Poglądy i opinie młodzieży akademickiej na temat znaczenia emisji głosu w pracy pedagoga
PDF

Słowa kluczowe

voice production
academic youth
teacher’s work

Jak cytować

Kędzia , M., & Konarczak , A. (2021). Poglądy i opinie młodzieży akademickiej na temat znaczenia emisji głosu w pracy pedagoga. Studia Edukacyjne, (62), 267–278. https://doi.org/10.14746/se.2021.62.17

Abstrakt

The article deals with the issue of the importance of voice production in the work of a teacher. Incompetent voice use is one of the main factors causing disorders of the voice organ. The aim of this study is to draw attention to the issues related to voice production, presented in the context of the opinions and views of academic youth representing pedagogical fields. The text focuses on direct and indirect factors causing voice problems, disease symptoms that may appear in people working with voice, conscious work on voice projection and elements of correct speech techniques that may affect the quality of classes.

https://doi.org/10.14746/se.2021.62.17
PDF

Bibliografia

Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2001.

Kaźmierczak M., Technika mówienia a kompetencje językowo-komunikacyjne nauczyciela i ucznia, Litteraria Copernicana, 2016, 1(17).

Kisiel M., Przygotowanie przyszłych nauczycieli do wzmożonej aktywności głosowej w pracy dydaktyczno-wychowawczej, [w:] Emisja głosu w przestrzeni edukacyjnej, artystycznej i terapeutycznej, red. L. Kataryńczuk-Mania, Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2020.

Kostecka W., Emisja głosu jako ważny przedmiot w kształceniu nauczycieli, Zeszyty Naukowe WSSP, 2013, 16.

Kram J., Zarys kultury żywego słowa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1995.

Lichański J.Z., Retoryka i oralność: przypomnienia, Quaestiones Oralitatis, 2016, II, 1.

Łastik A., Poznaj swój głos, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2011.

Marek K. (red.), Choroby zawodowe, WL PZWL, Warszawa 2001.

Peasz A., Język ciała, Kraków 1997.

Pawiak A., Znaczenie komunikacji niewerbalnej nauczycieli akademickich w opinii studentów studiów stacjonarnych (komunikat z badań), Wydawnictwo WSH TWP, Szczecin 2009.

Radwańska K., Rola i miejsce emisji głosu w procesie kształcenia nauczycieli, Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wrocław 2014.

Skorek Ewa M., Hryniewicz G., Famuła-Jurczak A., Zawodowe uwarunkowania zaburzeń głosu u nauczycieli szkół podstawowych – wybrane zagadnienia, [w:] Emisja głosu w przestrzeni edukacyjnej, artystycznej i terapeutycznej, red. L. Kataryńczuk-Mania, Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2020.

Śnieżewski S., Marek Fabiusz Kwintylian, Institutio oratoria, księga XI 1,1 – XI 3, 29, Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, 2012, XXII/1.

Tarasiewicz B., Mówię i śpiewam świadomie. Podręcznik do nauki emisji głosu, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2011.

Źródła

Rozporządzenie Rady Ministrów z 30 czerwca 2009 roku W sprawie chorób zawodowych (DzU 2009, nr 105, poz. 869).