Motywy uczestnictwa studentów z niepełnosprawnością oraz problemami zdrowotnymi studiujących na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w leczniczych zajęciach ruchowych
PDF

Słowa kluczowe

student with disabilities
medical physical activities
motivation
physical activity
physical education

Jak cytować

Prusińska, V. (2021). Motywy uczestnictwa studentów z niepełnosprawnością oraz problemami zdrowotnymi studiujących na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w leczniczych zajęciach ruchowych. Studia Edukacyjne, (62), 243–253. https://doi.org/10.14746/se.2021.62.15

Abstrakt

Physical activity should be a priority for students with disabilities and health problems because it is an important part of healthy living, disease prevention and coping with stress. The awareness of the needs of movement as a therapeutic agent, affects the motivation of students participating in classes tailored to their capabilities, in activities of rehabilitation, physiotherapy and yoga. An analysis of research shows that students taking part in medical physical activities are mainly focused on health and disease prevention; another important motive is course completion.

https://doi.org/10.14746/se.2021.62.15
PDF

Bibliografia

Dega W., Milanowska K. (red.), Rehabilitacja medyczna, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1983.

Kowalik S., Metody promowania kultury fizycznej wśród osób niepełnosprawnych, [w:] Kultura fizyczna osób z niepełnosprawnością, red. S. Kowalik, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2009.

Milanowska K., Znaczenie zwiększonej aktywności ruchowej osób niepełnosprawnych jako czynnika kompensującego ich sprawność psychofizyczną, [w:] Sport szansą życia niepełnosprawnych,

red. J. Ślężyński, Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Kraków 1997.

Najwyższa Izba Kontroli, Informacja o wynikach kontroli wychowania fizycznego i sportu w szkołach publicznych i niepublicznych, Warszawa 2013.

Osiński W., Antropomotoryka, Akademia Wychowania Fizycznego, Poznań 2003.

Roniker A., Podstawy fizjologiczne treningu osób niepełnosprawnych, [w:] Sport szansą życia niepełnosprawnych, red. J. Ślężyński, Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Kraków 1997.

Starosta W., Motoryczne zdolności koordynacyjne, Wydawnictwo Instytutu Sportu w Warszawie, Warszawa 2003.

Starosta W., Ruch w życiu człowieka i jego znaczenie dla zdrowia, Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku, Supraśl 2006.

Szczuka E., Jakość życia osób niepełnosprawnych, [w:] Aktywność ruchowa osób niepełnosprawnych, t. 3, red. J. Migasiewicz, E. Bolach, Studio Wydawniczo-Topograficzne „Typoscript”, Wrocław 2008.

Szumski G., Kształcenie integracyjne niepełnosprawnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Wieczorek J., Prusińska V., Działalność Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w obszarze kultury fizycznej studentów z niepełnosprawnościami, [w:] Wielowymiarowość integracji społeczno-zawodowej studentów z niepełnosprawnością, red. B. Szczupał, K. Kutek-Sładek, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, Kraków 2015.

Zajączkowska J., Jak umożliwić dziecku z niepełnosprawnością ruchową udział w lekcjach wychowania fizycznego, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2014.