Moralia wychowawcze (w) Myśli Lucjusza Anneusza Seneki – „O 13. sprawach”
PDF

Słowa kluczowe

moral axiology
pragmatic values
moral virtues
moral values of education
upbringing

Jak cytować

Wojnowski, K. (2021). Moralia wychowawcze (w) Myśli Lucjusza Anneusza Seneki – „O 13. sprawach”. Studia Edukacyjne, (62), 147–167. https://doi.org/10.14746/se.2021.62.9

Abstrakt

The moral views of Lucius Annaeus Seneca express the pragmatic axiology of education which aimed to bring up a Roman citizen, a law-abiding person who followed common sense and an ethical code. At the same time, that citizen was aware of the public good and his self-esteem. These views of Seneca express a stoic concept of the human being’s autonomy. These views have been instrumental in defining the pedagogic ideas and are still significant for contemporary axiology of upbringing. Seneca’s moralia include axiology for education, which focuses on bringing up a human who is wise, reasonable, responsible, and efficient. This axiology is timeless.

https://doi.org/10.14746/se.2021.62.9
PDF

Bibliografia

Jedynak B., Jedynak S., Krusiński Ł., Filozofia i wychowanie, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010.

Korolec J.B., Filozofia moralna Jana Burydana, Ossolineum, Warszawa 1973.

Seneka, Pisma filozoficzne, tom 1-3, przekł., wstęp, komentarz L. Joachimowicz, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1965.

Seneka, Listy moralne do Lucyliusza, przekł. W. Kornatowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.

Seneka, Myśli, wybór, przekład i opracowanie S. Stabryła, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2004.

Tatarkiewicz W., O szczęściu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015.