Monarchia kastylijsko-aragońska czy Hiszpania? Wokół sporu o model państwa Królów Katolickich (1474–1516)
PDF

Słowa kluczowe

Spain
Castilla
Aragon
Catholic Kings
reconquest
nation
state

Jak cytować

Kubiaczyk, F. (2010). Monarchia kastylijsko-aragońska czy Hiszpania? Wokół sporu o model państwa Królów Katolickich (1474–1516). Studia Europaea Gnesnensia, (1-2), 43–71. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/seg/article/view/2385

Abstrakt

It is quite commonly believed that the modern history of Spain begins with the reign of the Catholic Kings—Isabel I of Castile and Ferdinand II of Aragon, whose marriage was the cornerstone of the Castilian-Aragon union. Still, many historians are of the opinion that the notion of Spain in times of the Catholic Kings was purely geographic in nature, therefore Isabel and Ferdinand cannot be called rulers of Spain. My article undertakes polemics with such standpoint, and proves that already in the Spanish Middle Ages one spoke of Spain, moreover, not merely in the geographical sense, but with a historical and religious-cultural community in mind. I also draw on the evidence inherent the fact that Isabel and Ferdinand were called “kings of Spain” by their contemporaries, across Iberian Peninsula and beyond it. When analysing the motives behind concluding union by the two rulers, I demonstrate that for Isabel, Spain of the time was identical with what was Castilian, whereas Ferdinand entertained a genuine vision of Spanish unity, which rose above regional and particular perspectives. In equal measure, this dichotomy determined the shape of the monarchy of the Catholic Kings as well as its internal working, which was far from harmonious. In the conclusion, I point out that that the concept of Spain was most completely manifested in the foreign policy of the monarchy which was essentially steered by Ferdinand.

PDF

Bibliografia

Alvar Ezquerra A., Isabel la Católica. Una reina vencedora, una mujer derrotada, Madrid 2004.

Andrés-Gallego J. (red.), Historia de la historiografía espanola, Madrid 2003.

Attali J., 1492, Warszawa 1992.

Bajo Álvarez F. , Pecharromán J.G., Historia de Espana, Madrid 2000 .

Belenguer E., Fernando el Católico, Barcelona 2001.

Cantera Montenegro S., Textos Clásicos: Los Reyes Católicos, reyes de Espana, Revista ARBIL, Anotaciones de Pensamiento y Crítica 65 , s. 1.

Carrascal J.M., Espana, la nación inacabada, Madrid 2004.

Castro A., Espana, un enigma histórico, Madrid 1956.

Chaunu P., La Espana de Carlos V, I, Barcelona 1976.

Elliott J.H., La Espana imperial 1469–1716, Barcelona 1991.

Elliott J.H., Una Europa de Monarquías Compuestas, [w:] idem, Espana en Europa: estudios de historia comparada, Valencia 2002, s. 70.

García Cortázar F., Los mitos de la historia de Espana, Barcelona 2003.

González Antón L., Espana y las Espanas, Madrid 2007.

Górski E., Hiszpańska refleksja egzystencjalna. Studium fi lozofii i myśli politycznej Miguela de Unamuno, Wrocław 1979.

Hay D., Europa w XIV i XV wieku, Warszawa 2001.

Hillgarth J.N., Los Reyes Católicos: 1474–1516. Los reinos hispánicos–3, Madrid 1984.

Kamen H., Del imperio a la decadencia. Los mitos que forjaron la Espana moderna, Madrid 2006.

Kamen H., Una sociedad conflictiva: España, 1469–1714, Madrid 1984.

Kubiaczyk F., Między wojną a dyplomacją. Ferdynand Katolicki i polityka zagraniczna Hiszpanii w latach 1492–1516, Kraków 2010.

Ladero Quesada M.Á. , La España de los Reyes Católicos, Madrid 2003.

Ladero Quesada M.Á., La monarquía: las bases políticas del reinado, [w:] Isabel la Católica y su época I, Valladolid 2007, s. 151.

Maravall J.A., El concepto de España en la Edad Media, Madrid 1954.

Marías J., Espana inteligible. Razón histórica de las Espanas, Madrid 2000.

Ortega y Gasset J., Espana invertebrada, Madrid 1992, s. 48.

Ortega y Gasset J., Tematy podróżne, [w:] Po co wracamy do fi lozofi i? Warszawa 1992.

Ortiz A.D., El Antiguo Régimen: Los Reyes Católicos y los Austrias, Madrid 1996.

Palacio Atard V., (red.), De Hispania a Espana, Madrid 2005.

Pérez J. , Isabel y Fernando. Los Reyes Católicos, Madrid 2001.

Pérez J., Isabelle et Ferdinand. Rois Catholiques d`Espagne, Paris 1988.

Raley H., El espíritu de Espana, Madrid 2003.

Río Á. del, Historia literatury hiszpańskiej. Tom 1 od początków do 1700 roku, Warszawa 1970.

Salvador Esteban E., La precaria monarquía hispánica de los Reyes Católicos: reflexiones sobre la participación de Isabel en el gobierno aragones, [w:] Homenaje a José Antonio Maravall 3, Madrid1985, s. 320–321.

Sánchez Albornoz C., Espana. Un enigma histórico 2, Barcelona 2000.

Sánchez-Albornoz C., Espana en su historia. Cristianos, moros, judíos, Buenos Aires 1948.

Sesma Munoz J.Á., Fernando II de Aragón. Hispaniarum Rex, Zaragoza 1992.

Śladami Rzymian po Hiszpanii. Przewodnik archeologiczny, Wrocław 1983.

Strzelczyk J., Goci, rzeczywistość i legenda, Warszawa 1984.

Suárez Fernández L. , Claves históricas en el reinado de Fernando e Isabel, Madrid 1998.

Suárez Fernández L., Isabel la Católica, la imagen de un reinado, [w:] Visión del reinado de Isabel la Católica. Desde los cronistas coetáneos hasta el presente, Valladolid 2004, s. 301.

Suárez Fernández L., Los Reyes Católicos. Fundamentos de la monarquía, Madrid 1989,

Unamuno M. de., En torno al casticismo, Madrid 1895.

Val Valdivieso M.I. del., La política exterior de la monarquía castellano-aragonesa en la época de los reyes Católicos, Separata de Investigaciones Históricas 16, Valladolid 1996.

Val Valdivieso M.I., Fernando II de Aragón, rey de Castilla, [w:] Fernando II de Aragón. El Rey Católico, Zaragoza 1995, s. 32.

Vicens Vives J., Historia crítica de la vida y reinado de Fernando II de Aragón, Zaragoza 2006.

Zientara B., , Struktury narodowe średniowiecza. Próba analizy terminologii przedkapitalistycznych form świadomości narodowej, Kwartalnik Historyczny 84, 2, 1977, s. 308.

Zientara B., Świt narodów europejskich. Powstanie świadomości narodowej na obszarze Europy pokarolińskiej, Warszawa 1985.