Wirtualne symfonie dla każdego – muzyka w cyberprzestrzeni
PDF

Słowa kluczowe

culture
popular music
show business
phonography
music creation
generational influence of music
music and show business in pandemic time

Jak cytować

Skrzydlewski, W. (2021). Wirtualne symfonie dla każdego – muzyka w cyberprzestrzeni. Studia Edukacyjne, (62), 137–146. https://doi.org/10.14746/se.2021.62.8

Abstrakt

The article presents selected issues regarding the role of popular music. The following issues are addressed: the development of phonography from its mechanical form to the modern, virtual one, changes in professional music creation, the role of new media in functioning of musicians, and music as a medium of generational influence. Changes in the operation of show business in the context of the development of new media and pandemics were also shown.

https://doi.org/10.14746/se.2021.62.8
PDF

Bibliografia

Gibson W., Neuromancer, Ace Books, New York 1984.

Gloger R., Skrzydlewski W., Ilustrowany leksykon muzyki popularnej, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 2002.

Levinson P., Nowe nowe media, przekł. M. Zawadzka, Wydawnictwo WAM, Kraków 2010.

Levitin D.J., Zasłuchany umysł. Co dzieje się w głowie, gdy słuchasz muzyki, przekł. M. Szymonik, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016.

Lister M. i in., Nowe media. Wprowadzenie, przekł. M. Lorek, K. Sawicka, A. Sadza, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.

Skrzydlewski W., Technologia kształcenia – Przetwarzanie informacji – Komunikowanie, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1990.

Śledziewska K., Woch R., Gospodarka cyfrowa. Jak nowe technologie zmieniają świat, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2020.

Vonnegut K., Racing Away, CD: 1 Giant Leap, Palm Pictures Ltd., New York 2001.