Artysta na obrzeżach świata, czyli wszyscy jesteśmy Odyseuszami. Kilka refl eksji ogólnych w nawiązaniu do Cycerona, Owidiusza i Seneki
PDF

Słowa kluczowe

Odysseus
Cicero
Ovid
Seneca
exile
centre
periphery

Jak cytować

Wesołowska, E. (2010). Artysta na obrzeżach świata, czyli wszyscy jesteśmy Odyseuszami. Kilka refl eksji ogólnych w nawiązaniu do Cycerona, Owidiusza i Seneki. Studia Europaea Gnesnensia, (1-2), 141–147. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/seg/article/view/2390

Abstrakt

Th e paper discusses three grand personalities of antiquity: Cicero, Ovid and Seneca
in the circumstances of their exile, Th eir attitudes to the punishment received (whose
severity varied) were diverse. Nevertheless, all they left a trace in the shape of literary
works and letters. Upon reading, one discovers ambiguous attitudes towards their per-
sonal misfortunes. Finally, the situation of the exiles and their return may be compared
with the archetypal fi gure of Odysseus.

PDF

Bibliografia

Abramowska J., [w:]Odys współczesny, [w:] Topika antyczna w literaturze polskiej XX wieku, Wrocław–Warszawa–Kraków 1991, s. 39–52.

Bricmont J., Modne bzdury. O nadużyciach nauki popełnionych przez postmodernistycznych intelektualistów, Warszawa 2004.

Dziedzictwo Odyseusza. Podróż, obcość, identyfikacja, przestrzeń, M. Cieśla-Korytowska M., i Płaszczewska O., (red.), Kraków 2007.

Kaczyńska E., Wizerunek Kreteńczyków w twórczości Kallimacha z Cyreny, Meander 55, 2000, s. 513–516.

Kumaniecki K., Literatura rzymska. Okres cyceroński, Warszawa 1959.

Piętka R., Terminus. Rzym jako symbol trwałości i przemijania, Symbolae Philologorum Posnaniensium, XV, s. 105–126.

Święch J., Wygnanie. Prolegomena do tematu, [w:] Narracja i tożsamość. Antropologiczne problemy literatury, Warszawa 2004, s. 110–125.

Wesołowska E., Animus liber, czyli Seneka na Korsyce, Symbolae Philologorum Posnaniensium XIII, 2000, s. 59–66.

Wesołowska E., Odysseus Between Lie and Truth, Aufidus 64, 2009, s. 7–15

Wesołowska E., Rzymska literatura wygnańcza 1, Cyceron i Seneka, Poznań 2003.

Wójcik A., Rzymska literatura wygnańcza 2, Owidiusz. Poezje znad Morza Czarnego, Poznań 2003.