Umiejętności społeczno-emocjonalne w uczeniu się jako procesie poznawania siebie i świata
PDF

Słowa kluczowe

learning
socio-emotional skills
Report Learning to realize education`s promise
multidimensionality of skills

Jak cytować

Barabasz, G. . (2021). Umiejętności społeczno-emocjonalne w uczeniu się jako procesie poznawania siebie i świata. Studia Edukacyjne, (62), 279–294. https://doi.org/10.14746/se.2021.62.18

Abstrakt

The author discusses the Concept of Multidimensional Skills (for education) presented in the Report of the World Bank Learning to realize education`s promise (2018), with particular emphasis on its first part - socio-emotional skills. Socio-emotional skills are the basic competences for learning, for getting to know oneself, for developing awareness of oneself and the social world, and for building social relationships. The author analyzes the learning process in various contexts.

https://doi.org/10.14746/se.2021.62.18
PDF

Bibliografia

Opracowania

Aebli H., Dydaktyka psychologiczna, przekł. Cz. Kupisiewcz, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1959.

Alheit P., Podejście biograficzne do całożyciowego uczenia się, Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja. Kwartalnik myśli społeczno-pedagogicznej, 2011, 55(3).

Barnes D., Nauczyciel i uczniowie. Od porozumiewania się do kształcenia, przekł. J. Radzicki, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1988.

Bergen B.K., Latające świnie. Jak umysł tworzy znaczenie, przekł. Z. Lamża, Copernicus Center Press, Kraków 2019.

Brożek B., Myślenie. Podręcznik użytkownika, Copernicus Center Press, Kraków 2020.

Carr N., Płytki umysł. Jak Internet wpływa na nasz mózg, przekł. K. Rojek, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2013.

Dewey J., Jak myślimy? przekł. Z. Bastgenówna, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1988.

Dylak S., Architektura wiedzy w szkole, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013.

Dylak S., … aby uczyć dzieci myśleć, [w:] Uczenie się dzieci. Myślenie i działanie, red. J. Malinowska, T. Neckar-Ilnicka, Wydawnictwo Epideixis, Kraków 2015.

Fernandes A., Goldberg E., Michelon P., Fitness mózgu, przekł. M. Guzowska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015.

Filipiak E., Z Wygotskim i Brunerem w tle. Słownik pojęć kluczowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2011.

Harari Y.N., 21 lekcji na XXI wiek, przekł. M. Romanek, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2018.

Klichowski M., Między linearnością a klikaniem. O społecznych konstrukcjach podejść do uczenia się, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2012.

Klus-Stańska D., Dydaktyka wobec chaosu pojęć i zdarzeń, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2010.

Kozielecki J., Psychotransgresjonizm. Nowy kierunek psychologii, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2001.

Maruszewski T., Psychologia poznania, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2001.

Melosik Z., Kultura popularna i tożsamość młodzieży. W niewoli władzy i wolności, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2014.

Melosik Z., Lifelong learning – społeczno-kulturowe (re)konstrukcje, Studia Edukacyjne, 2018, 49(3).

Morbitzer J., W poszukiwaniu nowych (meta)modeli edukacji XXI wieku, Studia Edukacyjne, 2018, 50(4).

Robinson K., Kreatywne szkoły, Wydawnictwo Element, Kraków 2015.

Rutherford A., Księga ludzi. Opowieść o tym jak staliśmy się nami, przekł. A. Tuz, Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa 2019.

Schwartz D.L., Tsang J.M., Blair K.P., Jak się uczymy. 26 naukowo potwierdzonych mechanizmów, przekł. E. Czerniawska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017.

Skibska J., Wojciechowska J., Nauczyciel i uczeń w przestrzeni kreatywnych działań, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2015.

Spitzer M., Jak uczy się mózg, przekł. M. Guzowska-Dąbrowska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Śliwerski B., Pedagogika holistyczna. Studium z perspektywy metanauk społecznych, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2020.

Śliwerski B., Paluch M., Uwolnić szkołę od systemu klasowo-lekcyjnego, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2021.

Tomasello M., Historia naturalna ludzkiego myślenia, przekł. B. Kucharzyk, R. Ociepa, Copernicus Center Press, Kraków 2015.

Twenge J.M., iGen, przekł. O. Dziedzic, Wydawnictwo Smak Słowa, Sopot 2019.

Wygotski L.S., Narzędzie i znak w rozwoju dziecka, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1978.

Źródła

https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2018 [dostęp: 18.06.2021].

Źródła internetowe

https://www.edunews.pl/system-edukacji/szkoly/5012-pruska-szkola-5-0 [dostęp: 4.06.2021].

https://glos.pl/zyta-czechowska-jak-wykorzystac-doswiadczenia-edukacji-zdalnej-po-powrocie-do-stacjonarnej-szkoly [dostęp: 16.06.2021].

https://magdalenabockomysiorska.pl/9-mitow-temat-uczenia-sie-dzieci/ [dostęp: 23.06. 2021].