Strój kapłana w starożytnym Rzymie w czasach Oktawiana Augusta
PDF

Słowa kluczowe

priest
vestments
ancient Rome
principate
Augustus
pontifices
vestales
flamines
religion

Jak cytować

Kaczmarek, Z. (2010). Strój kapłana w starożytnym Rzymie w czasach Oktawiana Augusta. Studia Europaea Gnesnensia, (1-2), 235–260. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/seg/article/view/2876

Abstrakt

The article discusses issues surrounding vestments worn by priests in ancient Rome, during the reign of Octavian Augustus. The author attempts to prove that the attire was intimately associated with the office held, it highlighted the eminence, significance, function as well as distinguished the wearer. The matter is explored all the more easily thanks to the time span—the Augustan era—as the period offers numerous written and iconographic sources, as well as due to the fact that Augustus strove to reinstate traditional religion, its cults and priests
PDF

Bibliografia

Bayet.J., Histoire politique et psychologique de la religion romaine, Paryż 1973, s. 100.

Castriota A., The Ara Pacis Augustae and the Imagery of Abundance in Later Greek and Early Roman Imperial Art, Princeton 1995, s. 153.

Grimal P., Miłość w starożytnym Rzymie, Warszawa 2005, s. 58.

Ilski K., Wstęp, [w:] Spór o ołtarz Wiktorii w Kurii Rzymskiej: listy 72 i 73 świętego Ambrożego, biskupa Mediolanu, oraz Trzecia Mowa Symmacha, prefekta Miasta Rzymu, Poznań 2005, s. 7.

Jaczynowska M., Przemiany religijne w okresie schyłku republiki rzymskiej, [w:] Świat antyczny. Stosunki społeczne, ideologia i polityka, religia. Studia ofiarowane Izie Bieżuńskiej-Małowist w pięćdziesięciolecie pracy naukowej przez jej uczniów, Warszawa 1988, s. 260.

Jaczynowska M., Religie świata rzymskiego, Warszawa 1987, s. 44–45.

Kowalski H., Idy marcowe 44r. przed Chr. — religia i polityka, [w:] Idy marcowe 2050 lat później, Poznań 2008, s. 37.

Kupis A., Religie starożytnego Rzymu 2, Warszawa 1991, s. 7.

Linderski J., Śmierć Tyberiusza Grakcha, Poznań 1997, s. 19–20.

Montserrat A., Reading Gender in the Roman World, [w:] Experiencing Rome. Culture, Identity and Power in the Roman Empire, J. Huskinson (red.), London–New Jork 2007.

Ostrowski J.A., Starożytny Rzym. Polityka i sztuka, Warszawa–Kraków 1999, s. 289.

Sawyer D.F., Kobiety i religie w początkach naszej ery, Wrocław 1999, s. 172.

Scheid J., Kapłan, [w:] Człowiek Rzymu, Warszawa 1997, s. 71.

Scott Ryberg I., Rites of the State Religion in Roman Art, s. 89.

Scott Ryberg I., The Procession of the Ara Pacis, Memoirs of the American Academy in Rome 19, 1949, s. 86.

Sebesta J.L, Symbolism in the Costume of the Roman Woman, [w:] The World of Roman Costume, Wisconsin 1994, s. 47

Syme R., Rewolucja rzymska, Poznań 2009, s. 456.

Takács S.A., Vestal Virgins, Sibyls and Matrons: Women in Roman Religion, Austin 2008.

Wildfang R.L. , Rome’s Vestal Virgins. A Study of Rome’s Vestal Priestesses in the Late Republic and Early Empire, London–New Jork 2006, s. 80.

Zagórski M., Bogowie mieszkają na Palatynie. Oktawian August i jego program ideowy w Metamorfozach Owidiusza, Kraków 2006, s. 21.

Zanker P., August i potęga obrazów, Poznań 1999, s. 108–109, 124.

Zieliński T., Religia Rzeczpospolitej Rzymskiej, Toruń 2000, s. 251.

Żygulski jun. Z., Strój jako forma symboliczna, [w:] Ubiory w Polsce. Materiały III Sesji Klubu Kostiumologii i Tkaniny Artystycznej przy Oddziale Warszawskim Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa, październik 1992, Warszawa 1994, s. 7–9.

Żyromski M., Ideology, Propaganda and Symbols of Power. The Example of Capital of Rome, Poznań 2009, s. 36.