Udział Wojska Polskiego w misjach stabilizacyjnych w krajach byłej Jugosławii
PDF

Słowa kluczowe

Balkans
NATO
stabilization mission
Partnership for Peace

Jak cytować

Hudyma, P. (2010). Udział Wojska Polskiego w misjach stabilizacyjnych w krajach byłej Jugosławii. Studia Europaea Gnesnensia, (1-2), 395–409. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/seg/article/view/2890

Abstrakt

In a synthetic manner, the author presents participation of Polish soldiers in peace mission in the Balkans. The timeline and the concept of the article have been designed to demonstrate the role of the missions in Polish bid for NATO membership. In this perspective, the missions served Polish Armed Forces as a source of necessary experi-ence and knowledge of NATO procedures

PDF

Bibliografia

Kącki Cz., Siły wielonarodowe do misji pokojowych, Warszawa 2003, s. 137.

Kozerawski A., Polskie kontyngenty wojskowe w operacjach pokojowych (1973–1999), Przegląd historyczno-wojskowy 1, 2005, s. 100.

Kozerawski D., Polsko-Amerykańska współpraca wojskowa w operacjach wspierania pokoju w Bośni i Hercegowinie (1996–1999), [w:] Operacje pokojowe i antyterrorystyczne w procesie utrzymania bezpieczeństwa międzynarodowego, Toruń 2006, s. 116.

Kuczyński, M., Ray-Ciemięga M., Bałkański syndrom 1991–1999, Warszawa 2000, s. 42–48.

M. Kubiński, Użycie jednostek desantowo — szturmowych w operacjach pokojowych, [w:] Międzynarodowe operacje pokojowe. Planowanie, zadania, warunki i sposoby realizacji, Warszawa 2003, s. 71.

Rawski A.Z., Wyścig bez mety, Armia 7–8, 2008, s. 34.

Rozbicki A., Pierwsze spostrzeżenia ze współpracy cywilno-wojskowej, Przegląd Wojsk Lądowych 2, 2001, s. 83.

Tanty M., Bałakany w XX wieku. Dzieje polityczne, Warszawa 2003, s. 355.

Umiędzynarodowiony konflikt wewnętrzny, J. Pawłowski, A. Ciupiński (red.), Warszawa 2001, s. 120