak B., Pandemia. Dzieje zarazy, Wydawnictwo Harde, Warszawa 2020.

Stochmal M., Maciejewski J., Globalna (De)konstrukcja ładu społecznego w obliczu pandemii Covid-19, „Przegląd Uniwersytecki On-line”, 9.04.2020, https://uni.wroc.pl/globalna-dekonstrukcja-ladu-spolecznego-w-obliczu-pandemii-covid-19/, [dostęp: 5.05.2021].

Suchecka J., Były offline. Zgubione przez system nie mogą odnaleźć się w szkole, 14 października 2020, https://tvn24.pl/premium/szkoly-w-czasie-pandemii-covid-19-dzieci-wypadly-z-systemu-wrocily-do-szkol-zagubione-4719766, [dostęp: 25.05.2021].

Survey Results: Generational Impact of Covid-19 Pandemic in the US, Evanston 2020, s. 4-10, https://www.aqityresearch.com/uploads/5/2/6/9/52698183/aqity_research_covid-19_survey_results_-_generational_impact_of_covid-19.pdf, [dostęp: 24.05.2021]

Szewczyk P., „Pokolenie Lockdown”, czyli nowe problemy młodych osób na rynku pracy, 9.06.2020, https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/press-releases/articles/Pokolenie-Lockdown-czyli-nowe-problemy-mlodych-osob-na-rynku-pracy.html, [dostęp: 24.05.2021].

Sztop-Rutkowska K., Czy jesteśmy dobrymi przodkami? Komentarz, Forum Idei, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 2021, https://www.batory.org.pl/wp-content/uploads/2021/01/Czy-jestesmy-dobrymi-przodkami.pdf [dostęp: 18.05.2021].

Szymański M., Epidemia koronawirusa jako wydarzenie typu „czarny łabędź”, Przegląd Ekonomiczny, 2020, 20, http://www.pte.poznan.pl/images/pte/PE_20_DRUK_02.pdf, [dostęp: 6.05.2021].

Świda-Ziemba H., Młodzież PRL – portrety pokoleń w kontekście historii, Wydawnictwo Literackie, Warszawa 2010.

Taleb N.N., Czarny łabędź. O skutkach nieprzewidywalnych zdarzeń, Kurhaus Publishing, Warszawa 2015.

The Collins word of the year 2020 is…, https://www.collinsdictionary.com/woty, [dostęp: 30.04.2021].

The State of Gen Z 2020. The Impact of Covid-19 and Gen Z Looking ahead, The Center for Generational Kinetics, https://genhq.com/wp-content/uploads/2020/11/State-of-Gen-Z-2020-Covid-19.pdf, [dostęp: 24.05.2021];

Torchała K., Z opieki psychiatrycznej z powodu pandemii COVID-19 skorzysta dodatkowo 0,5 mln osób, „Puls Medycyny”, 15.12.2020, https://pulsmedycyny.pl/z-opieki-psychiatrycznej-z-powodu-pandemii-covid-19-skorzysta-dodatkowo-05-mln-osob-1103231, [dostęp: 16.06.2021].

Trauma w dobie pandemii, Fundacja Dorastaj z Nami, 2020, https://dorastajznami.org/wpcontent/uploads/2020/07/Przewodnik-Fundacji-Dorastaj-z-Nami_Trauma-w-dobie-pandemii.pdf, [18.05.2021].

Trauma w dobie pandemii. Przewodnik Fundacji Dorastaj z Nami, Warszawa 2020, https://dorastajznami.org/wp-content/uploads/2020/07/Przewodnik-Fundacji-Dorastaj-z-Nami_Trauma-w-dobie-pandemii.pdf, [dostęp; 24.05.2021].

Trautmann S., Rehm J., Wittchen H.U., The economic cost of mental disorder, Science & Society, 2016, 17, 9, https://www.embopress.org/doi/epdf/10.15252/embr.201642951, [dostęp: 16.06.2021].

UKE, Badanie opinii publicznej w zakresie funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych oraz preferencji konsumentów. Raport z badania klientów indywidualnych w wieku 60+, Warszawa – Gdańsk 2019.

UNICEF, Covid-19 and School Closures. One Year of Education Disruption, March 2021, https://data.unicef.org/resources/one-year-of-covid-19-and-school-closures/#, [dostęp: 25.05.2021].

Wasilewska-Ostrowska K., Samotność osób starszych w kontekście zmian demograficznych, Kultura i Edukacja, 2013, 4(97).

Wątroba W.T., Transgresywność systemów wartości pokoleń we współczesnym kapitalizmie, Folia Oeconomica, 2019, 5(344).

WHO, Coronavirus disease (CoVID-19): Children and masks, 2020 August, 21, https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-children-and-masks-related-to-covid-19, [dostęp: 25.05.2021].

Wiktorowicz J., Warwas I., Kuba M., Staszewska E., Woszczyk P., Stankiewicz A., Kliombka-Jarzyna J., Pokolenia – co się zmienia? Kompendium zarządzania multigeneracyjnego, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.

Wojtaszczyk K., Przynależność generacyjna jako determinanta postaw wobec pracy. Stereotypy a rzeczywistość, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, 2016, 1(39), http://31.186.81.235:8080/api/files/view/134098.pdf, [dostęp: 6.05.2021].

Wucker M., The Gray Rhino: How to Recognize and Act on the Obvious Dangers We Ignore, St. Martin’s Press, New York 2016.

Yuan Z., Xiao Y., Dai Z., Huang J., Zhang Z., Chen Y., Modelling the effects of Wuhan’s lockdown during Covid-19 China, Bulletin of the World Health Organization, 2020, 98, 7, http://dx.doi.org/10.2471/BLT.20.254045, [dostęp: 30.04.2020].

Zajadacz A., Pokolenie X, Y, Z a fenomen turystyki, [w:] Międzypokoleniowe aspekty turystyki, red. J. Śledzińska, B. Włodarczyk, Wydawnictwo PTTK “Kraj”, Warszawa 2014.

Zalecenie dla świadczeniodawców dotyczące zasad realizacji planowych zabiegów operacyjnych, 21.03.2020, https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7660.html [dostęp: 31.05.2021].

Żyłowska K., W jaki sposób pandemia oddziałuje na pokolenie Z?, SOCIALPRESS, 17.11.2020, https://socialpress.pl/2020/11/w-jaki-sposob-pandemia-oddzialuje-na-pokolenie-z, [dostęp: 24.05.2021].

Указоб объявлении в Россиинерабочихдней, 25 марта 2020, http://kremlin.ru/events/president/news/by-date/25.03.2020, [dostęp 30.04.2021].