O trudnej sztuce tworzenia siebie w kulturze edukacji. W stronę myśli Harolda Blooma
PDF

Słowa kluczowe

autonomy
Harold Bloom
anxiety of influence
culture of education

Jak cytować

Nawrocki, R. (2021). O trudnej sztuce tworzenia siebie w kulturze edukacji. W stronę myśli Harolda Blooma. Studia Edukacyjne, (62), 49–60. https://doi.org/10.14746/se.2021.62.2

Abstrakt

The purpose of this text is to reflect on the process of building individual identity in the culture of education. The adopted perspective is based primarily on the concepts of culture and the place of the subject in it, derived from the thought of Richard Rorty and Harold Bloom. This perspective affords a look at the process of building an individual in a mature way, devoid of naivety but also revealing the hardships and aporias accompanying this process. Education can be the primary way through which man tries to get along with the world. The condition for the fortunate effect of these struggles is building a culture that is democratic, or in Rorty’s words poetic.

https://doi.org/10.14746/se.2021.62.2
PDF

Bibliografia

Bielik-Robson A., Sześć dni stworzenia. Harolda Blooma mitologia twórczości, [w:] H. Bloom, Lęk przed wpływem. Teoria poezji, przekł. A. Bielik-Robson, M. Szuster, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2002.

Bloom H., Lęk przed wpływem. Teoria poezji, przekł. A. Bielik-Robson, M. Szuster, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2002.

Dewey J., Demokracja i wychowanie, przekł. Z. Bastgen, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa 1963.

Dewey J., Sztuka jako doświadczenie, przekł. A. Potocki, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Warszawa 1975.

Dudzikowa M., O trudnej sztuce tworzenia siebie, Nasza Księgarnia, Warszawa 1985.

Rorty R., Przygodność, ironia, solidarność, przekł. W.J. Popowski, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2009.

Szahaj A., Ironia i miłość. Neopragmatyzm Richarda Rorty’ego w kontekście sporu o postmodernizm, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Wrocław 2002.