Od „Jerozolimy Królestwa Polskiego” do miejsca pamięci — żydowski Lublin
PDF

Słowa kluczowe

Town of Jews in Lublin
yeshiva
Maharshal synagogue
Lublin ghetto

Jak cytować

Dubrowska, M. (2010). Od „Jerozolimy Królestwa Polskiego” do miejsca pamięci — żydowski Lublin. Studia Europaea Gnesnensia, (1-2), 371–382. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/seg/article/view/2887

Abstrakt

Jews played a significant role in the development of Lublin. In the articles, the au-thor recapitulates the most important pages in the history of Lublin Jewish community, as well as its spiritual and material contribution to the history of the city. Written tes-timonies, of which the author made ample use, turned out greatly helpful in restoring the image of the lost Jewish quarter

PDF

Bibliografia

Agnon S.J., Polen — die Legende von der Ankunft, [w:] S.J. Agnon, A. Eliasberg (red.), Das Buch von den polnischen Juden, Berlin 1916, s. 3–8, tu s. 3 i 4. Cyt. za: H. Haumann, Geschichte der Ostjuden, München 1991, s. 17. (Tłum. M.D.)

Bałaban A., Żydowskie Miasto w Lublinie, Lublin 1991, s. 15.

Kuwałek R., Przemiany społeczno-kulturalne w środowisku Żydów lubelskich w XIX i XX wieku, [w:] Żydzi Lubelscy, s. 49–77, tu s. 73.

Singer I.B., Sztukmistrz z Lublina, przekład K. Szerer, Kraków 2004, s. 13–14. Szatan w Goraju, przekład J. Marzęcki i S. Sal, Warszawa 1992, s. 13.

Trzciński A., Wartości historyczne, religijne i artystyczne starego cmentarza żydowskiego Lublinie, [w:] W. Hawryluk, G. Linkowski (red.), Żydzi lubelscy, Lublin 1996, s. 89–96, tu s. 90.

Wysok W., Żydzi lubelscy w okresie staropolskim, [w:] R. Kuwałek, W. Wysok (red.), Lublin Jerozolima Królestwa Polskiego, Lublin 2001, s. 7–31, tu s. 13.

Żbikowski A., Żydzi. (A to Polska właśnie), Wrocław 1997, s. 19.