Nr 62 (2021)

Studia i rozprawy

Agnieszka Barczykowska, Katarzyna Pawełek
7-48
Międzypokoleniowe zróżnicowania w doświadczaniu konsekwencji pandemii COVID-19
PDF
Radosław Nawrocki
49-60
O trudnej sztuce tworzenia siebie w kulturze edukacji. W stronę myśli Harolda Blooma
PDF
Paweł Topol
61-75
Rzeczywistość rozszerzona w edukacji przełomu dekad: 2019-2021
PDF
Andrzej Ćwikliński
77-86
Młodzież w świecie multimedialnej manipulacji
PDF
Dawid Abramowicz, Żaneta Banasiak, Marzena Kędra, Paweł Hoffman, Dorota Pilna
87-102
Nauczanie zdalne z perspektywy uczniów i nauczycieli. Przykład zastosowania modelu wirtualnego w nauczaniu zdalnym w klasach starszych w szkole podstawowej Cogito w Poznaniu
PDF
Joanna Rajewska de Mezer
103-120
Mediacje rówieśnicze jako forma reakcji na konflikt w środowisku szkolnym
PDF
Przemysław Gąsiorek
121-136
Społeczne determinanty rozwoju twórczej wyobraźni w ujęciu kulturowo- -historycznym – wybrane aspekty
PDF
Wojciech Skrzydlewski
137-146
Wirtualne symfonie dla każdego – muzyka w cyberprzestrzeni
PDF
Kazimierz Wojnowski
147-167
Moralia wychowawcze (w) Myśli Lucjusza Anneusza Seneki – „O 13. sprawach”
PDF
Ilona Iłowiecka-Tańska, Aneta Gop, Sylwia Jaskulska
169-186
Projektowanie pomocy edukacyjnych: transformacyjna wartość procesu. Narracje nauczycielek i nauczycieli o własnym uczeniu się podczas stacjonarnych i zdalnych Letnich Szkół Prototypowania
PDF
Małgorzata Cichecka-Wilk
187-204
Pregoreksja – jadłowstręt psychiczny kobiet w ciąży
PDF
Magdalena Jochimczyk
205-214
O potrzebie kształcenia umiejętności tworzenia związków międzytekstowych na etapie nauczania akademickiego
PDF
Małgorzata M. Ptak, Mirosław J. Śmiałek
215-230
Kompetencje do/dla przywództwa edukacyjnego
PDF
Artur Łacina-Łanowski
231-242
Propedeutyka wiedzy o mediacji w szkole. Kompetencje mediacyjne nauczyciela i ucznia
PDF
Violetta Prusińska
243-253
Motywy uczestnictwa studentów z niepełnosprawnością oraz problemami zdrowotnymi studiujących na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w leczniczych zajęciach ruchowych
PDF
Anna Turowska
255-265
Stres i emocje studentów ostatniego roku Wydziału Lekarskiego. Znaczenie w zarządzaniu ochroną zdrowia
PDF
Marta Kędzia , Agnieszka Konarczak
267-278
Poglądy i opinie młodzieży akademickiej na temat znaczenia emisji głosu w pracy pedagoga
PDF
Grażyna Barabasz
279-294
Umiejętności społeczno-emocjonalne w uczeniu się jako procesie poznawania siebie i świata
PDF
Piotr Kowzan
295-303
Uwolnienie monografii pedagogicznej
PDF
Przemysław Żebrok
305-316
Przekaz ustny w rodzinie wiejskiej
PDF