Stres i emocje studentów ostatniego roku Wydziału Lekarskiego. Znaczenie w zarządzaniu ochroną zdrowia
PDF

Słowa kluczowe

stress
emotions
healthcare management

Jak cytować

Turowska, A. (2021). Stres i emocje studentów ostatniego roku Wydziału Lekarskiego. Znaczenie w zarządzaniu ochroną zdrowia. Studia Edukacyjne, (62), 255–265. https://doi.org/10.14746/se.2021.62.16

Abstrakt

The subjects were 134 final-year students of Warsaw Medical University, 1st Faculty of Medicine. The purpose of the study was to measure the dominant coping strategy, moderated by positive and negative emotions, which can be important in management. The variance analysis showed that activation of negative emotions resulted in a significant rise in emotion-oriented and avoidance-oriented coping. At the same time, the level of a task-oriented strategy decreased significantly, which seems to be very important in healthcare management.

https://doi.org/10.14746/se.2021.62.16
PDF

Bibliografia

Cacioppo J.T., Berntson G.G., Relationship between attitudes and evaluative space: A critical review, with emphasis on the separability of positive and negative substrates, Psychological Bulletin, 1994, 115.

Cacioppo J.T., Gardner W.L., Berntson G.G., Beyond bipolar conceptualizations and measures: The case of attitudes and evaluative space, Personality and Social Psychology Review, 1997, 1.

Cacioppo J.T., Gardner W.L., Berntson G.G., The affect system has parallel and integrative processing components: From follows function, Journal of Personality and Social Psychology, 1999, 76.

Carver C.S., Scheier M.F., Weintraub J.K., Assessing Coping Strategies: A Theoretical Based Approach, Journal of Personality and Social Psychology, 1989, 2.

Czapiński J. (red.), Psychologia pozytywna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

Damasio A.R., Descarte’s error: Emotion, reason and the human brain, Avon Books, New York 1994.

Endler N.S., Parker J.D.A., Assessment of multidimensional coping: Task, emotion and avoidance strategies, Psychological Assessment, 1994, 6.

Folkman S., Lazarus R.S., Stress, appraisal and coping proces, McGraw-Hill, New York 1984.

Folkman S., Lazarus R.S., Coping as a mediator of emotion, Journal of Personality and Social Psychology, 1988, 54.

Folkman S., Lazarus R.S., The relationship between coping and emotion: Implication and research, Social Science and Medicine, 1988, 26.

Folkman S., Moskowitz J.T., Stress, positive emotion, and coping, Current Directions in Psychological Science, 2000, 9.

Fredrickson B.L., Cultivating positive emotions to optimize health and well-being, Prevention and Treatment, 2000, 3; http://journals.apa.org.prevention [dostęp: 30.06.2017].

Fredrickson B.L., Positivity, Crown Publishers, New York 2009.

Friedman M., Rosenman R., Association of specific overt behaviour pattern with blood and cardiovascular findings, Journal of the American Medical Association, 1959, 169.

Grinker R.R., Spiegel J.P., Men under stress, McGraw-Hill, New York 1945.

Jasik-Ślęzak J., Potrzeba szkoleń specjalistycznych dedykowanych pracownikom służby zdrowia, Quality Production Improvement, 2019, 1(10).

Larsen J.T., McGraw A.P., Cacioppo J.T., Can people feel happy and sad at the same time, Journal of Personality and Social Psychology, 2001, 81.

Larsen J.T., Hemenover S.H., Norris C.J., Cacioppo J.T., Czerpanie korzyści z niepowodzenia: o zaletach współpobudzania emocji pozytywnych i negatywnych, [w:] Psychologia pozytywna, red. J. Czapiński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

Larsen T., McGraw P., The Case for Mixed Emotions, Social and Personality Psychology Compass, 2014, 8(6).

Lazarus R.S., Psychological stress and the coping process, McGraw-Hill, New York 1966.

Lazarus R.S., The stress and coping paradigm, [w:] Competence and coping during adulthood, red. L.A. Bond, J.C. Rosen, University Press of New England, Hanover 1980.

Lazarus R.S., Coping theory and research: Past, present and future. Psychosomatic Medicine, 1993, 55.

Lazarus R.S., From psychological stress to the emotions: A history of changing outlooks, Annual Review of Psychology, 1993, 44.

Lazarus R.S., Folkman S., Stress, appraisal and coping, Springer, New York 1984.

Leka S., Cox T., Zwetsloot G., PRIMA-EF: Guidance on the European Framework for Psychosocial Risk Management: A Resource for Employers and Worker Representatives, WHO Protecting Workers’ Health Series, No. 9, WHO Press, Geneva 2008.

Liebler J.G., McConell C.R., Management principles for Health Professionals, Jones & Barlett Learning, 2020.

Naczelna Rada Lekarska https://www.nil.org.pl/dzialalnosc/osrodek-doskonalenia-zawodowego-lekarzy-i-lekarzy-dentystow/szkolenia-prowadzone-przez-nil [dostęp: 02.01.2021].

Ogińska-Bulik N., Stres zawodowy w zawodach usług społecznych. Źródła – Konsekwencje – Zapobieganie, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2006.

Reykowski J., Funkcjonowanie osobowości w warunkach stresu psychologicznego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1966.

Reykowski J., Osobowość a trwały stres, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1971.

Rivkin I.D., Taylor S.E., The effects of mental simulation on coping with controllable stressful events, Personality and Social Psychology Bulletin, 1999, 25.

Schwartz N., Clore G.L., Mood, misattribution and judgements of well-being: Informative and directive functions of affective states, Journal of Personality and Social Psychology, 1984, 45.

Singh H., Essentials of Management for Healthcare Professionals, Routledge, Taylor & Francis Group, Abingdon 2018.

Strelau J., Temperament a stres. Temperament jako czynnik moderujący stresory, stan i skutki stresu oraz radzenie sobie ze stresem, [w:] Człowiek w sytuacji stresu. Problemy teoretyczne i metodologiczne, red. I. Heszen-Niejodek, Z. Ratajczak, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1996.

Terelak JF., Stres zawodowy: charakterystyka psychologiczna wybranych zawodów stresowych, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2006.

Turowska A., Radzenie sobie ze stresem u progu samodzielności życiowej osób kończących studia wyższe, praca doktorska, Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2013.

Wrześniewski K., Styl życia a zdrowie. Wzór zachowania A, Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN, Warszawa 1993.

Wrześniewski K., Pomiar radzenia sobie ze stresem – wybrane zagadnienia, Promocja Zdrowia. Nauki Społeczne i Medycyna, 1996, III, 8-9.

Wrześniewski K., Style a strategie radzenia sobie ze stresem. Problemy pomiaru, [w:] Człowiek w sytuacji stresu. Problemy teoretyczne i metodologiczne, red. I. Heszen-Niejodek, Z. Ratajczak, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1996.

Wrześniewski K., Psychologiczne uwarunkowania powstawania i rozwoju chorób somatycznych, [w:] Psychologia. Podręcznik akademicki, tom 3, red. J. Strelau, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000.

Wrześniewski K., Opracowanie i adaptacja polskiej wersji kwestionariusza CISS-S N.S. Endlera i J.D.A. Parkera, Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2002.

Wrześniewski K., Guzowska M., Mechanizm obronny wyparcia a radzenie sobie ze stresem. Wybrane zagadnienia teorii i pomiaru, [w:] Teoretyczne i kliniczne problemy radzenia sobie ze stresem, red. I. Heszen-Niejodek, Stowarzyszenie Psychologia i Architektura, Poznań 2002.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.