Średniowieczne „małe ojczyzny” czy centra świata?
PDF

Słowa kluczowe

little homeland
tradition of antiquity
historiography
poetry
the Middle Ages
Renaissance

Jak cytować

Bering, P. (2010). Średniowieczne „małe ojczyzny” czy centra świata?. Studia Europaea Gnesnensia, (1-2), 287–295. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/seg/article/view/2879

Abstrakt

Medieval Europe also had its “little homelands”. Not infrequently, they rose as far as to achieve the rank of symbolical centres. Traces of such approach may be found in literary work.

PDF

Bibliografia

Banaszkiewicz J., Polskie dzieje bajeczne Mistrza Wincentego Kadłubka, Wrocław 1998.

Drechsler P., Pancratii Vulturini Panegyricus Silesiacus, Zeitschrift des Vereins für Geschichte und Alterthum Schlesiens 35, 1901, s. 35–67;

Dzieła polskie 1, Warszawa 1955, s. 176.

Hammerstein N., Geschichte als Arsenal. Geschichtsschreibung im Umfeld deutscher Humanisten, [w:] Geschichtsbewußtsein und Geschichtsschreibung in der Renaissance, hrsg. von A. Buck, T. Klaniczay, S.K. Németh, Budapest 1989, s. 19–32.

Iwańczak W., Do granic wyobraźni. Norymberga jako centrum wiedzy geograficznej i kartograficznej w XV i XVI wieku, Warszawa 2005.

Jougan A., Słownik kościelny łacińsko-polski, wyd. 3 zm. i uzup., Poznań–Warszawa–Lublin [1958].

Kronika poznańskich pisarzy miejskich, Poznań 2004.

Lewański J., Dramat i dramatyzacje w średniowieczu polskim, Musica Medii Aevi 1, 1965, s. 128–129, oraz Średniowieczne gatunki dramatyczno-teatralne 1, s. 35–36.

Manteuffel T., Historia powszechna. Średniowiecze, Warszawa 1978, s. 121.

Meuss H., Des Vulturinus Lobgedicht auf Schlesien von 1506, Mitteilungen der Schlesischen Gesellschaft für Volkskunde 28, 1927, s. 38–81.

Rostropowicz J., Pankracego Vulturinusa Pochwała Śląska, [w:] Tradycje kultury antycznej na Śląsku 1, Opole 1997, s. 95–125.

Schmidt A., Die deutschen Städtechroniken als Spiegel des bürgerlichen Selbstverständnisses im Spätmittelalter, Göttingen 1958, s. 103.

Słownik Polszczyzny XVI wieku 21, Wrocław–Warszawa–Kraków 1992, s. 135–136.

Sondel J., Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków, Kraków [1997].

Sprandel R., Gesellschaft und Literatur im Mittelalter, Paderborn 1982, s. 90–93, cyt. za: A. Dąbrówka, Teatr i Sacrum w średniowieczu. Religia — cywilizacja — estetyka, Wrocław 2001, s. 100–111.

Średniowieczne gatunki dramatyczno-teatralne 1, Dramat liturgiczny, Wrocław–Warszawa–Kraków 1966, s. 70; Idem, Dramat i teatr średniowiecza i renesansu w Polsce, Warszawa 1981, s. 61.

Zajączkowski A., Lokalne wierzenia Afryki Czarnej, [w:] Historia Afryki, Wrocław–Warszawa–Kraków 1996, s. 1236.

Zientara A., Świt narodów europejskich, Warszawa 1985.