Młodzież w świecie multimedialnej manipulacji
PDF

Słowa kluczowe

education
multimedia
manipulation
personality
identity

Jak cytować

Ćwikliński, A. (2021). Młodzież w świecie multimedialnej manipulacji. Studia Edukacyjne, (62), 77–86. https://doi.org/10.14746/se.2021.62.4

Abstrakt

The study deals with the issue of young people functioning in the world of multimedia manipulation. Alongside the undoubtedly important role of the media for contemporary education, media manipulation of young people is becoming more and more common. The text contains various definitions of manipulation and presents its types and techniques, mechanisms and goals.

https://doi.org/10.14746/se.2021.62.4
PDF

Bibliografia

Braun-Gałkowska M., W tę samą stronę. Książka dla nauczycieli o wychowaniu i lekcjach wychowawczych, Warszawa 1994.

Chudy W., Kłamstwo jako metoda. Esej o społeczeństwie i kłamstwie, Warszawa 2007.

Cybal-Michalska A., Dylematy tożsamości młodzieży w sytuacji zmiany kulturowej, [w:] Młodzież wobec niegościnnej przyszłości, red. R. Leppert, Z. Melosik, B. Wojtasik, Wrocław 2005.

Ćwikliński A., Zmiany w polskiej edukacji w okresie globalizacji, integracji i transformacji systemowej, Poznań 2005.

d’Almeida F., Manipulacja w polityce, w reklamie i miłości, Gdańsk 2005.

Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Kraków 1999.

Jarmułka A., Manipulacja i wywieranie wpływu na ludzi, Wrocław 2000.

Lepa A., Świat manipulacji, Częstochowa 1997.

Melosik Z., Młodzież i styl życia: paradoksy i pop-tożsamość, [w:] Młodzież, styl życia i zdrowie. Konteksty i kontrowersje, red. Z. Melosik, Poznań 2001.

Siemieniecki B. (red.), Manipulacja – Media – Edukacja, Toruń 2007. Wierzbicki P., Struktura kłamstwa, Londyn 1987.