Propedeutyka wiedzy o mediacji w szkole. Kompetencje mediacyjne nauczyciela i ucznia
PDF

Słowa kluczowe

effective communication
dialog
encouraging listening
mediation competencies
facilitative mediation

Jak cytować

Łacina-Łanowski, A. (2021). Propedeutyka wiedzy o mediacji w szkole. Kompetencje mediacyjne nauczyciela i ucznia. Studia Edukacyjne, (62), 231–242. https://doi.org/10.14746/se.2021.62.14

Abstrakt

The changes attendant to the social and political system had an impact on Polish schools. Due to these changes, teachers need to handle such challenges as a tarnished image of schools and teachers, hyperactive parents, excessively direct students’ behaviors and social problems, especially school violence; all of them are greatly deconstructive for the school system. An effective coping method is not only teachers’ lifelong development, especially in terms of social competencies, but also establishing students’ competencies from the very early stage of education. To achieve that, teachers should create a suitable atmosphere in the area of interpersonal relations, which can be achieved by creating a very effective internal communication system. A constructive dialog at school may importantly influence not only the development of students’ mediation skills, but also the mitigation of conflicts and tensions. This is also a key component of facilitating the mediation process.

https://doi.org/10.14746/se.2021.62.14
PDF

Bibliografia

Bargiel-Matusiewicz K., Negocjacje i mediacje, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.

Consedine J., Sprawiedliwość naprawcza. Przywrócenie ładu społecznego, przekł. M. Wołodźko, K. Gradoń, Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej, Warszawa 2004.

Dawid J.W., O duszy nauczycielstwa, Nasza Księgarnia, Warszawa 1927.

Fisher R., Ury W., Patton B., Dochodząc do TAK. Negocjowanie bez poddawania się, przekł. R.A. Rządca, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1998.

Folta M., Negocjowanie i mediacja w życiu. 32 techniki heurystyczne dla kreatywnego dialogu, FOLTA, Wrocław 2003.

Hamer H., Rozwój umiejętności społecznych. Jak skuteczniej dyskutować i współpracować, Veda, Warszawa 1999.

Hołówka J., Etyka w działaniu, Prószyński i S-ka, Warszawa 2001.

Jagiełła J., Rozważne zaangażowanie, Psychologia w Szkole, 2007, 3.

Kaczmarek B.L.J., Misterne gry w komunikację, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009.

Kaczmarek M., Mediacje rówieśnicze w szkole, Remedium, 2008, 10.

Kuliś A., Mediacje rówieśnicze – skuteczny sposób rozwiązywania konfliktów, Częstochowski Biuletyn Oświatowy, 2008, 3.

McKay M., Davis M., Fanning P., Sztuka skutecznego porozumiewania się, przekł. A. Błaż, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2013.

Narożna D., Negocjator w szkole czyli sztuka kontaktów interpersonalnych, Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, 2005, 11.

Nęcki Z., Komunikacja międzyludzka, Wydawnictwo Antykwa, Kraków 2000.

Petrie P., Komunikacja w pracy z dziećmi i młodzieżą. Wprowadzenie do pedagogiki społecznej, przekł. J. Gilewicz, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2013.

Prościak B., Szkoła bez agresji. Od mediacyjnego kształcenia do bezkonfliktowego wychowania, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013.

Prusakowski S., Bałutowski D., Mediacje – szansa dla szkoły, Psychologia w Szkole, 2007, 3.

Siedlecka E., Jesteś lekiem na całe zło..., Niebieska Linia, 2003, 2(25).

Sokołowska M., Umiejętności życiowe w szkole, Remedium, 2010, 4.

Steiner G., Nauki mistrzów, przekł. J. Łoziński, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2007.

Stewart J., Idea książki, [w:] Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, red. J. Stewart, przekł. J. Suchecki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.

Znaniecki F., Socjologia wychowania, t. 1 – Wychowujące społeczeństwo, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1973.

Netografia

Life skills education for children and adolescents in schools, Geneva 1997, https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/63552/WHO_MNH_PSF_93.7A_Rev.2.pdf?sequence=1 [dostęp: 26 września 2020].