Nr 1-2 (2010)

Spis treści

. .
Spis treści
PDF

Ludzie i miejsca

Maciej Maciejowski
207-219
Bunt w Sucro 206 r. p.n.e. — czyli społeczne koszty budowy imperium
PDF
Paulina Lampkowska
221-234
Truciciele na dworze cesarskim! O przypadkach otruć za panowania dynastii julijsko-klaudyjskiej
PDF
Zofia Kaczmarek
235-260
Strój kapłana w starożytnym Rzymie w czasach Oktawiana Augusta
PDF
Leszek Mrozewicz
261-285
Miasta rzymskie nad dolnym Dunajem w okresie przełomu (III–IV w.) ze szczególnym uwzględnieniem miasta Novae
PDF
Piotr Bering
287-295
Średniowieczne „małe ojczyzny” czy centra świata?
PDF
Krzysztof Obremski
297-310
Wacław Potocki i Podgórze Karpackie — peryferyjne centrum teologicznej refleksji poety („Tydzień stworzenia świata” — „Ogród”)
PDF
Ewa Grzesiuk
311-326
Polskie centra kulturalne i naukowe w wieku XVIII: Warszawa, Kraków i… Lipsk
PDF
Patrycja Kanafocka
327-346
Tożsamość narodowa mieszkańców Wielkiego Księstwa Poznańskiego
PDF
Igor Kriwoszeja
347-356
Ewolucja konstrukcji lokalnych „centrum-prowincja”. Transformacja magnackich minipaństw na Ukrainie prawobrzeżnej w latach 1793–1863 (na przykładzie latyfundiów hrabiów Potockich herbu Pilawa)
PDF
Adriana Ciesielska
357-369
Starożytne centra i peryferia europejskie w perspektywie współczesnych teorii społecznych
PDF
Małgorzata Dubrowska
371-382
Od „Jerozolimy Królestwa Polskiego” do miejsca pamięci — żydowski Lublin
PDF
Stanisław Prędota
383-394
Język niderlandzki w Holandii i północnej Belgii: integracja czy dezintegracja?
PDF
Przemysław Hudyma
395-409
Udział Wojska Polskiego w misjach stabilizacyjnych w krajach byłej Jugosławii
PDF