Uwolnienie monografii pedagogicznej
PDF

Słowa kluczowe

pedagogical monograph
methodology
institutions
dispositif
deschooling

Jak cytować

Kowzan , P. (2021). Uwolnienie monografii pedagogicznej. Studia Edukacyjne, (62), 295–303. https://doi.org/10.14746/se.2021.62.19

Abstrakt

The aim of the article is to free the pedagogical monograph method from the limitations imposed on it in the mid-20th century. Descriptions of this research method will be related to the specificity of the context and the needs it was supposed to satisfy at the time. Changes in the socio-economic and technological context will justify the removal of the existing limitations from the pedagogical monograph. As a result of this analysis, I propose ways to use this research method in contemporary pedagogy.

https://doi.org/10.14746/se.2021.62.19
PDF

Bibliografia

Afeltowicz Ł., Pietrowicz K., Maszyny społeczne: wszystko ujdzie, o ile działa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

Agamben G., Czym jest urządzenie?, [w:] Agamben. Przewodnik Krytyki Politycznej, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2010.

Bauman Z., Płynna nowoczesność, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2006.

Bauman Z., Retrotopia: jak rządzi nami przeszłość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.

Beck U., Risk Society: Towards a New Modernity, Sage Publications, London 1992.

Bergmann E., Iceland and the International Financial Crisis: Boom, Bust and Recovery, Palgrave Macmillan, New York 2014.

Bronowicka J., Ivanova M., Klicki W., King S., Bronowicka J., Kocher E., Kubisa J., Zielińska J., ‘Game that you can’t win’? Workplace Surveillance in Germany and Poland, Frankfurt (Oder), Frankfurt 2020.

Bukraba-Rylska I., A Hundred Years of Village Monographs in Poland Jubilee Reflections, Polish Sociological Review, 2007, 4, 160.

Chutorański M., Urządzenie (edukacyjne): sieci, dyskursy, ludzie, nie-ludzie, Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja : kwartalnik myśli społeczno-pedagogicznej, 2015, 4, 72.

Deleuze G., What is a dispositif?, [w:] Michel Foucault Philosopher, red. T.J. Armstrong, Routledge, New York 1992.

Delueze G., Postscript on the Societies of Control, October, 1992, 59.

Dudzikowa M., Knasiecka-Falbierska K. (red.), Sprawcy i/lub ofiary działań pozornych w edukacji szkolnej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2013.

Immergut E.M., The Theoretical Core of the New Institutionalism, Politics & Society, 1998, 26, 1.

Kamiński A., Metoda, technika, procedura badawcza w pedagogice empirycznej, [w:] Metodologia pedagogiki społecznej, red. R. Wroczyński, T. Pilch, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1974.

Kowzan P., Dług jako „trojan” wychowania: kryzys finansowy i skandal na Islandii [Debt as educational “Trojan”: financial crisis and scandal in Iceland], The Space, 2012, 1.

Krzysztofek K., W stronę maszyn społecznych. Jaka będzie socjologia, której nie znamy?, Studia Socjologiczne, 2011, 2, 201.

Lazzarato M., The concepts of life and the living in the societies of controlThe Others of Hierarchy: Rhizomatics of Organising, [w:] Deleuze and the Social, red. M. Fuglsang, B.M. Sørensen, Edinburgh University Press, Edinburgh 2006; http://sociology.sunimc.net/htmledit/uploadfile/system/20100919/20100919003408282.pdf#page=177.

Lepalczyk I., Metoda monografii w badaniach pedagogicznych, [w:] Metodologia pedagogiki społecznej, red. R. Wroczyński, T. Pilch, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1974.

Lewicki G. (red.), Miasta w nowym średniowieczu, Miasto Przyszłości/Laboratorium Wrocław, Wrocław 2016.

Makowska A., Chutorański M., Pedagogika rzeczy. Kontynuacje. Otwarcia. Wprowadzenie, Parezja, Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 2019, 11, 1.

Marcińczuk M., Edukacja wspólnotowa dzieci z obszarów skrajnego ubóstwa. Studium przypadku, Chikuni w Zambii, Uniwersytet Gdański 2012.

Martin R., Financialization of Daily Life, Temple University Press, Philadelphia 2002.

Nowicka M., “Urządzenie”, “zastosowanie”, “układ” – kategoria dispositif u Michela Foucaulta, jej tłumaczenia i ich implikacje dla postfoucaultowskich analiz władzy, Przegląd Socjologii Jakościowej, 2011, VII, 2.

Ostrowicka H., Przemyśleć z Michelem Foucaultem edukacyjne dyskursy o młodzieży. Dyspozytyw i urządzenie, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2015.

Palsson G., Durrenberger P.E., The Banality of Financial Evil, [w:] Gambling debt : Iceland’s rise and fall in the global economy, red. G. Palsson i P.E. Durrenberger, University Press of Colorado, Boulder 2014.

Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe., Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2001.

Prusinowska M., Kowzan P., Zielińska M., Struggling to unite: the rise and fall of one university movement in Poland, Interface: a Journal for and about Social Movements, 2012, 4, May.

Rudnicki P., Rynkowe zawłaszczenie koncepcji Illicha. Utowarowienie sieci edukacyjnych, Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja: kwartalnik myśli społeczno-pedagogicznej, 2011, 56, 4.

Sadowski I., Współczesne spojrzenie na instytucje: ewolucja pojęć, problem modelu aktora i poziomy analizy instytucjonalnej, Przegląd Socjologiczny, 2014, 3, LXIII.

Scott R.W., Institutions and Organizations, Sage Publications, London – New Delhi 1995.

van Steden R., Sarre R., The Growth of Private Security: Trends in the European Union, Security Journal, 2007, 20, 4.

Stunża G., Wirtualne państwo jako przestrzeń edukacji obywatelskiej. Studia z etnografii Internetu, Uniwersytet Gdański 2012.

Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2003.

Troskolański A.T., O twórczości: piśmiennictwo naukowo-techniczne, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1978.

Turlejska B., Monografia pedagogiczna i studium przypadku, [w:] Orientacje w metodologii badań pedagogicznych, red. S. Palka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1998.