Wacław Potocki i Podgórze Karpackie — peryferyjne centrum teologicznej refleksji poety („Tydzień stworzenia świata” — „Ogród”)
PDF

Słowa kluczowe

time
space
lyrical subject
Bible
Creator

Jak cytować

Obremski, K. (2010). Wacław Potocki i Podgórze Karpackie — peryferyjne centrum teologicznej refleksji poety („Tydzień stworzenia świata” — „Ogród”). Studia Europaea Gnesnensia, (1-2), 297–310. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/seg/article/view/2881

Abstrakt

Each period possesses its own concept of world and man. The article presents the attitude of a man of Baroque to the surrounding reality, on the example of Wacław Potocki’s work. The author indicates the Biblical mediation of anthropological and existential threads, which endows Potocki’s poetry with a universal dimension.

PDF

Bibliografia

Biblia w przekładzie księdza Jakuba Wujka z 1599 r., Warszawa 1999, s. 70–71.

Budzyk K., Potocki — bajkopisarz, [w:] Studia z dawnej literatury czeskiej, słowackiej i polskiej, Warszawa–Praha 1963, s. 220.

Czechowicz A., Różność w rzeczach. O wyobraźni pisarskiej Wacława Potockiego, Warszawa 2008, passim.

Czyż A., Ja i Bóg. Poezja metafizyczna późnego baroku. Wrocław 1988, s. 14.

Gruchała J.S., Wstęp, [w:] W. Potocki, Wiersze wybrane, Wrocław 1992, s. III.

Guriewicz A., Kategorie kultury średniowiecznej, Warszawa 1976, s. 74.

Hani J., Symbolika świątyni chrześcijańskiej, Kraków 1998, s. 113–115.

Hanusiewicz M., O „człowieku cielesnym” w poezji religijnej Wacława Potockiego, [w:] Religijność literatury polskiego baroku, Lublin 1995, s. 180.

Książek-Bryłowa W., Wacław Potocki i jego Ogród, ale nieplewiony, Lublin 2009, s. 8.

Malicki J., Słowa i rzeczy. Twórczość Wacława Potockiego wobec polskiej tradycji literackiej, Katowice 1980, s. 160.

Obremski K., Barokowa kosmogonia jako problem apokryficznej „luki”: amplifikacja i teologia negatywna (W. Potocki, Tydzień stworzenia świata), Barok 2 (30), 2008 (15), s. 89.

Obremski K., Myśl antropologiczna i wyobraźnia (Ogród fraszek, Moralia), [w:] Potocki (1621– –1696). Materiały z konferencji naukowej w 300-lecie śmierci poety. Kraków, 4–7 listopada 1996, Kraków 1998, s. 92. Tekst został opublikowany również w Pamiętniku Literackim 2, 1998.

Potocki W., Ogród nie plewiony i inne utwory z lat 1677–1695. Dzieła 2, Warszawa 1987, s. 338.

Prejs M., Egzotyzm w literaturze staropolskiej. Wybrane problemy, Warszawa 1999, s. 200–201.

Rott C., Dom Potockich w Woli Łużańskiej, [w:] Wokół Wacława Potockiego, Katowice 1997, s. 118.

Szczęsny S., Ogród Wacława Potockiego: epicka całość, malowidło świata, Ogród 9, 1992, s. 155–211.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.